TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Vốn cho DNNVV (phần 16): Huy động vốn từ trái phiếu doanh nghiệp (phần 1)

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:15 ngày 07/01/2019

Kỳ hạn dài hay Giải ngân ngay và toàn bộ thay vìtheo lộ trình từng đợt là một trong số những lợi ích mà các Doanh nghiệp sẽ nhậnđược khi thực hiện huy động vốn từ thị trường trái phiếu Doanh nghiệp. Tuynhiên, ở thời điểm hiện tại vẫn có nhiều Doanh nghiệp còn “e ngại” cũng nhưkhông thể tiếp cận được thị trường vốn này. Vậy giải pháp nào để việc huy độngvốn cho các Doanh nghiệp qua thị trường trái phiếu được hiệu quả hơn.