TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 6T/2021: Vượt qua thách thức

Phát sóng 21:15 ngày 04/07/2021

Nửa đầu năm 2021, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với 2 đợt bùng phát dịch COVID-19 và đợt bùng phát thứ tư có mức độ lây lan rộng hơn, tiến sâu hơn vào các khu vực sản xuất tập trung tại các tỉnh, thành phố trọng điểm. Tuy nhiên, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng 5,64% cao hơn nhiều so với mức tăng 1,82% củacùng kỳ năm 2020. Kết quả này cho thấy, những quyết sách, chiến lược,chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo từ Trung ương đến địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả với mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Kinh tế Việt Nam 6T/2021:Vượt qua thách thức

Thực hiện: