• Việt Nam
 • U.S
 • Europe
 • Asia
VN INDEX576.07-7.211.24%
HNX INDEX85.56-1.391.60%
AAA13,00-0.302,26%
AAM14,200.302,16%
ABT51,000.000,00%
ACB17,20-0.502,82%
ACC34,500.601,77%
ACL10,400.302,97%
ADC24,500.000,00%
AGC0,900.1012,50%
AGD35,80-2.606,77%
AGF19,200.502,67%
AGM10,50-0.504,55%
AGR6,30-0.101,56%
ALP3,400.000,00%
ALT11,000.100,92%
ALV6,50-0.304,41%
AMC19,60-1.406,67%
AME4,100.205,13%
AMV4,000.000,00%
ANV10,300.000,00%
APC18,20-0.301,62%
APG6,000.305,26%
API14,700.000,00%
APP13,000.000,00%
APS4,80-0.204,00%
ARM23,60-1.305,22%
ASA7,10-0.202,74%
ASIAGF10,80-0.201,82%
ASM9,20-0.303,16%
ASP5,900.101,72%
ATA3,30-0.205,71%
AVF1,60-0.105,88%
AVS5,600.203,70%
B8210,400.100,97%
BBC52,003.506,48%
BBS15,500.000,00%
BCC17,60-0.804,35%
BCE10,20-0.201,92%
BCI21,200.000,00%
BDB5,60-0.609,68%
BED16,00-1.508,57%
BGM4,400.000,00%
BHC1,400.107,69%
BHS10,300.000,00%
BHT6,900.609,52%
BHV3,70-0.409,76%
BIC13,90-0.402,80%
BID17,50-0.703,85%
BKC10,400.201,96%
BLF7,70-0.101,28%
BMC23,800.100,42%
BMI16,00-0.100,62%
BMP78,500.000,00%
BPC12,900.100,78%
BRC10,00-0.100,99%
BSC7,700.7010,00%
BSI10,80-0.403,57%
BST12,00-0.504,00%
BT68,700.202,35%
BTH11,00-0.504,35%
BTP15,700.503,29%
BTS10,000.000,00%
BTT36,00-2.506,49%
BVG2,00-0.209,09%
BVH34,50-0.501,43%
BVS14,00-0.302,10%
BXH10,500.909,38%
C2122,001.004,76%
C3230,500.702,35%
C4715,50-0.503,13%
C9213,00-0.201,52%
CAD1,100.000,00%
CAN30,802.8010,00%
CAP31,400.501,62%
CCI14,50-1.006,45%
CCL4,80-0.204,00%
CCM49,600.000,00%
CDC9,40-0.202,08%
CHP15,00-0.100,66%
CIC1,800.000,00%
CID4,600.000,00%
CIG2,70-0.103,57%
CII18,70-0.201,06%
CJC21,80-0.100,46%
CKV10,40-0.100,95%
CLC33,002.006,45%
CLG6,60-0.202,94%
CLP3,400.103,03%
CLW16,10-0.402,42%
CMC5,00-0.509,09%
CMG9,400.000,00%
CMI15,20-0.402,56%
CMS11,80-0.100,84%
CMT11,000.201,85%
CMV15,400.201,32%
CMX6,60-0.101,49%
CNG30,50-0.401,29%
CNT2,200.000,00%
COM34,00-1.704,76%
CPC23,20-2.509,73%
CSC14,100.000,00%
CSG12,200.504,27%
CSM42,30-1.002,31%
CT69,20-0.505,15%
CTA3,900.205,41%
CTB30,000.000,00%
CTC6,000.000,00%
CTD60,000.000,00%
CTG18,00-0.804,26%
CTI10,400.100,97%
CTM4,000.000,00%
CTN6,300.000,00%
CTS8,50-0.202,30%
CTV3,300.3010,00%
CTX10,400.302,97%
CVN2,80-0.103,45%
CVT25,30-0.602,32%
CX85,800.101,75%
CYC3,70-0.205,13%
D1113,200.100,76%
D2D32,20-0.401,23%
DAC6,100.000,00%
DAD16,500.503,13%
DAE17,000.503,03%
DAG12,900.000,00%
DBC29,000.301,05%
DBT20,400.000,00%
DC22,90-0.206,45%
DC48,200.303,80%
DCL47,900.000,00%
DCS4,90-0.102,00%
DCT1,80-0.105,26%
DDM0,60-0.1014,29%
DHA14,900.000,00%
DHC20,500.000,00%
DHG93,000.000,00%
DHI5,60-0.305,08%
DHL2,800.000,00%
DHM4,90-0.203,92%
DHP9,000.000,00%
DHT34,001.705,26%
DIC8,900.101,14%
DID5,100.102,00%
DIG12,90-0.503,73%
DIH9,20-0.101,08%
DL19,900.9010,00%
DLG11,50-0.302,54%
DLR6,000.203,45%
DMC42,90-0.100,23%
DNC17,000.804,94%
DNM34,000.100,29%
DNP19,900.000,00%
DNY5,100.102,00%
DPC12,50-1.309,42%
DPM30,90-0.100,32%
DPR38,40-0.100,26%
DQC52,50-0.500,94%
DRC60,502.003,42%
DRH6,00-0.101,64%
DRL35,00-1.002,78%
DSN61,001.001,67%
DST13,701.209,60%
DTA6,600.101,54%
DTC3,000.207,14%
DTL9,000.000,00%
DTT11,500.706,48%
DVP46,700.701,52%
DXG16,500.000,00%
DXP39,600.000,00%
DXV4,80-0.102,04%
DZM4,800.000,00%
EBS8,700.000,00%
ECI19,900.000,00%
EFI6,50-0.202,99%
EIB13,90-0.402,80%
EID12,000.000,00%
ELC13,900.302,21%
EMC5,900.305,36%
EVE28,400.702,53%
FBT3,300.000,00%
FCM10,30-0.201,90%
FCN21,30-0.602,74%
FDC20,900.100,48%
FDG1,600.106,67%
FDT26,500.000,00%
FIT17,70-0.603,28%
FLC10,30-0.403,74%
FMC24,70-1.003,89%
FPT47,50-0.400,84%
GAS77,00-0.500,65%
GBS1,10-0.108,33%
GDT33,800.000,00%
GFC6,200.508,77%
GGG1,000.1011,11%
GHA6,500.304,84%
GIL37,301.103,04%
GLT18,900.100,53%
GMC38,000.000,00%
GMD29,30-0.401,35%
GMX12,100.000,00%
GSP12,600.100,80%
GTA16,50-0.201,20%
GTT3,40-0.102,86%
HAD45,000.000,00%
HAG21,60-0.401,82%
HAI15,200.201,33%
HAP8,100.000,00%
HAR9,70-0.303,00%
HAS5,300.101,92%
HAT56,504.709,07%
HAX9,000.101,12%
HBB5,200.000,00%
HBC16,300.603,82%
HBD7,100.202,90%
HBE5,000.000,00%
HBS5,800.305,45%
HCC12,80-0.100,78%
HCM31,70-0.702,16%
HCT11,900.807,21%
HDA8,400.709,09%
HDC14,00-1.006,67%
HDG31,300.401,29%
HDO2,60-0.207,14%
HEV13,300.100,76%
HGM55,201.202,22%
HHC32,800.902,82%
HHG8,10-0.101,22%
HHL0,90-0.1010,00%
HHS18,40-0.603,28%
HJS11,50-0.201,71%
HLA1,000.000,00%
HLC9,700.101,04%
HLD22,30-1.104,70%
HLG3,00-0.103,23%
HLY8,600.000,00%
HMC9,70-0.101,02%
HMH26,500.000,00%
HNM14,200.201,43%
HOM8,90-0.101,11%
HOT26,30-1.906,74%
HPB10,000.000,00%
HPC4,50-0.204,26%
HPG47,80-1.503,24%
HPR10,80-1.2010,00%
HPS6,100.000,00%
HQC7,10-0.202,74%
HRC45,800.000,00%
HSG43,10-1.403,15%
HSI2,30-0.104,17%
HST7,200.609,09%
HT118,60-1.407,00%
HTB21,30-2.309,75%
HTC33,800.802,42%
HTI15,100.604,14%
HTL37,400.100,27%
HTP8,10-0.9010,00%
HTV17,00-1.106,08%
HU18,500.404,94%
HU38,40-0.606,67%
HUT13,80-0.503,50%
HVG20,800.502,46%
HVT18,800.000,00%
HVX6,000.000,00%
ICF5,200.000,00%
ICG8,00-0.202,44%
IDI10,30-0.201,90%
IDJ3,200.000,00%
IDV55,800.200,36%
IFS9,500.000,00%
IJC13,00-0.201,52%
ILC3,90-0.102,50%
IMP46,500.501,09%
INC4,400.4010,00%
INN33,80-0.902,59%
ITA7,60-0.101,30%
ITC6,90-0.202,82%
ITD10,20-0.302,86%
ITQ20,30-2.209,78%
IVS12,900.000,00%
JVC23,301.406,39%
KAC8,10-0.202,41%
KBC15,70-0.301,88%
KBT6,100.407,02%
KDC46,60-1.202,51%
KDH21,700.000,00%
KHA29,001.304,69%
KHB3,90-0.102,50%
KHL3,700.000,00%
KHP13,900.000,00%
KKC15,60-0.402,50%
KLF10,40-0.403,70%
KLS10,50-0.100,94%
KMR6,50-0.202,99%
KMT5,800.000,00%
KSA9,500.202,15%
KSB29,50-0.100,34%
KSD5,50-0.305,17%
KSH11,30-0.201,74%
KSS4,80-0.204,00%
KST4,900.408,89%
KTB4,40-0.102,22%
KTS13,601.209,68%
KTT3,800.000,00%
L1015,40-0.201,28%
L1429,900.000,00%
L1812,00-0.302,44%
L355,300.000,00%
L436,700.609,84%
L445,90-0.101,67%
L6110,90-0.100,91%
L625,80-0.203,33%
LAF13,00-0.503,70%
LAS33,600.100,30%
LBE20,901.407,18%
LBM13,900.503,73%
LCD10,200.303,03%
LCG8,10-0.202,41%
LCM4,80-0.204,00%
LCS5,000.000,00%
LDP59,001.001,72%
LGC29,501.906,88%
LGL6,50-0.202,99%
LHC64,00-0.400,62%
LHG13,800.906,98%
LIG10,000.404,17%
LIX32,50-0.100,31%
LM32,70-0.206,90%
LM74,200.205,00%
LM827,000.000,00%
LO53,70-0.102,63%
LSS8,700.202,35%
LTC7,00-0.101,41%
LUT4,60-0.102,13%
MAC12,90-0.201,53%
MAFPF110,100.202,02%
MAS84,001.301,57%
MAX2,90-0.309,38%
MBB14,20-0.604,05%
MCC13,80-0.201,43%
MCF18,00-0.100,55%
MCG6,20-0.203,13%
MCL1,000.000,00%
MCO3,800.000,00%
MCP16,000.301,91%
MDC11,20-0.302,61%
MDG4,600.306,98%
MEC6,500.304,84%
MHC12,80-0.201,54%
MHL7,900.000,00%
MIC5,100.306,25%
MIH5,400.000,00%
MIM4,20-0.306,67%
MKP52,002.404,84%
MKV9,300.809,41%
MMC2,000.105,26%
MNC11,30-0.201,74%
MPC108,00-2.001,82%
MSN84,001.501,82%
MTG3,900.000,00%
MWG124,00-1.000,80%
NAG6,400.101,59%
NAV6,700.000,00%
NBB20,20-0.301,46%
NBC13,00-0.402,99%
NBP19,500.000,00%
NDN19,60-0.803,92%
NDX7,90-0.101,25%
NET26,500.000,00%
NFC33,000.000,00%
NGC21,30-1.205,33%
NHA9,50-0.605,94%
NHC23,80-2.609,85%
NHS10,800.000,00%
NHW11,60-0.806,45%
NIS9,500.101,06%
NKG15,10-0.301,95%
NLC27,40-0.401,44%
NLG17,900.000,00%
NNC53,000.500,95%
NPS14,00-0.704,76%
NSC78,001.001,30%
NSN2,50-0.207,41%
NST12,300.302,50%
NTB2,50-0.103,85%
NTL13,60-0.402,86%
NTP51,00-3.005,56%
NVB7,400.405,71%
NVC0,80-0.1011,11%
NVN3,000.103,45%
NVT4,70-0.204,08%
OCH22,300.000,00%
OGC6,10-0.203,17%
ONE9,300.202,20%
OPC39,000.501,30%
ORS3,20-0.103,03%
PAC24,800.200,81%
PAN41,000.300,74%
PCG6,300.000,00%
PCT7,50-0.202,60%
PDC3,500.000,00%
PDN35,001.705,11%
PDR17,00-0.100,58%
PET20,600.100,49%
PFL2,80-0.103,45%
PGC13,200.000,00%
PGD29,70-0.301,00%
PGI10,10-0.403,81%
PGS27,10-0.200,73%
PGT6,30-0.304,55%
PHC5,30-0.203,64%
PHH6,40-0.203,03%
PHR25,000.000,00%
PHS2,200.000,00%
PHT5,600.101,82%
PID5,500.407,84%
PIT7,60-0.303,80%
PIV13,901.209,45%
PJC11,700.100,77%
PJT8,30-0.202,35%
PLC31,800.601,92%
PMC44,300.000,00%
PMS8,900.000,00%
PNC11,600.100,87%
PNJ37,600.100,27%
POM8,00-0.505,88%
POT14,300.000,00%
PPC25,60-0.401,54%
PPE6,00-0.203,23%
PPG3,400.206,25%
PPI12,70-0.201,55%
PPP9,90-1.1010,00%
PPS11,50-0.100,86%
PRC13,201.2010,00%
