• Việt Nam
 • U.S
 • Europe
 • Asia
VN INDEX523.09-5.361.01%
HNX INDEX81.32-1.381.67%
AAA13,20-0.906,38%
AAM14,100.000,00%
ABT54,00-0.500,92%
ACB15,400.000,00%
ACC30,500.501,67%
ACL11,900.000,00%
ADC22,50-2.008,16%
AGC0,900.1012,50%
AGD35,80-2.606,77%
AGF19,50-0.904,41%
AGM12,000.706,19%
AGR6,00-0.304,76%
ALP3,600.205,88%
ALT11,800.000,00%
ALV5,50-0.203,51%
AMC20,00-0.904,31%
AME4,300.102,38%
AMV4,000.102,56%
ANV9,80-0.302,97%
APC17,60-1.005,38%
APG6,300.000,00%
API14,30-1.509,49%
APP13,500.503,85%
APS4,90-0.102,00%
ARM24,00-0.401,64%
ASA8,40-0.202,33%
ASIAGF10,600.000,00%
ASM8,30-0.606,74%
ASP7,000.000,00%
ATA4,00-0.204,76%
AVF2,90-0.206,45%
AVS5,600.203,70%
B829,600.606,67%
BBC59,002.504,42%
BBS15,30-1.7010,00%
BCC14,900.000,00%
BCE10,40-0.403,70%
BCI21,50-0.100,46%
BDB5,60-0.609,68%
BED13,30-0.302,21%
BGM4,50-0.306,25%
BHC1,400.107,69%
BHS11,500.605,50%
BHT4,20-0.408,70%
BHV3,70-0.409,76%
BIC13,50-0.201,46%
BID12,900.000,00%
BKC10,200.000,00%
BLF8,700.000,00%
BMC26,20-0.602,24%
BMI17,10-0.703,93%
BMP70,50-0.500,70%
BPC11,90-0.604,80%
BRC10,200.000,00%
BSC6,000.509,09%
BSI10,60-0.605,36%
BST13,401.108,94%
BT68,40-0.404,55%
BTH11,501.009,52%
BTP14,30-0.201,38%
BTS7,200.000,00%
BTT38,60-0.401,03%
BVG2,300.000,00%
BVH30,70-2.306,97%
BVS13,70-0.100,72%
BXH11,100.000,00%
C2119,001.005,56%
C3230,400.903,05%
C4715,200.201,33%
C9213,500.000,00%
CAD1,100.000,00%
CAN31,00-3.209,36%
CAP27,600.000,00%
CCI11,50-0.806,50%
CCL5,30-0.101,85%
CCM49,601.603,33%
CDC9,20-0.404,17%
CHP14,60-0.603,95%
CIC1,800.000,00%
CID4,60-0.102,13%
CIG2,900.000,00%
CII19,20-0.301,54%
CJC25,800.903,61%
CKV10,400.808,33%
CLC30,500.000,00%
CLG7,200.101,41%
CLP3,400.103,03%
CLW15,70-0.503,09%
CMC5,200.306,12%
CMG9,300.303,33%
CMI15,00-0.201,32%
CMS11,50-0.403,36%
CMT10,900.302,83%
CMV15,600.402,63%
CMX7,90-0.505,95%
CNG31,800.300,95%
CNT2,200.000,00%
COM34,001.003,03%
CPC26,202.309,62%
CSC14,40-0.201,37%
CSG12,200.504,27%
CSM40,00-0.400,99%
CT68,60-0.101,15%
CTA3,60-0.205,26%
CTB35,003.009,38%
CTC5,90-0.609,23%
CTD59,001.001,72%
CTG13,900.000,00%
CTI10,900.201,87%
CTM4,600.000,00%
CTN6,00-0.609,09%
CTS8,10-0.101,22%
CTV3,300.3010,00%
CTX10,300.000,00%
CVN2,800.000,00%
CVT23,80-1.004,03%
CX84,50-0.102,17%
CYC3,900.102,63%
D1113,600.100,74%
D2D31,90-0.100,31%
DAC5,10-0.407,27%
DAD17,20-0.201,15%
DAE16,20-0.804,71%
DAG13,400.000,00%
DBC25,50-1.405,20%
DBT15,50-0.704,32%
DC24,00-0.306,98%
DC47,700.304,05%
DCL47,50-1.903,97%
