XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 02/01/2015

Năm 2015, TP HCM Hoàn thành hơn 10 000 nhà tái định sư và nhà xã hội Hà Nội duyệt danh mục 107 chung cư chuẩn bị cải tạo