TÂM CHẤN

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:00 ngày 04/02/2015

Theo thống kê của SSI Research, ngày 4/2, NHNN thực hiện bơm ròng 170 tỷ đồng trên thị trường mở OMO, cùng với đó, NHNN đã phát hành 2 302 tỷ đồng tín phiếu./Trong ngày 4/2, NHNN thực hiện bơm ra 170 tỷ đồng, trong khi không thực hiện hút vào trên thị trường mở OMO, tương đương bơm ròng 170 tỷ đồng.Tính đến ngày 4/2/2015, NHNN lượng OMO còn trong lưu thông đạt 14.769 tỷ đồng.Trong ngày 4/2/2015, NHNN phát hành 2.302 tỷ đồng tín phiếu, trong khi có 4.597 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.Từ 15/3/2012 đến nay, NHNN đã phát hành tổng cộng 1.437.468 tỷ đồng tín phiếu, đã có 1.316.668 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và còn 120.800 tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn.