TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

PCI 2021: Chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục duy trì

Phát sóng 21:15 ngày 01/05/2022

Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng và Vĩnh Phúc lần lượt là các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao nhất trong Bảngxếp hạng PCI 2021. Đáng chúý, là một tỉnh mới thành lập (năm 2004) thuộc vùng Tây Nguyên, Đắc Nông còn nhiều điều kiện khó khăn nhưng đã tăng 8 bậc, từ vị trí 60 năm 2020 tăng lên thứ hạng 52/63 tỉnh, thành. Điều tra PCI năm qua đã cho thấy, trong bối cảnh năm 2021 khó khăn chưa từng có do dịch Covid-19, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng cải thiện theo thời gian, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, với hiệu quả và hiệu lực thực thi tại các cấp địa phương gia tăng. Tuy vậy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục có những nỗ lực mạnh mẽ hơn đểcắt giảm gánh nặng chi phí không chính thức cho các doanh nghiệp. 

Thực hiện: