100 ĐỘ FASHION

Thời trang thông minh (phần 3) Chất liệu công nghệ cao mang tính ứng dụng

Phát sóng 21:40 ngày 16/02/2019