• Việt Nam
 • U.S
 • Europe
 • Asia
VN INDEX588.03-5.290.89%
HNX INDEX89.14-1.291.43%
AAA16,300.301,88%
AAM15,200.000,00%
ABT59,50-1.001,65%
ACB15,40-0.201,28%
ACC28,500.501,79%
ACL11,50-0.403,36%
ADC27,00-0.301,10%
AGC0,900.1012,50%
AGD35,80-2.606,77%
AGF21,700.301,40%
AGM11,50-0.201,71%
AGR6,700.000,00%
ALP4,300.102,38%
ALT11,500.504,55%
ALV5,80-0.101,69%
AMC22,10-2.409,80%
AME4,00-0.409,09%
AMV4,30-0.102,27%
ANV11,20-0.201,75%
APC18,500.804,52%
APG6,20-0.507,46%
API14,90-0.402,61%
APP13,400.201,52%
APS5,70-0.203,39%
ARM21,200.803,90%
ASA9,70-0.504,90%
ASIAGF10,600.000,00%
ASM10,70-0.504,46%
ASP7,80-0.101,27%
ATA4,500.000,00%
AVF3,40-0.205,56%
AVS5,600.203,70%
B8210,10-0.100,98%
BBC54,50-1.001,80%
BBS17,001.207,59%
BCC13,50-0.302,17%
BCE10,600.000,00%
BCI20,100.000,00%
BDB6,20-0.608,82%
BED14,501.309,85%
BGM5,200.000,00%
BHC1,400.107,69%
BHS11,000.000,00%
BHT4,600.000,00%
BHV3,70-0.409,76%
BIC14,200.402,90%
BID13,000.000,00%
BKC11,101.009,90%
BLF9,200.809,52%
BMC28,20-0.100,35%
BMI17,50-0.301,69%
BMP66,500.500,76%
BPC12,40-0.201,59%
BRC10,200.202,00%
BSC6,100.305,17%
BSI12,10-0.201,65%
BST13,500.302,27%
BT68,500.202,41%
BTH9,900.000,00%
BTP14,20-0.302,07%
BTS7,20-0.101,37%
BTT39,50-0.501,25%
BVG2,500.000,00%
BVH37,80-0.200,53%
BVS14,70-0.302,00%
BXH12,200.000,00%
C2118,500.000,00%
C3229,40-0.301,01%
C4716,700.100,60%
C9213,600.000,00%
CAD1,100.000,00%
CAN29,502.509,26%
CAP27,40-0.100,36%
CCI14,500.906,62%
CCL5,40-0.203,57%
CCM49,601.603,33%
CDC9,90-0.302,94%
CHP14,000.402,94%
CIC1,800.000,00%
CID4,500.000,00%
CIG3,00-0.103,23%
CII19,10-0.301,55%
CJC23,000.000,00%
CKV9,500.707,95%
CLC30,900.702,32%
CLG7,60-0.303,80%
CLP3,400.103,03%
CLW16,800.100,60%
CMC6,400.406,67%
CMG9,60-0.101,03%
CMI16,00-0.402,44%
CMS12,300.000,00%
CMT10,60-0.100,93%
CMV15,500.100,65%
CMX9,10-0.303,19%
CNG37,600.000,00%
CNT2,200.000,00%
COM39,00-1.904,65%
CPC22,80-0.502,15%
CSC13,500.302,22%
CSG12,200.504,27%
CSM44,80-0.200,44%
CT67,70-0.708,33%
CTA4,200.000,00%
CTB32,00-3.008,57%
CTC6,70-0.202,90%
CTD60,000.000,00%
CTG14,300.100,70%
CTI11,00-0.100,90%
CTM3,600.000,00%
CTN7,200.000,00%
CTS9,20-0.202,13%
CTV3,300.3010,00%
CTX10,500.403,96%
CVN3,900.308,33%
CVT24,30-0.602,41%
CX84,60-0.306,12%
CYC4,000.000,00%
D1112,500.403,31%
D2D34,20-0.100,29%
DAC9,000.809,76%
DAD18,300.000,00%
DAE17,200.301,78%
DAG12,700.000,00%
DBC27,800.200,72%
DBT16,900.201,20%
DC24,30-0.408,51%
DC47,300.000,00%
DCL48,40-3.606,92%
DCS5,60-0.203,45%
DCT2,400.000,00%
DDM0,60-0.1014,29%
DHA14,300.100,70%
DHC23,30-0.602,51%
DHG95,000.500,53%
DHI5,60-0.305,08%
DHL2,800.000,00%
DHM6,30-0.203,08%
DHP9,000.000,00%
DHT33,40-0.501,47%
DIC8,900.000,00%
DID5,000.102,04%
DIG13,70-0.402,84%
DIH9,100.101,11%
DL19,100.404,60%
DLG11,80-0.504,07%
DLR6,000.000,00%
DMC43,70-0.801,80%
DNC20,000.000,00%
DNM37,001.403,93%
DNP24,000.903,90%
DNY5,000.000,00%
DPC15,500.000,00%
DPM29,30-0.100,34%
DPR40,000.000,00%
DQC70,00-1.001,41%
DRC60,00-0.500,83%
DRH6,00-0.203,23%
DRL34,500.000,00%
DSN60,50-0.500,82%
DST5,00-0.509,09%
DTA6,40-0.101,54%
DTC3,000.207,14%
DTL8,200.202,50%
DTT10,200.000,00%
DVP47,001.503,30%
DXG13,70-0.302,14%
DXP42,000.000,00%
DXV4,60-0.102,13%
DZM4,60-0.102,13%
EBS8,500.000,00%
ECI16,10-1.609,04%
EFI6,50-0.202,99%
EIB11,30-0.201,74%
EID13,000.000,00%
ELC14,000.201,45%
EMC6,400.000,00%
EVE25,30-0.602,32%
FBT3,300.000,00%
FCM12,800.100,79%
FCN23,40-0.502,09%
FDC22,00-1.004,35%
FDG1,600.106,67%
FDT26,500.000,00%
FIT30,90-0.300,96%
FLC12,80-0.302,29%
FMC23,80-0.602,46%
FPT49,100.100,20%
GAS99,50-2.502,45%
GBS1,10-0.108,33%
GDT36,801.002,79%
GFC6,200.508,77%
GGG1,000.1011,11%
GHA6,500.304,84%
GIL29,200.200,69%
GLT18,801.408,05%
GMC41,50-1.002,35%
GMD33,20-0.501,48%
GMX13,30-0.302,21%
GSP12,90-0.100,77%
GTA13,700.100,74%
GTT4,60-0.102,13%
HAD41,502.506,41%
HAG24,30-0.401,62%
HAI44,00-1.002,22%
HAP9,30-0.101,06%
HAR11,90-0.806,30%
HAS5,80-0.101,69%
HAT52,80-1.703,12%
HAX9,000.000,00%
HBB5,200.000,00%
HBC16,00-0.301,84%
HBD7,100.202,90%
HBE3,800.308,57%
HBS5,20-0.305,45%
HCC11,80-0.705,60%
HCM35,80-0.701,92%
HCT9,900.000,00%
HDA10,00-0.201,96%
HDC23,60-0.301,26%
HDG28,000.000,00%
HDO3,30-0.102,94%
HEV13,70-0.100,72%
HGM47,000.000,00%
HHC30,00-0.902,91%
HHG8,200.000,00%
HHL0,90-0.1010,00%
HHS18,300.100,55%
HJS11,60-0.100,85%
HLA2,400.000,00%
HLC8,700.202,35%
HLD16,80-0.201,18%
HLG4,30-0.306,52%
HLY10,800.909,09%
HMC9,600.000,00%
HMH27,40-1.605,52%
HNM16,300.503,16%
HOM8,10-0.101,22%
HOT24,20-1.806,92%
HPB10,000.000,00%
HPC5,20-0.203,70%
HPG55,50-1.001,77%
HPR10,80-1.2010,00%
HPS5,600.000,00%
HQC7,80-0.202,50%
HRC38,900.802,10%
HSG48,60-0.300,61%
HSI2,70-0.103,57%
HST5,200.306,12%
HT117,200.201,18%
HTB21,30-2.309,75%
HTC31,902.809,62%
HTI11,500.000,00%
HTL24,001.004,35%
HTP10,000.000,00%
HTV18,600.100,54%
HU18,800.303,53%
HU39,80-0.101,01%
HUT13,60-0.805,56%
HVG31,10-0.802,51%
HVT19,500.904,84%
HVX6,300.406,78%
ICF6,60-0.101,49%
ICG8,60-0.101,15%
IDI12,60-0.302,33%
IDJ3,800.000,00%
IDV63,000.701,12%
IFS9,500.000,00%
IJC13,20-0.201,49%
ILC3,90-0.102,50%
IMP42,20-0.801,86%
INC5,000.408,70%
INN33,50-0.100,30%
ITA8,80-0.202,22%
ITC8,00-0.101,23%
ITD9,20-0.404,17%
ITQ23,100.000,00%
IVS10,50-0.907,89%
JVC17,500.301,74%
KAC13,300.806,40%
KBC16,70-0.603,47%
KBT6,100.407,02%
KDC54,00-3.005,45%
KDH19,40-0.402,02%
KHA23,50-1.004,08%
KHB4,600.000,00%
KHL3,80-0.205,00%
KHP13,60-0.201,45%
KKC18,90-0.100,53%
KLF15,00-0.301,96%
KLS11,40-0.201,72%
KMR8,10-0.202,41%
KMT5,80-0.507,94%
KSA11,90-0.302,46%
KSB31,40-0.601,88%
KSD5,90-0.304,84%
KSH13,100.000,00%
KSS5,60-0.101,75%
KST4,50-0.306,25%
KTB5,50-0.101,79%
KTS11,40-1.209,52%
KTT3,60-0.4010,00%
L1016,300.402,52%
L1419,50-0.803,94%
L1810,70-1.008,55%
L355,200.000,00%
L436,500.508,33%
L447,700.7010,00%
L6110,80-0.100,92%
L624,80-0.102,04%
LAF14,40-0.402,70%
LAS31,60-0.200,63%
LBE14,200.000,00%
LBM13,40-0.402,90%
LCD10,90-1.209,92%
LCG9,00-0.101,10%
LCM5,70-0.101,72%
LCS5,40-0.101,82%
LDP46,200.200,43%
LGC23,30-0.702,92%
LGL7,200.000,00%
LHC63,500.100,16%
LHG9,80-0.202,00%
LIG7,300.000,00%
LIX34,10-1.403,94%
LM33,30-0.308,33%
LM74,100.000,00%
LM825,700.000,00%
LO54,400.4010,00%
LSS9,800.000,00%
LTC8,500.000,00%
LUT5,100.000,00%
MAC8,300.000,00%
MAFPF110,100.202,02%
MAS90,50-1.501,63%
MAX3,700.000,00%
MBB12,900.000,00%
MCC13,200.201,54%
MCF21,001.105,53%
MCG7,20-0.101,37%
MCL1,000.000,00%
MCO4,200.307,69%
MCP17,000.804,94%
MDC10,500.000,00%
MDG5,50-0.203,51%
MEC5,700.101,79%
MHC16,30-0.100,61%
MHL7,900.709,72%
MIC5,100.306,25%
MIH5,400.000,00%
MIM5,000.000,00%
MKP52,002.404,84%
MKV9,00-0.606,25%
MMC2,000.105,26%
MNC14,500.302,11%
MPC95,50-1.001,04%
MSN82,001.501,86%
MTG4,60-0.102,13%
MWG98,000.000,00%
NAG8,400.709,09%
NAV7,00-0.202,78%
NBB20,10-0.401,95%
NBC11,90-0.201,65%
NBP16,900.000,00%
NDN17,20-1.307,03%
NDX10,500.606,06%
NET24,700.301,23%
NFC33,900.000,00%
NGC24,800.301,22%
NHA5,200.000,00%
NHC25,20-2.8010,00%
NHS10,800.000,00%
NHW11,000.302,80%
NIS9,500.101,06%
NKG14,200.100,71%
NLC28,00-0.401,41%
NLG16,60-1.206,74%
NNC73,001.001,39%
NPS15,00-0.100,66%
NSC79,000.000,00%
NSN2,50-0.207,41%
NST12,500.302,46%
NTB2,50-0.103,85%
NTL15,50-0.201,27%
NTP50,50-1.502,88%
NVB6,40-0.507,25%
NVC0,80-0.1011,11%
NVN3,00-0.206,25%
NVT5,50-0.101,79%
OCH22,600.000,00%
OGC9,10-0.101,09%
ONE9,300.000,00%
OPC39,901.905,00%
ORS3,80-0.205,00%
PAC23,50-1.004,08%
PAN41,200.000,00%
PCG8,10-0.101,22%
PCT7,40-0.303,90%
PDC4,00-0.102,44%
PDN37,302.306,57%
PDR17,400.000,00%
PET24,70-1.305,00%
PFL3,60-0.102,70%
PGC14,90-0.201,32%
PGD34,30-0.200,58%
PGI10,400.100,97%
PGS35,40-0.601,67%
PGT6,300.000,00%
PHC5,60-0.609,68%
PHH6,800.406,25%
PHR27,000.000,00%
PHS2,200.000,00%
PHT5,600.101,82%
PID4,300.307,50%
PIT7,900.000,00%
PIV9,000.505,88%
PJC13,100.000,00%
PJT8,10-0.101,22%
PLC34,40-1.002,82%
PMC48,500.000,00%
PMS10,40-1.109,57%
PNC10,000.202,04%
PNJ40,40-0.902,18%
POM9,400.101,08%
POT14,100.100,71%
PPC25,00-0.301,19%
PPE9,700.808,99%
PPG3,300.000,00%
PPI15,20-1.106,75%
PPP11,00-0.403,51%
PPS11,300.000,00%
PRC12,000.201,69%
PRUBF110,500.000,00%
PSC11,700.000,00%
PSD59,001.001,72%
PSG0,70-0.1012,50%
PSI7,40-0.101,33%
PTB56,50-0.500,88%
PTC8,300.000,00%
PTI14,500.000,00%
PTK4,70-0.102,08%
PTL3,50-0.102,78%
PTM6,600.203,13%
PTS5,500.305,77%
PV23,200.000,00%
PVA1,900.105,56%
PVB54,50-2.103,71%
PVC34,00-1.504,23%
PVD87,00-3.003,33%
PVE14,50-0.402,68%
PVF4,200.205,00%
PVG11,60-0.201,69%
PVI18,10-0.502,69%
PVL3,70-0.102,63%
PVR3,70-0.102,63%
PVS38,70-0.902,27%
PVT17,900.201,13%
PVV3,00-0.103,23%
PVX6,20-0.101,59%
PXA4,90-0.102,00%
PXI9,90-0.605,71%
PXL4,70-0.102,08%
PXM0,900.1012,50%
PXS33,40-1.103,19%
PXT6,10-0.203,17%
QCC2,700.208,00%
QCG10,40-0.100,95%
QHD18,300.000,00%
QNC8,200.101,23%
QST8,80-0.808,33%
QTC25,200.200,80%
RAL48,20-1.803,60%
RCL28,00-1.304,44%
RDP18,50-0.100,54%
REE28,10-0.301,06%
RHC19,800.201,02%
RIC16,000.905,96%
S125,20-0.508,77%
S271,20-0.107,69%
S5588,500.500,57%
S646,300.305,00%
S7412,40-0.302,36%
S9112,800.806,67%
S963,50-0.307,89%
S9912,70-1.208,63%
SAF36,001.504,35%
SAM13,60-0.402,86%
SAP15,000.503,45%
SAV13,90-0.100,71%
SBA11,90-0.100,83%
SBC22,801.406,54%
SBS0,900.000,00%
SBT10,800.000,00%
SC526,80-0.200,74%
SCC3,60-0.4010,00%
SCD25,800.000,00%
SCJ10,20-0.302,86%
SCL19,000.000,00%
SCR9,80-0.504,85%
SD13,300.000,00%
SD28,900.000,00%
SD31,500.107,14%
SD410,900.000,00%
SD512,30-0.100,81%
SD614,90-0.301,97%
SD713,40-0.100,74%
SD80,800.1014,29%
SD914,80-0.402,63%
SDA10,700.707,00%
SDB1,200.000,00%
SDC11,90-0.100,83%
SDD4,20-0.102,33%
SDE5,500.101,85%
SDG26,402.4010,00%
SDH4,80-0.102,04%
SDJ1,00-0.109,09%
SDN28,400.501,79%
SDP12,90-0.604,44%
SDS4,10-0.306,82%
SDT16,800.000,00%
SDU12,80-0.302,29%
SDY3,800.000,00%
SEB25,001.506,38%
SEC10,500.000,00%
SED17,90-0.100,56%
SEL12,200.706,09%
SFC27,900.903,33%
SFI29,30-0.200,68%
SFN16,000.000,00%
SGC33,00-3.008,33%
SGD10,500.100,96%
SGH63,00-2.003,08%
SGT5,200.000,00%
SHA7,800.000,00%
SHB8,900.202,30%
SHC1,60-0.105,88%
SHI9,10-0.101,09%
SHN4,60-0.102,13%
SHS11,80-0.403,28%
SIC7,800.304,00%
SII24,000.000,00%
SJ120,000.000,00%
SJC6,200.000,00%
SJD31,40-0.200,63%
SJE20,500.000,00%
SJM1,800.105,88%
SJS23,40-0.301,27%
SKG43,80-1.202,67%
SKS9,00-0.505,26%
SLS31,302.408,30%
SMA5,60-0.203,45%
SMC10,600.000,00%
SME0,300.1050,00%
SMT25,001.807,76%
SNG19,50-0.301,52%
SPI7,300.304,29%
SPM30,101.906,74%
SPP7,200.000,00%
SQC80,000.000,00%
SRA2,500.000,00%
SRB3,10-0.103,13%
SRC40,80-3.006,85%
SRF15,700.100,64%
SSC57,500.000,00%
SSG1,900.000,00%
SSI29,80-0.601,97%
SSM12,300.000,00%
SSS4,000.205,26%
ST821,30-0.200,93%
STB19,00-0.100,52%
STC16,90-1.608,65%
STG25,500.502,00%
STL2,900.000,00%
STP9,500.000,00%
STT5,50-0.101,79%
SVC16,90-0.301,74%
SVI38,000.000,00%
SVN10,200.909,68%
SVS3,500.000,00%
SVT6,600.000,00%
SZL17,700.000,00%
TAC45,50-0.501,09%
TAG22,10-2.409,80%
TAS0,900.1012,50%
TBC25,10-0.301,18%
TBX10,00-0.706,54%
TC615,00-0.201,32%
TCL32,800.000,00%
TCM34,50-0.601,71%
TCO12,60-0.100,79%
TCR5,400.101,89%
TCS11,000.000,00%
TCT79,00-1.001,25%
TDC10,50-0.302,78%
TDH19,30-0.301,53%
TDN9,00-0.808,16%
TDW20,50-0.200,97%
TET15,900.000,00%
TH122,50-0.903,85%
THB24,20-1.305,10%
THG14,00-0.100,71%
THS6,600.000,00%
THT14,40-0.604,00%
THV0,400.000,00%
TIC11,700.201,74%
TIE15,40-0.402,53%
TIG12,20-0.201,61%
TIX23,00-0.903,77%
TJC13,50-0.201,46%
TKC6,800.000,00%
TKU9,800.000,00%
TLC1,200.000,00%
TLG53,50-0.500,93%
TLH8,80-0.101,12%
TLT1,00-0.109,09%
TMC11,50-0.201,71%
TMP25,600.301,19%
TMS60,50-0.500,82%
TMT15,60-0.704,29%
