CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Nghệ sĩ chiến trường

Phát sóng 08:45 ngày 29/04/2015