• Việt Nam
 • U.S
 • Europe
 • Asia
VN INDEX613.29-2.510.41%
HNX INDEX88.930.860.98%
AAA16,700.000,00%
AAM15,60-0.301,89%
ABT50,50-0.500,98%
ACB15,200.000,00%
ACC26,800.000,00%
ACL12,700.705,83%
ADC22,800.803,64%
AGC0,900.1012,50%
AGD35,80-2.606,77%
AGF24,501.606,99%
AGM11,50-0.403,36%
AGR7,700.101,32%
ALP4,300.102,38%
ALT11,00-0.605,17%
ALV5,70-0.609,52%
AMC24,400.000,00%
AME4,300.204,88%
AMV5,400.408,00%
ANV11,000.000,00%
APC17,700.402,31%
APG6,300.101,61%
API12,30-0.302,38%
APP12,80-0.201,54%
APS6,400.000,00%
ARM19,500.000,00%
ASA19,201.709,71%
ASIAGF9,20-0.606,12%
ASM11,500.100,88%
ASP8,500.202,41%
ATA5,100.102,00%
AVF4,600.000,00%
AVS5,600.203,70%
B829,700.000,00%
BBC59,001.502,61%
BBS15,800.906,04%
BCC14,501.309,85%
BCE11,600.100,87%
BCI19,10-0.100,52%
BDB6,80-0.709,33%
BED15,901.409,66%
BGM4,80-0.102,04%
BHC1,400.107,69%
BHS11,300.100,89%
BHT5,100.204,08%
BHV3,70-0.409,76%
BIC12,300.000,00%
BID13,900.000,00%
BKC9,800.303,16%
BLF7,20-0.405,26%
BMC29,80-0.100,33%
BMI17,400.000,00%
BMP69,000.000,00%
BPC12,40-0.100,80%
BRC10,300.000,00%
BSC6,10-0.608,96%
BSI9,50-0.101,04%
BST13,400.604,69%
BT67,300.101,39%
BTH5,600.509,80%
BTP13,100.000,00%
BTS7,10-0.304,05%
BTT35,101.103,24%
BVG2,80-0.103,45%
BVH40,00-2.706,32%
BVS16,000.503,23%
BXH10,90-0.504,39%
C2118,800.301,62%
C3232,000.802,56%
C4716,00-0.301,84%
C9211,900.000,00%
CAD1,100.000,00%
CAN24,00-1.505,88%
CAP25,300.000,00%
CCI11,00-0.201,79%
CCL5,600.000,00%
CCM14,501.309,85%
CDC8,30-0.101,19%
CHP12,10-0.100,82%
CIC1,800.000,00%
CID4,50-0.5010,00%
CIG3,400.000,00%
CII20,40-0.200,97%
CJC21,20-1.506,61%
CKV9,50-0.101,04%
CLC30,200.903,07%
CLG7,70-0.101,28%
CLP3,400.103,03%
CLW15,800.100,64%
CMC6,000.101,69%
CMG7,80-0.101,27%
CMI18,100.603,43%
CMS11,40-0.100,87%
CMT10,50-0.403,67%
CMV13,600.201,49%
CMX8,30-0.202,35%
CNG37,60-0.200,53%
CNT2,200.000,00%
COM35,10-2.105,65%
CPC21,200.904,43%
CSC11,901.009,17%
CSG12,200.504,27%
CSM44,50-1.603,47%
CT67,80-0.809,30%
CTA3,80-0.102,56%
CTB34,00-1.905,29%
CTC7,30-0.405,19%
CTD63,000.500,80%
CTG14,500.000,00%
CTI13,40-0.100,74%
CTM3,300.103,13%
CTN8,300.000,00%
CTS10,700.100,94%
CTV3,300.3010,00%
CTX8,70-0.303,33%
CVN3,300.000,00%
CVT29,20-0.802,67%
CX84,30-0.306,52%
CYC4,700.000,00%
D1111,300.000,00%
D2D32,30-0.702,12%
DAC9,000.809,76%
DAD18,20-0.201,09%
DAE17,700.100,57%
DAG12,800.000,00%
DBC28,400.401,43%
DBT18,70-0.603,11%
DC24,000.000,00%
DC48,50-0.202,30%
DCL33,00-0.501,49%
DCS5,900.000,00%
DCT2,700.000,00%
DDM0,60-0.1014,29%
DHA12,70-0.503,79%
DHC20,200.201,00%
DHG91,000.500,55%
DHI5,60-0.305,08%
DHL2,800.000,00%
DHM7,000.101,45%
DHP9,300.000,00%
DHT32,800.802,50%
DIC8,700.101,16%
DID5,00-0.101,96%
DIG13,00-0.302,26%
DIH9,500.101,06%
DL18,40-0.101,18%
DLG9,700.101,04%
DLR6,900.609,52%
DMC42,70-0.400,93%
DNC16,200.000,00%
DNM36,00-0.902,44%
DNP23,001.406,48%
DNY5,800.000,00%
DPC13,500.000,00%
DPM30,40-1.504,70%
DPR40,500.000,00%
DQC54,003.506,93%
DRC57,00-1.001,72%
DRH4,300.102,38%
DRL35,000.000,00%
DSN61,000.000,00%
DST4,900.102,08%
DTA3,40-0.102,86%
DTC3,000.207,14%
DTL9,300.101,09%
DTT6,300.000,00%
DVP44,500.000,00%
DXG15,90-0.100,63%
DXP46,00-0.501,08%
DXV4,70-0.102,08%
DZM4,900.000,00%
EBS7,90-0.101,25%
ECI21,30-0.100,47%
EFI6,400.000,00%
EIB12,300.000,00%
EID13,000.000,00%
ELC13,700.000,00%
EMC6,400.101,59%
EVE24,20-1.104,35%
FBT3,300.000,00%
FCM13,100.201,55%
FCN25,200.401,61%
FDC23,600.401,72%
FDG1,600.106,67%
FDT27,00-0.501,82%
FIT18,101.408,38%
FLC12,100.302,56%
FMC31,90-1.203,63%
FPT54,00-1.001,82%
GAS115,001.000,88%
GBS1,10-0.108,33%
GDT28,800.301,05%
GFC6,200.508,77%
GGG1,000.1011,11%
GHA6,500.304,84%
GIL23,70-0.502,07%
GLT18,400.603,37%
GMC33,00-0.200,60%
GMD35,100.501,45%
GMX10,80-1.109,24%
GSP13,90-0.100,71%
GTA11,10-0.705,93%
GTT4,800.000,00%
HAD38,00-1.203,06%
HAG24,500.100,41%
HAI37,400.401,08%
HAP8,800.000,00%
HAR9,400.000,00%
HAS6,100.000,00%
HAT43,10-4.709,83%
HAX7,60-0.506,17%
HBB5,200.000,00%
HBC15,900.000,00%
HBD7,100.202,90%
HBE4,90-0.509,26%
HBS6,100.407,02%
HCC10,10-0.302,88%
HCM39,500.100,25%
HCT9,70-0.908,49%
HDA12,500.705,93%
HDC21,000.000,00%
HDG28,90-0.401,37%
HDO3,800.102,70%
HEV13,700.201,48%
HGM51,500.000,00%
HHC28,500.000,00%
HHG7,600.507,04%
HHL0,90-0.1010,00%
HHS17,900.000,00%
HJS11,00-0.100,90%
HLA2,700.103,85%
HLC9,60-0.101,03%
HLD18,300.000,00%
HLG5,200.000,00%
HLY8,80-0.808,33%
HMC9,400.000,00%
HMH24,500.000,00%
HNM10,000.202,04%
HOM9,200.202,22%
HOT27,401.405,38%
HPB10,000.000,00%
HPC5,600.000,00%
HPG56,00-2.003,45%
HPR10,80-1.2010,00%
HPS5,00-0.101,96%
HQC7,900.101,28%
HRC40,000.000,00%
HSG42,70-1.202,73%
HSI3,100.103,33%
HST4,90-0.509,26%
HT115,900.100,63%
HTB21,30-2.309,75%
HTC28,800.100,35%
HTI10,600.403,77%
HTL15,00-1.106,83%
HTP7,40-0.506,33%
HTV18,400.402,22%
HU18,50-0.101,16%
HU310,700.201,90%
HUT11,400.100,88%
HVG28,50-1.003,39%
HVT17,700.000,00%
HVX6,00-0.101,64%
ICF6,70-0.101,47%
ICG8,200.000,00%
IDI12,400.000,00%
IDJ4,400.000,00%
IDV43,002.305,65%
IFS9,500.000,00%
IJC14,200.100,71%
ILC3,90-0.102,50%
IMP42,500.200,47%
INC5,20-0.508,77%
INN32,00-1.404,19%
ITA8,40-0.101,18%
ITC8,00-0.101,23%
ITD8,90-0.101,11%
ITQ9,800.000,00%
IVS8,600.506,17%
JVC16,900.201,20%
KAC13,800.906,98%
KBC13,50-0.100,74%
KBT6,100.407,02%
KDC60,003.505,98%
KDH20,600.000,00%
KHA22,400.703,23%
KHB5,200.101,96%
KHL4,100.000,00%
KHP13,80-0.100,72%
KKC19,80-0.201,00%
KLF12,50-0.806,02%
KLS12,900.000,00%
KMR8,300.101,22%
KMT7,200.202,86%
KSA8,200.101,23%
KSB28,600.100,35%
KSD6,000.101,69%
KSH17,100.201,18%
KSS6,000.000,00%
KST4,50-0.306,25%
KTB6,000.000,00%
KTS16,700.000,00%
KTT4,20-0.408,70%
L1014,30-0.201,38%
L149,700.808,99%
L189,700.000,00%
L355,000.000,00%
L436,30-0.608,70%
L446,20-0.101,59%
L6110,200.000,00%
L624,800.409,09%
LAF15,500.704,73%
LAS35,000.000,00%
LBE12,700.100,79%
LBM13,800.806,15%
LCD12,701.109,48%
LCG8,80-0.101,12%
LCM6,000.000,00%
LCS5,900.101,72%
LDP53,80-1.102,00%
LGC20,900.000,00%
LGL6,600.101,54%
LHC62,800.701,13%
LHG8,70-0.202,25%
LIG6,900.000,00%
LIX29,70-0.301,00%
LM33,000.000,00%
LM74,10-0.306,82%
LM821,10-0.904,09%
LO53,80-0.205,00%
LSS10,300.100,98%
LTC8,600.000,00%
LUT5,400.101,89%
MAC6,80-0.202,86%
MAFPF110,100.202,02%
MAS93,000.000,00%
MAX4,100.000,00%
MBB13,50-0.100,74%
MCC12,50-1.208,76%
MCF15,000.000,00%
MCG7,000.101,45%
MCL1,000.000,00%
MCO3,900.000,00%
MCP16,80-0.402,33%
MDC10,50-0.100,94%
MDG7,400.304,23%
MEC5,900.000,00%
MHC15,800.000,00%
MHL7,000.000,00%
MIC5,100.306,25%
MIH5,400.000,00%
MIM4,60-0.306,12%
MKP52,002.404,84%
MKV8,600.101,18%
MMC2,000.105,26%
MNC13,000.201,56%
MPC68,500.000,00%
MSN83,001.001,20%
MTG5,20-0.203,70%
MWG164,0010.006,49%
NAG5,10-0.203,77%
NAV6,70-0.101,47%
NBB21,600.502,37%
NBC12,10-0.100,82%
NBP16,70-0.100,60%
NDN15,000.100,67%
NDX7,000.000,00%
NET27,000.100,37%
NFC36,100.000,00%
NGC17,000.000,00%
NHA6,900.202,99%
NHC26,300.000,00%
NHS11,100.100,91%
NHW10,50-0.706,25%
NIS9,500.101,06%
NKG10,30-0.100,96%
NLC25,400.903,67%
NLG18,000.000,00%
NNC64,500.000,00%
NPS16,40-0.100,61%
NSC77,00-1.001,28%
NSN2,50-0.207,41%
NST13,900.906,92%
NTB2,50-0.103,85%
NTL15,400.000,00%
NTP46,400.100,22%
NVB6,600.000,00%
NVC0,80-0.1011,11%
NVN3,100.000,00%
NVT6,10-0.101,61%
OCH25,400.100,40%
OGC11,200.000,00%
ONE8,50-0.202,30%
OPC61,50-0.500,81%
ORS4,400.000,00%
PAC24,00-0.903,61%
PAN45,40-1.102,37%
PCG9,300.505,68%
PCT5,90-0.203,28%
PDC4,200.000,00%
PDN31,000.100,32%
PDR13,50-0.100,74%
PET23,500.301,30%
PFL4,300.204,88%
PGC14,700.302,08%
PGD37,00-0.902,37%
PGI10,500.000,00%
PGS38,600.601,58%
PGT6,100.101,67%
PHC4,60-0.509,80%
PHH7,100.405,97%
PHR29,50-0.301,01%
PHS2,200.000,00%
PHT5,600.101,82%
PID6,000.509,09%
PIT8,200.101,23%
PIV11,001.0010,00%
PJC12,000.000,00%
PJT8,000.000,00%
PLC26,300.000,00%
PMC51,00-0.300,58%
PMS9,20-0.707,07%
PNC8,80-0.505,38%
PNJ32,20-0.200,62%
POM10,000.404,17%
POT13,700.201,48%
PPC27,101.706,69%
PPE4,00-0.102,44%
PPG3,500.102,94%
PPI11,800.302,61%
PPP10,500.505,00%
PPS10,50-0.403,67%
PRC10,600.100,95%
PRUBF110,500.000,00%
PSC10,000.000,00%
PSD44,600.400,81%
PSG0,70-0.1012,50%
PSI7,700.000,00%
PTB58,001.001,75%
PTC6,10-0.406,15%
PTI11,900.504,39%
PTK5,000.000,00%
PTL4,100.102,50%
PTM6,30-0.608,70%
PTS5,100.000,00%
PV23,700.102,78%
PVA1,900.105,56%
PVB66,201.902,95%
PVC37,300.501,36%
PVD100,00-1.000,99%
PVE15,700.201,29%
PVF4,200.205,00%
PVG13,600.201,49%
PVI16,70-0.100,54%
PVL4,500.307,14%
PVR4,300.000,00%
PVS45,101.102,68%
PVT17,500.301,74%
PVV3,600.205,88%
PVX6,200.203,33%
PXA4,100.102,50%
PXI10,50-0.706,25%
PXL4,90-0.102,00%
PXM0,900.1012,50%
PXS35,70-1.504,03%
PXT6,50-0.405,80%
QCC2,700.208,00%
QCG8,900.505,95%
QHD14,500.402,84%
QNC6,30-0.304,55%
QST11,000.504,76%
QTC23,700.000,00%
RAL46,100.100,22%
RCL25,901.405,71%
RDP17,50-1.206,42%
REE28,800.100,35%
RHC19,800.201,02%
RIC9,400.202,17%
S127,300.608,96%
S271,20-0.107,69%
S5561,000.000,00%
S646,300.305,00%
S7412,90-0.100,77%
S9112,800.806,67%
S963,50-0.307,89%
S9911,70-0.302,50%
SAF36,500.501,39%
SAM11,40-0.201,72%
SAP16,500.000,00%
SAV12,40-0.705,34%
SBA11,100.000,00%
SBC12,500.000,00%
SBS0,900.000,00%
SBT11,80-0.100,84%
SC526,00-0.702,62%
SCC3,60-0.4010,00%
SCD26,000.100,39%
SCJ8,900.101,14%
SCL20,50-0.301,44%
SCR10,000.101,01%
SD14,00-0.102,44%
SD28,200.101,23%
SD31,500.107,14%
SD49,400.000,00%
SD512,900.100,78%
SD614,600.000,00%
SD712,800.000,00%
SD80,800.1014,29%
SD914,500.000,00%
SDA7,500.000,00%
SDB1,200.000,00%
SDC14,301.3010,00%
SDD4,80-0.102,04%
SDE6,500.101,56%
SDG19,20-0.804,00%
SDH5,200.000,00%
SDJ1,00-0.109,09%
SDN30,002.107,53%
SDP7,000.000,00%
SDS4,10-0.306,82%
SDT17,000.201,19%
SDU9,70-0.504,90%
SDY3,900.102,63%
SEB34,501.002,99%
SEC11,40-0.100,87%
SED18,400.000,00%
SEL12,200.706,09%
SFC21,000.502,44%
SFI37,000.902,49%
SFN16,50-0.201,20%
SGC32,00-2.507,25%
SGD10,000.101,01%
SGH66,000.000,00%
SGT4,50-0.204,26%
SHA6,20-0.203,13%
SHB9,300.000,00%
SHC1,60-0.105,88%
SHI7,60-0.101,30%
SHN4,90-0.102,00%
SHS11,70-0.100,85%
SIC7,400.101,37%
SII17,900.000,00%
SJ119,200.000,00%
SJC12,600.201,61%
SJD29,701.505,32%
SJE20,20-1.808,18%
SJM1,800.105,88%
SJS24,000.401,69%
SKG41,60-0.300,72%
SKS8,400.000,00%
SLS26,202.309,62%
SMA5,50-0.101,79%
SMC10,200.202,00%
SME0,300.1050,00%
SMT20,00-1.908,68%
SNG19,60-0.402,00%
SPI4,90-0.203,92%
SPM25,000.000,00%
SPP7,200.202,86%
SQC80,000.000,00%
SRA2,700.000,00%
SRB3,500.000,00%
SRC26,00-0.501,89%
SRF15,20-0.805,00%
SSC58,50-0.500,85%
SSG2,600.104,00%
SSI29,800.200,68%
SSM12,300.100,82%
SSS4,000.205,26%
ST820,30-0.703,33%
STB18,50-0.603,14%
STC16,00-0.301,84%
STG21,00-0.401,87%
STL2,900.000,00%
STP9,500.000,00%
STT5,60-0.406,67%
SVC16,400.503,14%
SVI37,80-2.806,90%
SVN10,200.909,68%
SVS3,500.000,00%
SVT6,30-0.304,55%
SZL19,700.301,55%
TAC46,00-0.501,08%
TAG22,000.000,00%
TAS0,900.1012,50%
TBC23,200.401,75%
TBX10,000.000,00%
TC615,200.000,00%
TCL28,00-0.501,75%
TCM34,30-0.200,58%
TCO12,000.100,84%
TCR4,800.204,35%
TCS11,700.302,63%
TCT138,302.802,07%
TDC9,70-0.101,02%
TDH17,400.000,00%
TDN10,400.000,00%
TDW19,50-0.502,50%
TET19,901.809,94%
TH121,401.909,74%
THB23,10-0.702,94%
THG11,50-0.302,54%
THS7,100.101,43%
THT14,900.704,93%
THV0,400.000,00%
TIC11,40-0.100,87%
TIE17,900.402,29%
TIG11,50-0.100,86%
TIX20,60-0.502,37%
TJC13,700.806,20%
TKC5,200.101,96%
TKU9,400.505,62%
TLC1,200.000,00%
TLG49,90-0.100,20%
TLH8,800.000,00%
TLT1,00-0.109,09%
TMC11,000.605,77%
TMP22,200.100,45%
TMS32,60-2.406,86%
TMT14,500.906,62%
TMX9,30-1.009,71%
TNA28,000.200,72%
TNC12,40-0.302,36%
TNG17,600.301,73%
TNT3,60-0.102,70%
TPC8,60-0.202,27%
TPH8,500.000,00%
TPP14,000.503,70%
TRA74,000.500,68%
TRC33,10-1.303,78%
TS413,100.000,00%
TSB10,000.202,04%
TSC40,602.606,84%
TSM3,000.207,14%
TST4,80-0.102,04%
TTC11,800.403,51%
TTF10,000.303,09%
TTP20,800.000,00%
TTZ5,00-0.407,41%
TV112,500.201,63%
TV223,000.502,22%
TV316,70-1.106,18%
TV412,000.201,69%
TVD11,000.000,00%
TXM9,00-0.202,17%
TYA7,800.101,30%
UDC6,500.000,00%
UIC16,000.402,56%
UNI7,50-0.101,32%
V111,100.1010,00%
V129,50-0.303,06%
V152,600.000,00%
V216,70-0.709,46%
VAT7,800.405,41%
VBC35,800.000,00%
VBH11,800.403,51%
VC118,30-2.009,85%
VC215,40-0.100,65%
VC313,000.000,00%
VC57,40-0.101,33%
VC68,00-0.303,61%
VC77,400.000,00%
VC98,60-0.101,15%
VCB26,30-1.003,66%
VCC15,300.100,66%
VCF186,002.001,09%
VCG14,100.100,71%
VCH1,00-0.109,09%
VCM13,30-0.201,48%
VCR3,10-0.103,13%
VCS33,502.909,48%
VCV1,20-0.107,69%
VDL22,501.708,17%
VDS10,300.000,00%
VE13,800.000,00%
VE210,500.000,00%
VE39,500.000,00%
VE410,400.909,47%
VE87,100.101,43%
VE911,000.504,76%
VES1,000.1011,11%
VFC5,600.203,70%
VFG41,700.200,48%
VFMVF117,300.402,37%
VFMVF47,700.000,00%
VFMVFA7,000.000,00%
VFR9,10-0.101,09%
VGP17,00-0.603,41%
VGS7,600.101,33%
VHC53,00-0.500,93%
VHG10,400.100,97%
VHH1,900.105,56%
VHL38,500.902,39%
VIC54,500.000,00%
VID4,500.000,00%
VIE2,70-0.206,90%
VIG5,400.000,00%
VIP13,400.806,35%
VIS9,100.101,11%
VIT12,600.201,61%
VIX23,70-0.301,25%
VKC7,500.202,74%
VKP0,900.000,00%
VLA10,500.302,94%
VLF5,700.101,79%
VMC18,50-2.009,76%
VMD17,400.603,57%
VNA3,200.103,23%
VNC17,400.000,00%
VND16,700.000,00%
VNE8,400.506,33%
VNF33,002.106,80%
VNG8,900.101,14%
VNH4,600.102,22%
VNI3,300.000,00%
VNL23,30-0.803,32%
VNM106,00-1.000,93%
VNN4,000.000,00%
VNR21,000.200,96%
VNS44,900.902,05%
VNT38,50-0.501,28%
VOS4,700.000,00%
VPC3,200.000,00%
VPH9,10-0.202,15%
VPK21,800.000,00%
VRC5,60-0.101,75%
VSC59,002.003,51%
VSG0,800.1014,29%
VSH14,30-0.302,05%
VSI7,500.202,74%
VSP1,800.000,00%
VST2,700.000,00%
VTB10,800.100,93%
VTC4,600.000,00%
VTF21,90-1.004,37%
VTL22,901.306,02%
VTO7,700.000,00%
VTS10,50-0.706,25%
VTV17,600.603,53%
VXB10,50-0.403,67%
WCS130,00-4.002,99%
WSS5,500.000,00%
XMC6,00-0.304,76%
YBC5,200.000,00%
YSC6,30-0.304,55%
DOW 17278.97 13.75 0.08%
NASDAQ 4579.79 -13.64 -0.30%
S&P 500 2010.40 -0.96 -0.05%
CAC 404461.22-3.48-0.08%
DAX9799.261.130.01%
DJ STOXX 600348.520.740.21%
FTSE6837.9218.630.27%
NIKKEI16321.17253.601.58%
HSI24306.16137.440.57%
CSI 3002425.2116.550.69%
 • Vàng
 • USD Index
 • Dầu
 • Kim loại

Vàng Thế giới

GOLD1216.450.000.00%

Vàng Việt Nam

SJC 35960 36080 -10.00-0.03%
SBJ 35870 35970 -150.00-0.42%
PNJ 32620 32820 0.000.00%
USD INDEX+84.80+0.53%
NAT GAS3.84-0.07-1.71%
OIL92.45-0.62-0.67%
BRENT98.39+0.69+0.71%
RBOB GAS2.60+0.04+1.50%
SILVER17.80-0.01-0.03%
PLATINUM1338.250.000.00%
 • Tỷ giá / USD
 • Tỷ giá / VND
EUR/USD1.28290.0000.00%
USD/JPY109.04500.0000.00%
GBP/USD1.62880.0000.00%
AUD/USD0.89300.0000.04%
USD/RUB38.43250.0000.00%
USD/SGD1.2665-0.001-0.05%
USD/CNY6.14110.0000.00%
USD/INR60.86000.0000.00%
CNY/VND3,470.000.0000.00%
HKD/VND2,753.620.0000.00%
CHF/VND22,831.680.0000.00%
CAD/VND19,475.370.0000.00%
GBP/VND35,117.080.0000.00%
JPY/VND195.000.0000.00%
SGD/VND16,866.000.0000.00%
THB/VND671.460.0000.00%
USD/VND21,230.000.0000.00%
EUR/VND27,493.860.0000.00%
AUD/VND19,059.110.0000.00%

Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88.

