TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Năm 2015: Nhiều hiệp định có hiệu lực

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:15 ngày 01/01/2015

Năm 2015 có thể nói là nhiều ý nghĩa đối với nền kinh tế Việt Nam khi hàng loạt các hiệp định quan trọng dự kiến sẽ được ký kết. Trong số đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các hiệp định này