XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 05/01/2015

Năm 2015: Lãi suất các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở sẽ là 5% - Năm 2014: Hà Nội tổ chức đấu giá đất được hơn 2 500 tỷ đồng - Hà Nội duyệt danh mục 107 chung cư công chuẩn bị cải tạo - Đồng Nai: Hơn 50 người được vay mua nhà từ gói 30 000 tỷ đồng