XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Xuất khẩu điều năm 2015

Nguồn: SCTV8 - VITV
09:30 ngày 01/03/2015

Năm 2014 đánh dấu một cột mốc mới, ngành điều xuất khẩu trên 2 tỷ USD. Tuy nhiên, thực trạng sản xuất của ngành điều hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Diện tích cũng như năng suất trồng điều trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Những khó khăn DN gặp phải sẽ được giải quyết trong năm 2015 và những năm tiếp theo như thế nào?