DCS5,20-0.407,14%
DCT2,300.000,00%
DDM0,60-0.1014,29%
DHA13,500.000,00%
DHC22,30-0.100,45%
DHG91,500.500,55%
DHI5,60-0.305,08%
DHL2,800.000,00%
DHM5,30-0.101,85%
DHP8,800.000,00%
DHT32,00-1.203,61%
DIC8,80-0.101,12%
DID5,000.000,00%
DIG13,00-0.302,26%
DIH9,00-0.202,17%
DL18,400.000,00%
DLG10,00-0.403,85%
DLR5,40-0.6010,00%
DMC40,00-0.200,50%
DNC20,000.000,00%
DNM36,800.401,10%
DNP28,600.000,00%
DNY5,00-0.101,96%
DPC13,30-0.201,48%
DPM29,81-0.501,66%
DPR38,500.401,05%
DQC54,50-3.506,03%
DRC49,90-2.604,95%
DRH6,00-0.304,76%
DRL35,50-0.501,39%
DSN61,000.000,00%
DST13,401.209,84%
DTA6,400.000,00%
DTC3,000.207,14%
DTL9,200.606,98%
DTT10,100.606,32%
DVP45,70-0.200,44%
DXG13,70-0.100,72%
DXP40,000.902,30%
DXV4,50-0.306,25%
DZM4,900.408,89%
EBS8,600.000,00%
ECI19,900.000,00%
EFI6,30-0.304,55%
EIB11,70-0.604,88%
EID12,90-0.100,77%
ELC13,500.604,65%
EMC6,300.406,78%
EVE28,20-0.200,70%
FBT3,300.000,00%
FCM10,50-0.504,55%
FCN20,00-0.401,96%
FDC20,20-0.301,46%
FDG1,600.106,67%
FDT26,500.000,00%
FIT21,70-1.305,65%
FLC10,10-0.605,61%
FMC22,70-0.401,73%
FPT45,60-0.601,30%
GAS68,002.003,03%
GBS1,10-0.108,33%
GDT34,000.100,29%
GFC6,200.508,77%
GGG1,000.1011,11%
GHA6,500.304,84%
GIL36,002.306,82%
GLT18,800.000,00%
GMC34,00-2.406,59%
GMD28,60-0.301,05%
GMX11,801.009,26%
GSP12,000.100,84%
GTA14,600.100,69%
GTT4,00-0.204,76%
HAD44,403.408,29%
HAG21,38-0.401,84%
HAI16,00-1.106,43%
HAP8,30-0.303,49%
HAR10,20-0.504,67%
HAS5,600.203,70%
HAT60,90-0.901,46%
HAX9,000.505,88%
HBB5,200.000,00%
HBC15,50-0.402,52%
HBD7,100.202,90%
HBE5,20-0.203,70%
HBS5,100.000,00%
HCC11,90-0.100,83%
HCM30,70-0.300,97%
HCT9,20-0.808,00%
HDA9,30-1.009,71%
HDC16,100.301,90%
HDG32,500.000,00%
HDO2,90-0.103,33%
HEV13,400.000,00%
HGM48,002.004,35%
HHC34,901.002,95%
HHG8,00-0.404,76%
HHL0,90-0.1010,00%
HHS17,30-0.904,95%
HJS12,20-0.201,61%
HLA2,00-0.104,76%
HLC8,80-0.202,22%
HLD17,60-0.402,22%
HLG3,30-0.205,71%
HLY10,800.909,09%
HMC9,200.000,00%
HMH27,50-0.200,72%
HNM12,30-1.208,89%
HOM8,000.000,00%
HOT25,00-1.806,72%
HPB10,000.000,00%
HPC4,60-0.204,17%
HPG48,300.000,00%
HPR10,80-1.2010,00%
HPS6,100.000,00%
HQC7,20-0.304,00%
HRC43,802.806,83%
HSG45,30-0.601,31%
HSI2,500.000,00%
HST5,200.306,12%
HT116,30-0.201,21%
HTB21,30-2.309,75%
HTC34,800.000,00%
HTI10,70-0.403,60%
HTL26,400.100,38%
HTP9,00-1.0010,00%
HTV20,000.402,04%
HU19,000.505,88%
HU39,900.000,00%
HUT13,30-0.503,62%
HVG25,500.602,41%
HVT18,300.000,00%
HVX6,300.406,78%
ICF6,10-0.406,15%
ICG8,00-0.202,44%
IDI9,60-0.303,03%
IDJ3,60-0.205,26%
IDV47,00-3.006,00%
IFS9,500.000,00%
IJC14,100.201,44%
ILC3,90-0.102,50%
IMP39,00-1.403,47%
INC4,30-0.408,51%
INN32,70-0.100,30%
ITA7,60-0.405,00%
ITC7,20-0.405,26%
ITD9,10-0.101,09%
ITQ25,60-0.501,92%
IVS11,70-0.100,85%
JVC16,30-0.603,55%
KAC11,700.605,41%
KBC15,40-0.201,28%
KBT6,100.407,02%
KDC48,140.100,21%
KDH18,90-0.201,05%
KHA24,00-0.502,04%
KHB4,300.000,00%
KHL3,90-0.102,50%
KHP13,800.100,73%
KKC18,300.301,67%
KLF11,70-1.209,30%
KLS10,30-0.302,83%
KMR7,40-0.243,10%
KMT5,800.000,00%
KSA10,00-0.403,85%
KSB30,50-0.802,56%
KSD5,30-0.101,85%
KSH9,60-0.706,80%
KSS5,40-0.305,26%
KST4,900.408,89%
KTB5,00-0.203,85%
KTS15,20-0.301,94%
KTT4,400.000,00%
L1016,00-0.100,62%
L1428,602.308,75%
L1810,800.808,00%
L355,10-0.101,92%
L435,900.509,26%
L446,200.406,90%
L6110,500.000,00%
L624,600.102,22%
LAF12,00-0.504,00%
LAS33,400.000,00%
LBE16,601.509,93%
LBM13,000.100,78%
LCD9,80-0.101,01%
LCG8,50-0.404,49%
LCM5,30-0.203,64%
LCS5,400.203,85%
LDP46,900.000,00%
LGC32,501.605,18%
LGL6,70-0.202,90%
LHC65,40-0.500,76%
LHG13,10-0.402,96%
LIG7,40-0.202,63%
LIX31,500.401,29%
LM33,300.3010,00%
LM74,200.205,00%
LM826,200.000,00%
LO54,000.102,56%
LSS9,10-0.303,19%
LTC6,900.000,00%
LUT5,40-0.101,82%
MAC10,50-0.302,78%
MAFPF110,100.202,02%
MAS93,50-1.001,06%
MAX3,300.000,00%
MBB12,70-0.100,78%
MCC13,50-0.503,57%
MCF19,300.904,89%
MCG6,50-0.202,99%
MCL1,000.000,00%
MCO4,100.102,50%
MCP15,700.503,29%
MDC10,500.000,00%
MDG5,500.101,85%
MEC5,600.407,69%
MHC16,300.000,00%
MHL7,900.000,00%
MIC5,100.306,25%
MIH5,400.000,00%
MIM4,50-0.306,25%
MKP52,002.404,84%
MKV9,100.809,64%
MMC2,000.105,26%
MNC11,20-0.504,27%
MPC80,001.001,27%
MSN77,50-1.501,90%
MTG4,000.102,56%
MWG105,003.003,03%
NAG6,00-0.203,23%
NAV6,50-0.304,41%
NBB20,50-0.301,44%
NBC11,500.000,00%
NBP16,80-1.206,67%
NDN14,90-0.503,25%
NDX9,500.809,20%
NET26,702.208,98%
NFC33,900.000,00%
NGC22,90-0.702,97%
NHA5,800.101,75%
NHC26,000.200,78%
NHS10,60-0.201,85%
NHW12,40-0.503,88%
NIS9,500.101,06%
NKG12,60-0.403,08%
NLC27,40-0.401,44%
NLG18,000.100,56%
NNC46,50-2.004,12%
NPS15,20-0.503,18%
NSC77,503.504,73%
NSN2,50-0.207,41%
NST12,80-0.705,19%
NTB2,50-0.103,85%
NTL14,50-0.302,03%
NTP50,50-0.500,98%
NVB6,90-0.101,43%
NVC0,80-0.1011,11%
NVN3,000.000,00%
NVT5,30-0.101,85%
OCH25,100.000,00%
OGC7,60-0.405,00%
ONE8,900.000,00%
OPC37,302.406,88%
ORS3,20-0.205,88%
PAC23,20-0.200,85%
PAN39,00-0.902,26%
PCG6,500.000,00%
PCT7,200.000,00%
PDC3,800.000,00%
PDN36,302.005,83%
PDR15,80-0.100,63%
PET20,00-0.301,48%
PFL3,10-0.206,06%
PGC14,700.100,68%
PGD31,500.100,32%
PGI10,00-0.100,99%
PGS27,50-0.200,72%
PGT6,20-0.203,13%
PHC5,300.101,92%
PHH6,00-0.203,23%
PHR24,10-1.806,95%
PHS2,200.000,00%
PHT5,600.101,82%
PID5,500.407,84%
PIT7,900.000,00%
PIV7,20-0.607,69%
PJC14,000.705,26%
PJT8,10-0.101,22%
PLC33,00-0.601,79%
PMC45,400.400,89%
PMS9,30-0.606,06%
PNC12,300.302,50%
PNJ40,902.406,23%
POM8,70-0.202,25%
POT14,600.000,00%
PPC25,20-0.301,18%
PPE7,700.608,45%
PPG3,300.3010,00%
PPI13,10-0.805,76%
PPP9,90-1.1010,00%
PPS10,500.201,94%
PRC12,20-0.302,40%
PRUBF110,500.000,00%
PSC11,00-0.907,56%
PSD58,000.000,00%
PSG0,70-0.1012,50%
PSI7,000.000,00%
PTB53,501.502,80%
PTC9,600.606,67%
PTI15,90-0.603,64%
PTK4,10-0.102,38%
PTL3,100.000,00%
PTM6,600.203,13%
PTS5,80-0.203,33%
PV23,000.000,00%
PVA1,900.105,56%
PVB38,70-0.401,02%
PVC25,500.200,79%
PVD61,002.504,27%
PVE10,500.606,06%
PVF4,200.205,00%
PVG9,900.101,02%
PVI17,00-0.502,86%
PVL3,30-0.205,71%
PVR3,40-0.102,86%
PVS25,50-0.602,30%
PVT15,000.000,00%
PVV2,90-0.103,33%
PVX5,00-0.407,41%
PXA4,20-0.204,55%
PXI8,000.101,27%
PXL4,00-0.102,44%
PXM0,900.1012,50%
PXS22,000.401,85%
PXT4,70-0.102,08%
QCC2,700.208,00%
QCG9,80-0.302,97%
QHD20,001.005,26%
QNC8,50-0.101,16%
QST8,000.000,00%
QTC24,60-0.803,15%
RAL47,400.000,00%
RCL25,50-0.501,92%
RDP14,60-1.006,41%
REE26,60-0.301,12%
RHC19,800.201,02%
RIC17,800.704,09%
S125,70-0.609,52%
S271,20-0.107,69%
S5573,901.001,37%
S646,300.305,00%
S7410,50-0.907,89%
S9112,800.806,67%
S963,50-0.307,89%
S9911,40-0.403,39%
SAF38,80-4.209,77%
SAM12,30-0.806,11%
SAP14,50-0.503,33%
SAV13,000.000,00%
SBA11,10-0.100,89%
SBC28,40-0.702,41%
SBS0,900.000,00%
SBT12,000.100,84%
SC526,20-0.301,13%
SCC3,60-0.4010,00%
SCD26,100.000,00%
SCJ9,300.000,00%
SCL15,50-1.709,88%
SCR9,30-0.303,13%
SD13,300.206,45%
SD28,20-0.101,20%
SD31,500.107,14%
SD410,40-0.100,95%
SD512,000.000,00%
SD614,10-0.201,40%
SD711,20-0.605,08%
SD80,800.1014,29%
SD913,60-0.402,86%
SDA9,100.505,81%
SDB1,200.000,00%
SDC13,000.000,00%
SDD3,90-0.102,50%
SDE5,200.204,00%
SDG22,00-2.008,33%
SDH4,700.000,00%
SDJ1,00-0.109,09%
SDN27,200.000,00%
SDP10,30-0.100,96%
SDS4,10-0.306,82%
SDT15,20-0.503,18%
SDU14,600.000,00%
SDY3,700.000,00%
SEB28,800.000,00%
SEC11,400.000,00%
SED15,900.000,00%
SEL12,200.706,09%
SFC27,000.000,00%
SFI26,50-0.301,12%
SFN15,600.000,00%
SGC31,40-3.409,77%
SGD10,500.201,94%
SGH68,905.909,37%
