TÂM CHẤN

Phát sóng 20:00 ngày 06/01/2015

hính phủ yêu cầu quản lý chặt chẽ nợ công - giá xăng dầu giảm tiếp, thuế thêm trên 7% - Thanh khoản thị trường Uocom đang ở đâu? - Nguyên nhân nào khiến gái dầu thế giới giẩm sâu