TMX9,500.000,00%
TNA27,40-0.200,72%
TNC15,100.906,34%
TNG27,90-1.204,12%
TNT3,20-0.103,03%
TPC8,30-0.101,19%
TPH7,500.000,00%
TPP12,500.000,00%
TRA75,000.000,00%
TRC31,10-0.100,32%
TS411,90-0.100,83%
TSB8,80-0.808,33%
TSC52,00-1.502,80%
TSM3,000.207,14%
TST4,80-0.102,04%
TTC11,80-0.604,84%
TTF10,60-0.403,64%
TTP26,40-0.100,38%
TTZ5,300.408,16%
TV113,500.403,05%
TV228,50-3.109,81%
TV319,80-2.2010,00%
TV414,700.000,00%
TVD12,40-0.100,80%
TXM8,000.000,00%
TYA9,000.000,00%
UDC6,10-0.304,69%
UIC16,90-0.603,43%
UNI8,90-0.101,11%
V111,100.1010,00%
V129,200.101,10%
V152,30-0.104,17%
V216,200.406,90%
VAT8,300.607,79%
VBC40,00-0.501,23%
VBH11,900.201,71%
VC118,601.106,29%
VC214,80-0.201,33%
VC315,101.208,63%
VC54,70-0.509,62%
VC68,00-0.101,23%
VC77,500.000,00%
VC98,80-0.909,28%
VCB27,500.301,10%
VCC16,000.100,63%
VCF210,00-6.002,78%
VCG13,100.000,00%
VCH1,00-0.109,09%
VCM13,90-1.509,74%
VCR3,100.000,00%
VCS26,90-0.501,82%
VCV1,20-0.107,69%
VDL26,000.602,36%
VDS10,80-0.100,92%
VE14,400.000,00%
VE210,400.000,00%
VE310,300.000,00%
VE49,800.202,08%
VE87,600.202,70%
VE911,000.000,00%
VES1,000.1011,11%
VFC5,600.203,70%
VFG46,00-0.400,86%
VFMVF117,300.402,37%
VFMVF47,700.000,00%
VFMVFA7,000.000,00%
VFR17,30-0.603,35%
VGP17,20-1.307,03%
VGS7,70-0.101,28%
VHC36,50-0.200,54%
VHG16,20-1.206,90%
VHH1,900.105,56%
VHL29,90-0.100,33%
VIC48,05-0.200,41%
VID3,90-0.102,50%
VIE2,70-0.206,90%
VIG4,70-0.204,08%
VIP14,60-0.603,95%
VIS8,90-0.303,26%
VIT15,400.000,00%
VIX47,50-4.007,77%
VKC6,80-0.101,45%
VKP0,900.000,00%
VLA11,300.000,00%
VLF6,800.304,62%
VMC15,500.000,00%
VMD17,700.000,00%
VNA3,300.000,00%
VNC19,00-0.703,55%
VND13,40-0.302,19%
VNE10,800.201,89%
VNF43,703.508,71%
VNG11,000.403,77%
VNH4,500.204,65%
VNI3,600.000,00%
VNL27,700.401,47%
VNM101,000.000,00%
VNN3,900.205,41%
VNR20,60-0.904,19%
VNS48,000.000,00%
VNT43,403.609,05%
VOS5,40-0.203,57%
VPC2,900.000,00%
VPH9,10-0.101,09%
VPK19,000.000,00%
VRC6,30-0.203,08%
VSC55,00-0.500,90%
VSG0,800.1014,29%
VSH14,40-0.201,37%
VSI12,20-0.100,81%
VSP1,800.000,00%
VST2,500.000,00%
VTB12,800.100,79%
VTC5,800.509,43%
VTF25,501.004,08%
VTL18,70-2.009,66%
VTO8,500.202,41%
VTS10,600.100,95%
VTV24,502.209,87%
VXB14,801.208,82%
WCS148,00-1.000,67%
WSS4,90-0.102,00%
XMC6,00-0.304,76%
YBC5,200.000,00%
YSC6,30-0.304,55%
DOW 17804.22 91.06 0.51%
NASDAQ 4712.97 11.10 0.24%
S&P 500 2063.50 10.75 0.52%
CAC 404347.23113.022.67%
DAX9732.55248.582.62%
DJ STOXX 600345.246.962.06%
FTSE6750.7671.861.08%
NIKKEI17357.5156.650.33%
HSI23437.1287.480.37%
CSI 3002583.4646.361.83%
 • Vàng
 • USD Index
 • Dầu
 • Kim loại

Vàng Thế giới

GOLD1200.97-0.43-0.04%

Vàng Việt Nam

SJC 35330 35450 +60.00+0.17%
SBJ 35300 35400 +70.00+0.20%
PNJ 31740 31940 0.000.00%
USD INDEX+88.28+0.61%
NAT GAS4.24-0.25-5.50%
OIL76.76+0.91+1.20%
BRENT80.35+1.02+1.29%
RBOB GAS2.06+0.03+1.55%
SILVER16.46+0.02+0.12%
PLATINUM1222.30-5.70-0.46%
 • Tỷ giá / USD
 • Tỷ giá / VND
EUR/USD1.23910.0000.00%
USD/JPY117.7850-0.025-0.02%
GBP/USD1.56570.0000.01%
AUD/USD0.86700.0000.00%
USD/RUB45.70470.0000.00%
USD/SGD1.29990.0000.00%
USD/CNY6.12490.0000.00%
USD/INR61.76750.0000.00%
CNY/VND3,510.002.000+0.06%
HKD/VND2,774.01-36.180-1.31%
CHF/VND22,340.69-225.690-1.02%
CAD/VND19,013.77-327.670-1.73%
GBP/VND33,594.95-421.738-1.26%
JPY/VND182.11-2.760-1.52%
SGD/VND16,599.26-265.450-1.61%
THB/VND666.10-13.340-2.04%
USD/VND21,385.000.0000.00%
EUR/VND26,801.68-111.240-0.42%
AUD/VND18,488.28-390.869-2.10%

Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88.

Lịch phát sóng:    
 • Tours Hạ Long
  Du thuyền 5 sao Aprodite
  Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao Aphrodite, quý khách sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự thoải mái trong những phòng nghỉ cao cấp. Với hàng trình hấp dẫn, các món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng và các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ làm thoải mãn sự mong đợi của quý khách
  Chi tiết>>
 • Công ty cổ phần chứng khoán VITSE
  Sàn giao dịch chứng khoán VITSE
  Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thành một định chế tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ, luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và "CÙNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG"
  Chi tiết >>
 • VIT TOWER
  Văn phòng cho thuê
  Toà nhà VIT Tower - 519 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
  Dịch vụ cho thuê văn phòng với các lợi thế vượt trội: Vị trí đắc địa, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết ngay thông tin.
  Chi tiết >>