TÂM CHẤN

Phát sóng 20:00 ngày 07/01/2015

Những tin chính có trong chương trình 

- Tỷ giá VND/USD chính thức tăng thêm 1% từ ngày 07/01/2015, thị trường có phản ứng như thế nào? 

- Bộ tư pháp đề xuất sửa đổi quy định về lãi suất 

- Một khi CTCK có vấn đề, NĐT có thể cầu cứu ai?