• Việt Nam
 • U.S
 • Europe
 • Asia
VN INDEX635.633.600.57%
HNX INDEX87.150.360.41%
AAA16,70-0.100,60%
AAM14,500.100,69%
ABT50,000.501,01%
ACB15,400.100,65%
ACC28,000.000,00%
ACL9,800.101,03%
ADC22,000.000,00%
AGC0,900.1012,50%
AGD35,80-2.606,77%
AGF19,500.301,56%
AGM11,300.504,63%
AGR7,100.101,43%
ALP4,10-0.204,65%
ALT10,70-0.706,14%
ALV6,900.304,55%
AMC24,400.200,83%
AME4,000.000,00%
AMV5,200.101,96%
ANV9,800.000,00%
APC14,200.100,71%
APG6,200.000,00%
API10,000.000,00%
APP12,500.000,00%
APS6,500.000,00%
ARM19,00-0.100,52%
ASA17,700.100,57%
ASIAGF9,100.101,11%
ASM12,200.302,52%
ASP7,200.000,00%
ATA5,00-0.101,96%
AVF4,900.000,00%
AVS5,600.203,70%
B8211,30-0.806,61%
BBC56,000.000,00%
BBS18,001.307,78%
BCC8,700.101,16%
BCE10,80-0.100,92%
BCI21,401.306,47%
BDB6,900.609,52%
BED14,60-1.207,59%
BGM5,100.306,25%
BHC1,400.107,69%
BHS11,300.000,00%
BHT4,90-0.509,26%
BHV3,70-0.409,76%
BIC11,500.000,00%
BID14,100.100,71%
BKC9,800.808,89%
BLF7,400.000,00%
BMC32,700.401,24%
BMI16,000.000,00%
BMP71,000.500,71%
BPC12,300.000,00%
BRC10,400.505,05%
BSC5,70-0.609,52%
BSI8,70-0.101,14%
BST12,800.000,00%
BT66,600.000,00%
BTH5,900.509,26%
BTP12,50-0.100,79%
BTS5,20-0.101,89%
BTT31,600.200,64%
BVG2,70-0.206,90%
BVH44,10-0.200,45%
BVS15,700.100,64%
BXH9,20-1.009,80%
C2119,000.100,53%
C3231,90-0.100,31%
C4716,500.201,23%
C9211,500.000,00%
CAD1,100.000,00%
CAN30,902.408,42%
CAP25,300.000,00%
CCI11,200.201,82%
CCL5,800.101,75%
CCM14,901.309,56%
CDC7,700.101,32%
CHP11,400.000,00%
CIC1,800.000,00%
CID7,70-0.809,41%
CIG3,40-0.102,86%
CII21,60-0.100,46%
CJC22,70-2.509,92%
CKV10,000.303,09%
CLC29,200.100,34%
CLG8,20-0.101,20%
CLP3,400.103,03%
CLW16,400.402,50%
CMC5,20-0.407,14%
CMG7,40-0.101,33%
CMI17,300.502,98%
CMS10,80-0.201,82%
CMT11,000.000,00%
CMV13,70-0.100,72%
CMX6,600.101,54%
CNG40,500.300,75%
CNT2,200.000,00%
COM34,901.002,95%
CPC20,500.502,50%
CSC9,000.505,88%
CSG12,200.504,27%
CSM45,800.601,33%
CT69,200.809,52%
CTA4,000.102,56%
CTB32,500.000,00%
CTC8,300.506,41%
CTD62,000.000,00%
CTG15,100.503,42%
CTI13,200.201,54%
CTM3,100.103,33%
CTN7,200.000,00%
CTS10,600.403,92%
CTV3,300.3010,00%
CTX8,600.708,86%
CVN3,100.103,33%
CVT24,200.000,00%
CX84,500.000,00%
CYC4,800.306,67%
D1111,300.000,00%
D2D29,401.304,63%
DAC9,000.809,76%
DAD18,00-0.502,70%
DAE17,600.100,57%
DAG12,900.302,38%
DBC24,600.000,00%
DBT21,100.000,00%
DC23,900.308,33%
DC47,800.101,16%
DCL34,50-0.100,29%
DCS6,600.406,45%
DCT2,700.000,00%
DDM0,60-0.1014,29%
DHA11,200.000,00%
DHC18,200.201,11%
DHG93,500.000,00%
DHI5,60-0.305,08%
DHL2,800.000,00%
DHM7,500.304,17%
DHP9,100.000,00%
DHT32,30-0.601,82%
DIC8,500.000,00%
DID5,000.000,00%
DIG13,100.000,00%
DIH9,300.000,00%
DL18,80-0.101,12%
DLG10,90-0.100,91%
DLR6,300.305,00%
DMC45,900.000,00%
DNC18,00-2.0010,00%