Lịch phát sóng:    

  

00:00:00

100 Fashion

Tuần lễ thời trang New York xuân hè 2015

00:30:00

Tạp chí golf

01:00:00

Đối Thoại

Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa tại Việt Nam

02:00:00

Luật sư của doanh nghiệp

02:30:00

 

Tiêu điểm kinh tế

Hướng đi nào cho hàng Việt? 

03:00:00

Hộp tin Việt Nam

 

03:30:00

Art World

Điêu khắc "Tối giản từ tên gọi"

04:00:00

Chuyên mục BĐS

Chậm cấp sổ đỏ dự án – bài toán cần có lời giải

04:30:00

Hành trình tri thức

Hình tượng lịch sử Ngô Quyền (P.1)

05:00:00

Thế giới sự kiện

Scotland trưng cầu độc lập 

05:30:00

100 Fashion

Tuần lễ thời trang London xuân hè 2015

06:00:00

Tạp chí golf

06:30:00

Luật sư của doanh nghiệp

Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn yếu kém

07:00:00

Diễn đàn  CEO

Phát triển nông lâm nghiệp bền vững và vai trò của các VNGO

07:45:00

Lăng kính VITV

 

08:00:00

Into Vietnam

 

08:30:00

Chứng khoán cuối tuần

 

09:00:00

Tạp chí ngân hàng

Ngân Hàng đau đầu vì thừa tiền

09:30:00

Chuyên mục Xuất nhập khẩu

 

10:00:00

Thế giới sự kiện

Scotland trưng cầu độc lập 

 

10:30:00

Tạp chí golf

Cứu bóng khỏi vùng Rough

 

11:00:00

Đối thoại

Thúc đẩy tinh thần kinh doanh

 

 

12:00:00

Chuyên mục XD & BĐS

Chuyển động tích cực của thị trường bất động sản 

 

12:30:00

Art World

Điêu khắc "Tối giản từ tên gọi"

 

13:00:00

Luật sư của doanh nghiệp

Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn yếu kém

 

13:30:00

Tiêu điểm linh tế

Hướng đi nào cho hàng Việt? 

 

14:00:00

100 fashion

Tuần lễ thời trang London xuân hè 2015

 

14:30:00

Tạp chí Golf

Cứu bóng khỏi vùng Rough

 

15:00:00

Hành trình tri thức

Hình tượng lịch sử Ngô Quyền (P.1)

 

15:30:00

Chuyên mục xuất nhập khẩu

 

 

16:00:00

Into Vietnam

 

 

16:30:00

Tạp chí ngân hàng

Ngân Hàng đau đầu vì thừa tiền

 

17:00:00

Chuyên đề Tài chính – Thuế

Sửa luật bảo hiểm xã hội 

 

17:15:00

Lăng kính VITV

 

 

17:30:00

Chứng khoán cuối tuần

 

18:00:00

Tin mới

 

 

18:10:00

Tiêu điểm kinh tế

Hướng đi nào cho hàng Việt? 

 

19:00:00

Chuyên mục XD & BĐS

Chuyển động tích cực của thị trường bất động sản 

 

19:45:00

Đối thoại

Thúc đẩy tinh thần kinh doanh

 

20:45:00

Tâm chấn

 

 

21:15:00

Tạp chí golf

Cứu bóng khỏi vùng Rough

 

21:50:00

Tin mới

 

22:30:09

 

Thế giới sự kiện

Scotland trưng cầu độc lập 

 

23:00:00

 

23:30:00

 

 

 

 

Tâm chấn

 

Lăng kính VITV

 

 

 

       

 

 

 • Tours Hạ Long
  Du thuyền 5 sao Aprodite
  Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao Aphrodite, quý khách sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự thoải mái trong những phòng nghỉ cao cấp. Với hàng trình hấp dẫn, các món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng và các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ làm thoải mãn sự mong đợi của quý khách
  Chi tiết>>
 • Công ty cổ phần chứng khoán VITSE
  Sàn giao dịch chứng khoán VITSE
  Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thành một định chế tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ, luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và "CÙNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG"
  Chi tiết >>
 • VIT TOWER
  Văn phòng cho thuê
  Toà nhà VIT Tower - 519 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
  Dịch vụ cho thuê văn phòng với các lợi thế vượt trội: Vị trí đắc địa, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết ngay thông tin.
  Chi tiết >>