TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Phát huy vai trò của DNNVV trong phát triển nông nghiệp

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 03/01/2015

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó khăn trong đầu tư nông nghiệp, chính quyền địa phương vẫn chưa thực sự trở thành cầu nối giữa DN và nông dân. Làm sao để có thể thu hút ngày càng nhiều DN nhỏ và vừa đầu tư vào doanh nghiệp. Những mô hình liên kết giữa DN và nông dân liệu có phải là giải pháp hữu hiệu?