DNM35,000.000,00%
DNP17,500.402,34%
DNY6,000.000,00%
DPC13,000.504,00%
DPM33,400.401,21%
DPR38,500.501,32%
DQC47,900.000,00%
DRC58,000.000,00%
DRH4,400.102,33%
DRL32,600.100,31%
DSN61,000.500,83%
DST5,400.000,00%
DTA3,60-0.102,70%
DTC3,000.207,14%
DTL9,400.000,00%
DTT5,80-0.101,69%
DVP43,10-0.400,92%
DXG16,300.000,00%
DXP40,50-0.501,22%
DXV4,600.102,22%
DZM4,900.408,89%
EBS7,90-0.101,25%
ECI18,70-2.009,66%
EFI6,700.203,08%
EIB12,700.201,60%
EID12,800.100,79%
ELC14,30-0.201,38%
EMC6,200.000,00%
EVE26,20-0.301,13%
FBT3,300.000,00%
FCM13,100.604,80%
FCN24,300.502,10%
FDC23,500.000,00%
FDG1,600.106,67%
FDT26,00-1.405,11%
FIT14,600.100,69%
FLC12,40-0.201,59%
FMC24,500.200,82%
FPT56,50-0.500,88%
GAS126,000.000,00%
GBS1,10-0.108,33%
GDT27,900.000,00%
GFC6,200.508,77%
GGG1,000.1011,11%
GHA6,500.304,84%
GIL23,300.301,30%
GLT17,400.000,00%
GMC29,70-0.601,98%
GMD35,00-0.802,23%
GMX10,80-1.109,24%
GSP12,20-0.201,61%
GTA12,200.504,27%
GTT5,200.101,96%
HAD38,000.000,00%
HAG25,10-0.100,40%
HAI21,500.000,00%
HAP8,800.000,00%
HAR10,200.202,00%
HAS6,200.101,64%
HAT49,803.006,41%
HAX7,600.101,33%
HBB5,200.000,00%
HBC15,600.201,30%
HBD7,100.202,90%
HBE6,000.509,09%
HBS5,20-0.101,89%
HCC10,000.000,00%
HCM39,00-0.100,26%
HCT12,501.109,65%
HDA10,700.201,90%
HDC20,100.100,50%
HDG27,70-0.301,07%
HDO3,600.000,00%
HEV13,600.100,74%
HGM51,500.500,98%
HHC29,900.200,67%
HHG6,00-0.406,25%
HHL0,90-0.1010,00%
HHS17,900.201,13%
HJS11,000.302,80%
HLA2,600.000,00%
HLC8,20-0.808,89%
HLD18,900.201,07%
HLG4,900.102,08%
HLY8,500.000,00%
HMC9,20-0.101,08%
HMH24,300.100,41%
HNM10,900.000,00%
HOM7,900.000,00%
HOT27,401.405,38%
HPB10,000.000,00%
HPC5,100.102,00%
HPG59,000.500,85%
HPR10,80-1.2010,00%
HPS4,800.204,35%
HQC8,200.000,00%
HRC40,300.000,00%
HSG46,000.000,00%
HSI3,100.103,33%
HST4,90-0.509,26%
HT116,200.402,53%
HTB21,30-2.309,75%
HTC29,000.301,05%
HTI10,200.100,99%
HTL17,000.000,00%
HTP7,700.7010,00%
HTV18,000.000,00%
HU18,300.000,00%
HU310,300.404,04%
HUT11,800.000,00%
HVG22,300.301,36%
HVT16,80-0.201,18%
HVX5,50-0.406,78%
ICF5,80-0.101,69%
ICG8,700.000,00%
IDI12,700.806,72%
IDJ4,300.000,00%
IDV36,500.501,39%
IFS9,500.000,00%
IJC14,900.100,68%
ILC3,90-0.102,50%
IMP46,10-0.100,22%
INC5,50-0.203,51%
INN30,600.000,00%
ITA8,900.101,14%
ITC8,200.101,23%
ITD8,00-0.101,23%
ITQ11,10-0.100,89%
IVS7,300.000,00%
JVC14,700.604,26%
KAC11,80-0.302,48%
KBC13,700.302,24%
KBT6,100.407,02%
KDC73,501.001,38%
KDH21,000.000,00%
KHA20,10-1.004,74%
KHB4,900.408,89%
KHL4,400.4010,00%
KHP13,90-0.100,71%
KKC18,90-0.100,53%
KLF12,70-0.403,05%
KLS12,400.100,81%
KMR8,400.101,20%
KMT7,000.406,06%
KSA8,700.506,10%
KSB28,00-0.602,10%
KSD4,70-0.102,08%
KSH13,100.806,50%
KSS6,300.406,78%
KST4,50-0.306,25%
KTB6,500.406,56%
KTS16,400.402,50%
KTT4,600.306,98%
L1014,400.100,70%
L149,100.607,06%
L1810,900.909,00%
L355,100.204,08%
L436,500.000,00%
L446,300.101,61%
L6110,00-0.100,99%
L624,30-0.102,27%
LAF14,100.201,44%
LAS36,800.100,27%
LBE12,500.000,00%
LBM13,00-0.906,47%
LCD11,000.504,76%
LCG8,500.202,41%
LCM6,500.406,56%
LCS5,400.203,85%
LDP55,004.108,06%
LGC21,200.000,00%
LGL6,500.101,56%
LHC61,20-0.801,29%
LHG9,30-0.202,11%
LIG7,000.000,00%
LIX29,00-0.301,02%
LM33,100.000,00%
LM74,10-0.204,65%
LM821,60-0.200,92%
LO53,800.000,00%
LSS10,300.100,98%
LTC8,900.202,30%
LUT4,800.000,00%
MAC6,800.304,62%
MAFPF110,100.202,02%
MAS81,901.001,24%
MAX4,000.205,26%
MBB14,100.201,44%
MCC14,500.100,69%
MCF16,301.107,24%
MCG7,300.000,00%
MCL1,000.000,00%
MCO4,000.000,00%
MCP16,200.201,25%
MDC10,000.404,17%
MDG5,700.305,56%
MEC6,300.000,00%
MHC14,300.906,72%
MHL7,000.000,00%
MIC5,100.306,25%
MIH5,400.000,00%
MIM5,000.000,00%
MKP52,002.404,84%
MKV9,200.000,00%
MMC2,000.105,26%
MNC13,00-0.100,76%
MPC74,00-1.001,33%
MSN83,500.000,00%
MTG4,700.102,17%
MWG135,00-2.001,46%
NAG5,200.000,00%
NAV6,900.000,00%
NBB22,000.502,33%
NBC11,500.000,00%
NBP17,20-0.502,82%
NDN12,200.000,00%
NDX6,300.101,61%
NET27,000.000,00%
NFC36,000.000,00%
NGC16,300.301,88%
NHA6,200.508,77%
NHC21,501.507,50%
NHS11,500.201,77%
NHW9,30-0.404,12%
NIS9,500.101,06%
NKG11,20-0.100,88%
NLC24,500.200,82%
NLG18,50-0.100,54%
NNC65,002.003,17%
NPS16,50-1.307,30%
NSC78,00-1.501,89%
NSN2,50-0.207,41%
NST11,700.201,74%
NTB2,50-0.103,85%
NTL15,600.201,30%
NTP47,00-0.501,05%
NVB6,30-0.405,97%
NVC0,80-0.1011,11%
NVN3,100.103,33%
NVT6,400.101,59%
OCH25,60-0.100,39%
OGC11,800.000,00%
ONE8,800.101,15%
OPC61,00-1.001,61%
ORS3,800.000,00%
PAC23,200.200,87%
PAN38,200.000,00%
PCG7,20-0.202,53%
PCT5,800.000,00%
PDC4,100.102,50%
PDN31,901.504,93%
PDR12,80-0.100,78%
PET24,000.301,27%
PFL3,50-0.102,78%
PGC14,40-0.201,37%
PGD37,00-0.601,60%
PGI9,400.000,00%
PGS38,900.200,52%
PGT6,100.203,39%
PHC5,40-0.101,82%
PHH6,80-0.101,45%
PHR30,500.000,00%
PHS2,200.000,00%
PHT5,600.101,82%
PID6,30-0.7010,00%
PIT8,200.101,23%
PIV10,300.909,57%
PJC15,00-0.100,66%
PJT7,800.000,00%
PLC23,30-0.100,43%
PMC49,10-0.200,41%
PMS8,800.8010,00%
PNC8,100.506,58%
PNJ30,000.200,63%
POM12,000.100,84%
POT13,60-0.100,73%
PPC22,00-0.100,45%
PPE3,400.103,03%
PPG2,80-0.103,45%
PPI12,10-0.100,82%
PPP9,000.505,88%
PPS10,70-0.100,93%
PRC11,50-0.806,50%
PRUBF110,500.000,00%
PSC9,800.000,00%
PSD54,000.000,00%
PSG0,70-0.1012,50%
PSI7,600.304,11%
PTB49,00-0.400,81%
PTC6,000.000,00%
PTI11,000.000,00%
PTK5,000.204,17%
PTL4,000.000,00%
PTM7,100.304,41%
PTS5,200.000,00%
PV23,400.000,00%
PVA1,900.105,56%
PVB59,000.701,20%
PVC34,700.200,58%
PVD98,50-0.500,51%
PVE13,400.100,75%
PVF4,200.205,00%
PVG13,10-0.201,50%
PVI19,00-0.100,52%
PVL3,90-0.204,88%
PVR4,20-0.102,33%
PVS41,100.000,00%
PVT17,40-0.201,14%
PVV3,10-0.103,13%
PVX5,60-0.101,75%
PXA4,000.102,56%
PXI7,200.304,35%
PXL4,800.102,13%
PXM0,900.1012,50%
PXS28,40-0.401,39%
PXT3,900.205,41%
QCC2,700.208,00%
QCG8,300.101,22%
QHD14,800.805,71%
QNC6,50-0.101,52%
QST10,500.000,00%
QTC22,600.401,80%
RAL48,000.100,21%
RCL25,000.301,21%
RDP14,20-0.503,40%
REE29,400.301,03%
RHC19,800.201,02%
RIC10,000.101,01%
S128,10-0.101,22%
S271,20-0.107,69%
S5547,000.000,00%
S646,300.305,00%
S7412,90-0.302,27%
S9112,800.806,67%
S963,50-0.307,89%
S9912,50-0.201,57%
SAF42,003.007,69%
SAM12,100.605,22%
SAP16,500.000,00%
SAV13,300.806,40%
SBA10,700.000,00%
SBC12,600.806,78%
SBS0,900.000,00%
SBT12,000.000,00%
SC524,50-0.502,00%
SCC3,60-0.4010,00%
SCD25,00-1.505,66%
SCJ8,000.000,00%
SCL24,200.000,00%
SCR10,500.000,00%
SD14,10-0.102,38%
SD28,30-0.101,19%
SD31,500.107,14%
SD49,20-0.101,08%
SD512,80-0.100,78%
SD614,80-0.100,67%
SD712,200.100,83%
SD80,800.1014,29%
SD914,80-0.201,33%
SDA7,200.101,41%
SDB1,200.000,00%
SDC11,00-0.504,35%
SDD4,700.000,00%
SDE6,90-0.304,17%
SDG25,100.000,00%
SDH5,30-0.101,85%
SDJ1,00-0.109,09%
SDN32,000.601,91%
SDP6,80-0.202,86%
SDS4,10-0.306,82%
SDT15,600.000,00%
SDU10,50-0.100,94%
SDY3,70-0.102,63%
SEB32,501.003,17%
SEC11,400.000,00%
SED18,100.100,56%
SEL12,200.706,09%
SFC19,70-0.201,01%
SFI36,002.306,82%
SFN16,400.201,23%
SGC36,002.306,82%
SGD10,000.000,00%
SGH66,000.000,00%
SGT4,30-0.306,52%
SHA5,700.101,79%
SHB9,400.202,17%
SHC1,60-0.105,88%
SHI6,40-0.101,54%
SHN4,600.102,22%
SHS10,200.202,00%
SIC7,20-0.506,49%
SII18,300.301,67%
SJ117,200.201,18%
SJC9,600.000,00%
SJD28,100.100,36%
SJE22,300.100,45%
SJM1,800.105,88%
SJS25,90-0.301,15%
SKG44,900.701,58%
SKS8,200.000,00%
SLS27,501.606,18%
SMA5,400.101,89%
SMC9,60-0.202,04%
SME0,300.1050,00%
SMT23,102.1010,00%
SNG18,300.000,00%
SPI6,500.101,56%
SPM25,200.502,02%
SPP7,000.000,00%
SQC80,000.000,00%
SRA2,70-0.103,57%
SRB3,300.000,00%
SRC22,600.200,89%
SRF15,800.301,94%
SSC54,50-4.006,84%
SSG2,500.208,70%
SSI28,90-0.100,34%
SSM12,500.000,00%
SSS4,000.205,26%
ST820,600.100,49%
STB19,300.301,58%
STC16,200.000,00%
STG21,400.000,00%
STL2,900.000,00%
STP9,800.505,38%
STT3,400.000,00%
SVC16,20-0.100,61%
SVI35,70-2.205,80%
SVN10,200.909,68%
SVS3,500.000,00%
SVT7,000.000,00%
SZL18,70-0.201,06%
TAC48,001.202,56%
TAG26,902.208,91%
TAS0,900.1012,50%
TBC22,000.200,92%
TBX10,000.000,00%
TC614,300.100,70%
TCL28,00-0.200,71%
TCM34,20-0.300,87%
TCO11,600.201,75%
TCR5,200.000,00%
TCS10,800.201,89%
TCT117,50-3.002,49%
TDC10,500.201,94%
TDH16,700.100,60%
TDN9,600.101,05%
TDW21,00-1.004,55%
TET13,801.209,52%
TH118,500.402,21%
THB23,90-0.301,24%
THG11,400.000,00%
THS6,80-0.304,23%
THT13,800.302,22%
THV0,400.000,00%
TIC11,300.302,73%
TIE15,80-0.201,25%
TIG8,600.000,00%
TIX20,80-0.200,95%
TJC9,40-0.101,05%
TKC5,00-0.203,85%
TKU8,800.000,00%
TLC1,200.000,00%
TLG46,000.000,00%
TLH9,400.000,00%
TLT1,00-0.109,09%
TMC10,400.000,00%
TMP21,600.000,00%
TMS34,00-1.002,86%
TMT12,800.705,79%
TMX9,200.809,52%
TNA27,300.200,74%
TNC11,800.000,00%
TNG17,00-0.201,16%
TNT4,000.102,56%
TPC9,000.000,00%
TPH7,500.608,70%
TPP13,500.000,00%
TRA73,00-1.001,35%
TRC33,50-0.601,76%
TS410,900.000,00%
TSB10,500.606,06%
TSC29,70-0.100,34%
TSM3,000.207,14%
TST4,700.000,00%
TTC11,30-0.100,88%
TTF10,400.000,00%
TTP19,40-0.100,51%
TTZ4,700.102,17%
TV112,10-0.906,92%
TV220,700.100,49%
TV315,200.000,00%
TV410,400.201,96%
TVD10,400.201,96%
TXM8,600.303,61%
TYA8,000.101,27%
UDC6,100.203,39%
UIC15,200.100,66%
UNI6,900.000,00%
V111,100.1010,00%
V129,500.101,06%
V152,400.104,35%
V216,500.101,56%
VAT6,500.000,00%
VBC35,20-3.909,97%
VBH11,500.000,00%
VC118,00-2.0010,00%
VC213,800.000,00%
VC312,500.000,00%
VC56,700.101,52%
VC68,200.101,23%
VC77,300.405,80%
VC98,600.404,88%
VCB27,800.301,09%
VCC16,401.207,89%
VCF184,000.000,00%
VCG14,50-0.100,68%
VCH1,00-0.109,09%
VCM13,400.000,00%
VCR3,100.000,00%
VCS30,802.609,22%
VCV1,20-0.107,69%
VDL22,000.000,00%
VDS8,700.607,41%
VE13,600.000,00%
VE210,600.000,00%
VE39,50-0.202,06%
VE410,400.808,33%
VE87,300.202,82%
VE911,000.100,92%
VES1,000.1011,11%
VFC5,600.203,70%
VFG40,500.000,00%
VFMVF117,300.402,37%
VFMVF47,700.000,00%
VFMVFA7,000.000,00%
VFR8,40-0.606,67%
VGP18,00-0.804,26%
VGS8,200.101,23%
VHC52,500.500,96%
VHG10,200.404,08%
VHH1,900.105,56%
VHL38,50-1.503,75%
VIC57,001.001,79%
VID4,200.000,00%
VIE2,900.207,41%
VIG5,200.000,00%
VIP12,600.000,00%
VIS9,900.101,02%
VIT11,200.000,00%
VIX23,101.908,96%
VKC7,200.101,41%
VKP0,900.000,00%
VLA10,400.000,00%
VLF5,00-0.203,85%
VMC17,20-1.809,47%
VMD17,300.000,00%
VNA3,100.000,00%
VNC16,800.100,60%
VND17,300.402,37%
VNE7,50-0.101,32%
VNF32,001.003,23%
VNG8,900.000,00%
VNH4,500.102,27%
VNI3,600.102,86%
VNL21,501.406,97%
VNM112,001.000,90%
VNN3,80-0.409,52%
VNR21,200.200,95%
VNS45,000.000,00%
VNT39,002.005,41%
VOS4,200.000,00%
VPC2,700.000,00%
VPH8,700.101,16%
VPK23,10-0.100,43%
VRC5,700.101,79%
VSC58,500.000,00%
VSG0,800.1014,29%
VSH14,800.000,00%
VSI8,000.303,90%
VSP1,800.000,00%
VST2,600.000,00%
VTB10,700.403,88%
VTC4,600.102,22%
VTF20,500.401,99%
VTL22,901.306,02%
VTO7,900.000,00%
VTS13,300.000,00%
VTV17,00-0.402,30%
VXB11,00-0.302,65%
WCS120,000.000,00%
WSS5,00-0.101,96%
XMC6,00-0.304,76%
YBC5,200.000,00%
YSC6,30-0.304,55%
DOW 17080.66 -42.44 -0.25%
NASDAQ 4557.69 -11.93 -0.26%
S&P 500 1996.74 -3.38 -0.17%
CAC 404366.04-29.22-0.66%
DAX9462.56-107.15-1.12%
DJ STOXX 600341.05-2.28-0.66%
FTSE6805.80-24.86-0.36%
NIKKEI15365.08-94.78-0.61%
HSI24720.66-20.34-0.08%
CSI 3002326.2514.970.65%
 • Vàng
 • USD Index
 • Dầu
 • Kim loại

Vàng Thế giới

GOLD1289.62-0.38-0.03%

Vàng Việt Nam

SJC 36410 36530 -10.00-0.03%
SBJ 36420 36520 -230.00-0.63%
PNJ 33820 34020 +50.00+0.15%
USD INDEX+82.49+0.01%
NAT GAS4.050.000.12%
OIL94.65+0.10+0.11%
BRENT102.67+0.21+0.20%
RBOB GAS2.750.000.01%
SILVER19.57-0.03-0.15%
PLATINUM1425.25+0.25+0.02%
 • Tỷ giá / USD
 • Tỷ giá / VND
EUR/USD1.31810.000-0.02%
USD/JPY103.7100-0.0050.00%
GBP/USD1.65840.000-0.02%
AUD/USD0.93530.000-0.03%
USD/RUB36.7081-0.065-0.18%
USD/SGD1.2488-0.001-0.05%
USD/CNY6.14490.002+0.03%
USD/INR60.50000.0000.00%
CNY/VND3,469.000.0000.00%
HKD/VND2,751.96-0.670-0.02%
CHF/VND23,309.25-17.900-0.08%
CAD/VND19,648.06-2.779-0.01%
GBP/VND35,298.71-2.090-0.01%
JPY/VND205.265.120+2.61%
SGD/VND17,115.94-33.449-0.20%
THB/VND677.71-1.180-0.18%
USD/VND21,220.000.0000.00%
EUR/VND28,059.752.100+0.01%
AUD/VND19,916.1916.770+0.09%

Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88.

Lịch phát sóng:    

  

0:00:00

Diễn đàn CEO

Khởi dựng doanh nghiệp : thành công từ sự chấp nhận thay đổi

1:00:00

Trên từng kinh tuyến

 

1:45:00

 

2:15:00

Tâm Chấn

 

Tạp chí golf

Phát triển Golf chuyên nghiệp ở Việt Nam

2:50:00

 

Into Vietnam

 

3:30:00

Hộp tin VN(tối)

 

4:00:00

Trên từng kinh tuyến

 

4:45:00

 

5:00:00

Tâm Chấn

 

100 Fashion

Xu hướng thời trang cưới 2014

05h : 30

Hộp tin Việt Nam

 

06h : 00

Bản tin XD & Bất động sản

 

06h : 15

Bản tin XNK

 

06h : 30

Bữa sáng doanh nhân

 

07h : 00

Luật sư của doanh nghiệp

QĐ 38/2014/QĐ-TTg – Sắp có hành lang pháp lý cho kinh doanh, chuyển nhượng tên miền

07h : 30

Trên từng kinh tuyến

 

08h : 15

Art World

Công an Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh

08h : 45

Into Vietnam

 

09h : 00

Tin mới 1

 

09h : 30

Chuyên mục XD & BĐS

Các giải pháp nhằm tăng nguồn cung nhà ở được hỗ trợ từ gói

30 000 tỷ

10h : 00

Hot stock

 

10h :15

Giờ thứ 9

 

10h : 30

Hành trình tri thức

Hình tượng lịch sử trong tín ngưỡng: Lý Nam Đế

11h :00

Hộp tin Việt Nam

 

11h :30

Hàn thử biểu

 

12h : 00

Kinh tế toàn cầu

 

12h : 30

Diễn đàn CEO

Khởi dựng doanh nghiệp : thành công từ sự chấp nhận thay đổi

 

13h : 15

Người nổi tiếng

 

13h : 30

100o Fashion

Xu hướng thời trang cưới 2014

14h : 00

Hộp tin Việt Nam

 

14h : 30

Chuyên mục XNK

 

15h : 00

Into Vietnam

 

15h : 30

Kinh tế toàn cầu

 

16h : 00

Tạp chí golf

Phát triển Golf chuyên nghiệp ở Việt Nam

16h : 30

Chuyên đề tài chính – Thuế

Đổi mới mô hình tổ chức kiểm toán nhà nước: cần triệt để và cụ thể

17h : 00

Tin mới 3

 

17h : 15

Tiêu điểm kinh tế

Khó khăn của ngành nhập khẩu thiết bị máy móc cũ trước thông tư 20 của Bộ Khoa học và công nghệ

17h : 45

Người nổi tiếng

 

18h : 00

Hộp tin Việt Nam

 

18h : 30

Giờ thứ 9

 

18h : 45

Đối thoại

Thúc đẩy tinh thần kinh doanh

19h : 45

Bản tin XD & Bất động sản

 

20h : 00

Tâm chấn

 

20h: 30

Bản tin Xuất Nhập Khẩu

 

21h : 00

Trên từng kinh tuyến

 

21h : 30

Art World

Mạch nguồn mới của điêu khắc

22h : 00

Hộp tin Việt Nam

 

22h : 30

Into Viet Nam

 

23h : 00

Tâm chấn

 

 

 

 

 • Tours Hạ Long
  Du thuyền 5 sao Aprodite
  Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao Aphrodite, quý khách sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự thoải mái trong những phòng nghỉ cao cấp. Với hàng trình hấp dẫn, các món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng và các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ làm thoải mãn sự mong đợi của quý khách
  Chi tiết>>
 • Công ty cổ phần chứng khoán VITSE
  Sàn giao dịch chứng khoán VITSE
  Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thành một định chế tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ, luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và "CÙNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG"
  Chi tiết >>
 • VIT TOWER
  Văn phòng cho thuê
  Toà nhà VIT Tower - 519 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
  Dịch vụ cho thuê văn phòng với các lợi thế vượt trội: Vị trí đắc địa, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết ngay thông tin.
  Chi tiết >>