XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Sửa đổi Luật, phát triển nhà ở và thị trường BĐS

Phát sóng 19:45 ngày 02/04/2022

Nhiều vấn đề cần được xem xét, sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở - Luật Kinh doanh bất động sản như: vấn đề sử dụng đất để thực hiện dự án, vấn đề kinh doanh dự án bất động sản, vấn đề nghĩa vụ tài chính về đất đai, vấn đề các thủ tục hành chính về đất đai, hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án hay vấn đề NƠXH….Tuy nhiên, theo các chuyên gia: việc sửa đổi các vướng mắc hiện nay liên quan đến thị trường bất động sản cần lấy Luật Đất đai làm luật gốc, từ đó sửa các bộ luật liên quanVậy cụ thể những tồn tại, vướng mắc, trong các bộ luật hiện nay là gì? Giải pháp nào sẽ được đưa ra để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo tính đồng nhất phát triển nhà ở và thị trường bất động sản?

Thực hiện: