XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng

Nguồn: SCTV8 - VITV
10:30 ngày 03/01/2015

Công nghệ đang tác động và làm thay đổi tích cực mọi mặt của cuộc sống trong đó có xây dựng. Chương trình này sẽ giới thiệu việc ứng dụng mô hình công nghệ trong phát triển ngành xây dựng Việt Nam, những công nghệ đó là gì và ứng dụng của nó mang đến những thay đổi ra sao?