XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Năm 2015: Ngành cao su tiếp tục khó khăn

Nguồn: SCTV8 - VITV
09:30 ngày 01/02/2015

Năm 2014 giá trị xuất khẩu cao su giảm gần 28% so với năm 2013, đáng báo động hơn khi khối lượng xuất khẩu vẫn tương đương. Trong khi trong nước cao su lại nhập khẩu gần 650 triệu USD. Tại sao lại có nghịch lý này? Vì đâu mà giá trị xuất khẩu cao su trong năm 2014 lại giảm mạnh như vậy? Và bức tranh ngành cao su trong năm 2015 sẽ ra sao?