ĐỐI THOẠI

Chuyện thực thi chính sách?

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 01/05/2016

Thực trạng thực thi chính sách hiện nay thế nào? Giải pháp nào để chính sách thực sự đi vào cuộc sống? Từ giờ đến 1/7, làm thế nào để rà soát và loại bỏ được 7000 giấy phép con, tạo điều kiện thực sự cho DN? Chuyện thực thi chính sách, sẽ là chủ đề chúng tôi lựa chọn cho chương trình Đối thoại tuần này.