PRUBF110,500.000,00%
PSC11,700.000,00%
PSD52,50-1.502,78%
PSG0,70-0.1012,50%
PSI7,00-0.101,41%
PTB57,000.000,00%
PTC10,900.706,86%
PTI15,00-0.301,96%
PTK3,800.000,00%
PTL2,70-0.103,57%
PTM6,600.000,00%
PTS6,000.000,00%
PV22,60-0.103,70%
PVA1,900.105,56%
PVB36,70-0.401,08%
PVC23,40-0.502,09%
PVD57,50-1.502,54%
PVE10,10-0.100,98%
PVF4,200.205,00%
PVG8,800.000,00%
PVI19,00-0.603,06%
PVL3,300.000,00%
PVR4,20-0.408,70%
PVS26,90-0.401,47%
PVT13,50-0.302,17%
PVV3,000.103,45%
PVX4,60-0.102,13%
PXA3,700.000,00%
PXI8,00-0.303,61%
PXL3,70-0.102,63%
PXM0,900.1012,50%
PXS21,00-0.401,87%
PXT3,80-0.102,56%
QCC2,700.208,00%
QCG8,70-0.202,15%
QHD19,80-0.703,41%
QNC8,000.000,00%
QST8,000.000,00%
QTC27,200.602,26%
RAL45,00-0.501,10%
RCL27,000.000,00%
RDP18,500.502,78%
REE28,50-0.602,06%
RHC19,800.201,02%
RIC13,500.000,00%
S126,000.509,09%
S271,20-0.107,69%
S5574,501.502,05%
S646,300.305,00%
S7410,500.000,00%
S9112,800.806,67%
S963,50-0.307,89%
S9910,800.504,85%
SAF43,000.100,23%
SAM13,40-0.201,59%
SAP13,00-1.208,45%
SAV12,700.403,25%
SBA10,700.000,00%
SBC17,500.000,00%
SBS0,900.000,00%
SBT10,83-0.201,82%
SC522,00-0.602,65%
SCC3,60-0.4010,00%
SCD31,000.000,00%
SCJ10,10-0.706,25%
SCL15,40-0.100,65%
SCR7,80-0.404,88%
SD13,400.206,25%
SD28,100.000,00%
SD31,500.107,14%
SD411,000.000,00%
SD513,200.302,33%
SD614,200.000,00%
SD711,600.000,00%
SD80,800.1014,29%
SD914,400.000,00%
SDA8,70-0.303,33%
SDB1,200.000,00%
SDC13,000.000,00%
SDD3,70-0.205,13%
SDE4,000.000,00%
SDG25,502.008,51%
SDH4,30-0.204,44%
SDJ1,00-0.109,09%
SDN27,100.000,00%
SDP10,000.000,00%
SDS4,10-0.306,82%
SDT16,00-0.301,84%
SDU14,000.100,72%
SDY3,500.000,00%
SEB29,700.000,00%
SEC11,50-0.504,17%
SED15,90-0.100,63%
SEL12,200.706,09%
SFC26,500.000,00%
SFI27,90-0.301,06%
SFN17,800.100,56%
SGC35,700.000,00%
SGD10,000.000,00%
SGH63,801.702,74%
SGT4,70-0.306,00%
SHA7,400.000,00%
SHB9,00-0.303,23%
SHC1,60-0.105,88%
SHI7,50-0.202,60%
SHN3,20-0.103,03%
SHS10,10-0.302,88%
SIC9,40-0.606,00%
SII23,80-0.100,42%
SJ120,30-2.209,78%
SJC4,90-0.407,55%
SJD31,000.501,64%
SJE22,100.000,00%
SJM1,800.105,88%
SJS24,80-0.602,36%
SKG46,900.000,00%
SKS9,800.808,89%
SLS29,50-2.507,81%
SMA5,200.000,00%
SMC9,90-0.302,94%
SME0,300.1050,00%
SMT30,000.000,00%
SNG19,50-0.301,52%
SPI4,30-0.102,27%
SPM26,20-0.802,96%
SPP7,300.000,00%
SQC80,000.000,00%
SRA2,40-0.207,69%
SRB2,700.000,00%
SRC33,40-0.601,76%
SRF16,900.905,63%
SSC56,500.500,89%
SSG1,80-0.105,26%
SSI26,30-0.602,23%
SSM12,501.109,65%
SSS4,000.205,26%
ST820,900.100,48%
STB19,00-0.201,04%
STC18,30-0.100,54%
STG25,501.506,25%
STL2,900.000,00%
STP8,900.000,00%
STT5,100.306,25%
SVC16,50-0.301,79%
SVI39,000.000,00%
SVN3,700.102,78%
SVS3,500.000,00%
SVT6,800.203,03%
SZL18,40-0.402,13%
TAC44,00-1.002,22%
TAG20,500.000,00%
TAS0,900.1012,50%
TBC26,000.000,00%
TBX9,10-1.009,90%
TC614,50-0.402,68%
TCL34,800.702,05%
TCM33,00-1.002,94%
TCO13,40-0.100,75%
TCR6,40-0.304,48%
TCS10,100.000,00%
TCT73,900.400,54%
TDC10,10-0.201,94%
TDH18,200.301,68%
TDN10,10-0.100,98%
TDW23,10-1.706,85%
TET17,60-1.909,74%
TH117,00-0.301,73%
THB29,30-0.501,68%
THG15,100.906,34%
THS6,500.000,00%
THT15,40-0.804,94%
THV0,400.000,00%
TIC12,40-0.503,88%
TIE16,000.603,90%
TIG10,30-0.302,83%
TIX22,900.703,15%
TJC13,20-0.201,49%
TKC10,100.000,00%
TKU10,50-1.109,48%
TLC1,200.000,00%
TLG53,50-0.500,93%
TLH7,40-0.101,33%
TLT1,00-0.109,09%
TMC11,800.000,00%
TMP27,001.405,47%
TMS54,001.001,89%
TMT17,10-0.703,93%
TMX10,000.000,00%
TNA31,000.000,00%
TNC11,400.000,00%
TNG20,600.000,00%
TNT5,00-0.305,66%
TPC8,100.000,00%
TPH9,50-1.009,52%
TPP13,000.000,00%
TRA74,500.000,00%
TRC28,400.000,00%
TS410,70-0.302,73%
TSB8,60-0.505,49%
TSC46,70-3.306,60%
TSM3,000.207,14%
TST5,000.000,00%
TTC11,800.403,51%
TTF12,40-0.100,80%
TTP26,601.606,40%
TTZ4,700.000,00%
TV113,20-0.503,65%
TV235,400.200,57%
TV330,002.509,09%
TV414,100.402,92%
TVD11,70-0.100,85%
TXM9,100.505,81%
TYA10,60-0.302,75%
UDC5,30-0.101,85%
UIC17,40-0.201,14%
UNI8,800.000,00%
V111,100.1010,00%
V129,200.101,10%
V151,50-0.106,25%
V215,200.408,33%
VAT7,70-0.303,75%
VBC42,003.007,69%
VBH14,900.000,00%
VC117,800.100,56%
VC215,00-0.201,32%
VC317,000.000,00%
VC54,50-0.204,26%
VC68,200.101,23%
VC78,000.000,00%
VC98,100.608,00%
VCB35,70-1.203,25%
VCC17,900.000,00%
VCF190,00-2.001,04%
VCG12,50-0.302,34%
VCH1,00-0.109,09%
VCM17,000.603,66%
VCR3,20-0.103,03%
VCS31,20-0.300,95%
VCV1,20-0.107,69%
VDL30,002.107,53%
VDS9,60-0.605,88%
VE16,600.6010,00%
VE210,700.201,90%
VE312,00-0.100,83%
VE412,40-0.201,59%
VE89,40-0.202,08%
VE917,900.905,29%
VES1,000.1011,11%
VFC5,600.203,70%
VFG46,002.505,75%
VFMVF117,300.402,37%
VFMVF47,700.000,00%
VFMVFA7,000.000,00%
VFR15,80-0.704,24%
VGP18,60-0.100,53%
VGS7,20-0.101,37%
VHC43,501.102,59%
VHG13,20-0.503,85%
VHH1,900.105,56%
VHL29,70-0.301,00%
VIC48,000.400,84%
VID4,200.000,00%
VIE2,70-0.206,90%
VIG4,10-0.102,38%
VIP12,800.000,00%
VIS8,30-0.101,19%
VIT17,70-0.201,12%
VIX27,800.200,72%
VKC7,40-0.101,33%
VKP0,900.000,00%
VLA14,501.209,02%
VLF6,100.203,39%
VMC18,701.7010,00%
VMD18,30-1.306,63%
VNA4,000.000,00%
VNC21,001.206,06%
VND12,40-0.403,13%
VNE10,30-0.100,96%
VNF39,900.601,53%
VNG10,00-0.706,54%
VNH2,70-0.103,57%
VNI3,30-0.102,94%
VNL27,000.501,89%
VNM104,00-1.000,95%
VNN3,900.308,33%
VNR24,30-0.401,62%
VNS42,700.701,67%
VNT48,00-0.801,64%
VOS6,200.101,64%
VPC1,80-0.105,26%
VPH11,00-0.100,90%
VPK20,800.200,97%
VRC6,20-0.203,13%
VSC49,00-0.901,80%
VSG0,800.1014,29%
VSH14,40-0.100,69%
VSI10,200.202,00%
VSP1,800.000,00%
VST2,300.000,00%
VTB12,900.705,74%
VTC4,800.204,35%
VTF27,500.501,85%
VTL17,00-1.709,09%
VTO8,700.202,35%
VTS9,00-1.0010,00%
VTV24,00-0.200,83%
VXB17,900.000,00%
WCS133,90-3.102,26%
WSS5,50-0.101,79%
XMC6,00-0.304,76%
YBC5,200.000,00%
YSC6,30-0.304,55%
DOW 17171.21 -251.90 -1.45%
NASDAQ 4635.24 -48.17 -1.03%
SP 500 1994.99 -26.26 -1.30%
CAC 404604.25-27.18-0.59%
DAX10694.32-43.55-0.41%
DJ STOXX 600367.05-1.71-0.46%
FTSE6749.40-61.20-0.90%
NIKKEI17674.3968.170.39%
HSI24507.05-88.80-0.36%
CSI 3003434.39-47.41-1.36%
 • Vàng
 • USD Index
 • Dầu
 • Kim loại

Vàng Thế giới

GOLD1283.670.12+0.01%

Vàng Việt Nam

SJC 35330 35430 +90.00+0.25%
SBJ 33300 34300 +300.00+0.88%
PNJ 33530 33880 0.000.00%
USD INDEX+94.85+0.22%
NAT GAS2.67-0.04-1.66%
OIL47.79+3.26+7.32%
BRENT52.60+3.47+7.06%
RBOB GAS1.47+0.07+5.36%
SILVER17.260.000.00%
PLATINUM1240.50+0.25+0.02%
 • Tỷ giá / USD
 • Tỷ giá / VND
EUR/USD1.12890.0000.00%
USD/JPY117.45500.0000.00%
GBP/USD1.50680.000-0.01%
AUD/USD0.77690.0000.00%
USD/RUB69.23380.0000.00%
USD/SGD1.35350.0000.00%
USD/CNY6.25000.0000.00%
USD/INR62.02010.0000.00%
CNY/VND3,432.000.0000.00%
HKD/VND2,770.14-37.610-1.37%
CHF/VND23,251.30-274.891-1.19%
CAD/VND16,970.00-257.900-1.53%
GBP/VND32,319.16-366.631-1.14%
JPY/VND182.27-2.600-1.43%
SGD/VND15,907.98-258.680-1.64%
THB/VND665.26-13.430-2.06%
USD/VND21,365.000.0000.00%
EUR/VND24,329.91-92.410-0.38%
AUD/VND16,593.54-216.780-1.31%

Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88.

Lịch phát sóng:    
 • Tours Hạ Long
  Du thuyền 5 sao Aprodite
  Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao Aphrodite, quý khách sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự thoải mái trong những phòng nghỉ cao cấp. Với hàng trình hấp dẫn, các món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng và các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ làm thoải mãn sự mong đợi của quý khách
  Chi tiết>>
 • Công ty cổ phần chứng khoán VITSE
  Sàn giao dịch chứng khoán VITSE
  Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thành một định chế tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ, luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và "CÙNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG"
  Chi tiết >>
 • VIT TOWER
  Văn phòng cho thuê
  Toà nhà VIT Tower - 519 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
  Dịch vụ cho thuê văn phòng với các lợi thế vượt trội: Vị trí đắc địa, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết ngay thông tin.
  Chi tiết >>