100 ĐỘ FASHION

Tưởng nhớ Karl Lagerfeld - Người giám hộ của thời trang cao cấp

Phát sóng 21:40 ngày 23/02/2019

Thực hiện: