GIỜ THỨ 9

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:30 ngày 07/01/2015

HS Tô Ngọc Thành triển lãm Sapa Mây Trắng bay tại Hà Nội - Hội Thảo nét tương đồng nghệ thuật bài chòi Việt Nam và thế giới - kỷ niệm lễ hiển linh tại Hy Lạp - Afghanistan: công viên giải trí đầu tiên ở Kabul