TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19

Phát sóng 21:15 ngày 03/10/2021

Trong 9 tháng đầu năm nay, đã có trên 90 300 D rời khỏi thị trường, trung bình mỗi tháng trên 10 nghìn DN, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI, Các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 là "vô cùng nhiều, vô cùng lớn”. Theo đó, VCCI đã nhận được 357 trang báo cáo, kiến nghị đến từ 132 hiệp hội DN và DN cả nước để báo cáo Thủ tướng

Trước yêu cầu cấp thiết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 đang diễn ra. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế với chủ đề Tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19

Thực hiện: