100 ĐỘ FASHION

Thời trang thông minh (Phần 1) - Bùng nổ giầy thông minh

Phát sóng 21:40 ngày 26/01/2019