BỮA SÁNG DOANH NHÂN

Nguồn: SCTV8 - VITV
06:30 ngày 05/02/2015

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), cho biết, năm 2015, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện cổ phần hóa 24 Công ty TNHH MTV do Tổng công ty ĐSVN nắm giữ  100% vốn điều lệ

24 Công ty TNHH MTV do Tổng công ty ĐSVN nắm giữ 100% vốn điều lệ,bao gồm: 2 Công ty Vận tải ĐS Hà Nội, Sài Gòn, 20 Công ty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, Công ty Xe lửa Dĩ An và Công ty Xe lửa Gia Lâm.  Các đơn vị trên sẽ chính thức hoạt động theo mô hinh công ty cổ phần từ ngày 01/01/2016. Thời điểm dự kiến để xác định giá trị doanh nghiệp trong lộ trình cổ phần hóa đối với 2 Công ty vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn và Công ty Xe lửa Gia Lâm là ngày 31/3/2015, với 21 công ty còn lại là ngày 31/12/2015.