SGT4,800.306,67%
SHA7,900.000,00%
SHB7,90-0.303,66%
SHC1,60-0.105,88%
SHI7,40-0.202,63%
SHN3,80-0.205,00%
SHS10,70-0.403,60%
SIC7,40-0.809,76%
SII23,80-1.706,67%
SJ118,90-0.301,56%
SJC5,800.000,00%
SJD28,50-0.301,04%
SJE16,700.000,00%
SJM1,800.105,88%
SJS25,00-0.501,96%
SKG41,400.000,00%
SKS9,800.808,89%
SLS28,800.401,41%
SMA5,30-0.203,64%
SMC10,00-0.100,99%
SME0,300.1050,00%
SMT30,002.609,49%
SNG19,50-0.301,52%
SPI7,50-0.809,64%
SPM27,50-0.401,43%
SPP7,40-0.405,13%
SQC80,000.000,00%
SRA2,300.000,00%
SRB3,100.000,00%
SRC32,70-1.002,97%
SRF15,40-0.704,35%
SSC52,00-3.005,45%
SSG1,900.105,56%
SSI27,10-1.404,91%
SSM12,00-1.007,69%
SSS4,000.205,26%
ST821,50-0.301,38%
STB15,90-0.100,63%
STC17,700.201,14%
STG26,901.706,75%
STL2,900.000,00%
STP10,300.808,42%
STT5,200.204,00%
SVC15,40-0.301,91%
SVI38,00-0.802,06%
SVN10,200.909,68%
SVS3,500.000,00%
SVT6,60-0.405,71%
SZL17,90-0.100,56%
TAC44,50-2.505,32%
TAG21,001.407,14%
TAS0,900.1012,50%
TBC24,800.000,00%
TBX10,50-0.504,55%
TC614,60-0.201,35%
TCL31,900.100,31%
TCM31,20-1.003,11%
TCO12,40-0.806,06%
TCR5,600.000,00%
TCS10,00-0.504,76%
TCT74,00-1.001,33%
TDC10,70-0.806,96%
TDH18,50-0.502,63%
TDN10,100.101,00%
TDW19,000.000,00%
TET18,900.000,00%
TH121,00-0.100,47%
THB29,800.000,00%
THG14,800.302,07%
THS6,60-0.101,49%
THT16,00-0.201,23%
THV0,400.000,00%
TIC13,10-0.805,76%
TIE14,60-0.201,35%
TIG9,500.101,06%
TIX22,000.000,00%
TJC12,20-0.302,40%
TKC11,400.908,57%
TKU8,30-0.909,78%
TLC1,200.000,00%
TLG54,000.500,93%
TLH8,60-0.101,15%
TLT1,00-0.109,09%
TMC11,20-0.302,61%
TMP25,500.301,19%
TMS55,003.506,80%
TMT16,00-0.301,84%
TMX9,500.000,00%
TNA27,900.501,82%
TNC12,200.000,00%
TNG19,90-0.803,86%
TNT3,700.205,71%
TPC8,200.000,00%
TPH7,900.709,72%
TPP13,00-0.302,26%
TRA72,000.500,70%
TRC28,60-0.100,35%
TS411,000.000,00%
TSB11,700.908,33%
TSC41,20-0.400,96%
TSM3,000.207,14%
TST4,700.000,00%
TTC11,500.000,00%
TTF9,80-0.403,92%
TTP24,000.000,00%
TTZ5,000.000,00%
TV111,20-0.201,75%
TV228,000.000,00%
TV319,70-0.301,50%
TV413,001.109,24%
TVD12,300.100,82%
TXM8,600.708,86%
TYA11,00-0.403,51%
UDC5,50-0.305,17%
UIC17,500.100,57%
UNI7,50-0.708,54%
V111,100.1010,00%
V129,10-0.404,21%
V151,90-0.209,52%
V215,00-0.509,09%
VAT8,800.708,64%
VBC39,600.000,00%
VBH12,30-0.100,81%
VC117,00-0.502,86%
VC214,50-0.100,68%
VC316,000.000,00%
VC54,30-0.102,27%
VC68,200.303,80%
VC78,30-0.303,49%
VC97,400.000,00%
VCB28,30-2.106,91%
VCC16,100.000,00%
VCF171,000.000,00%
VCG12,30-0.302,38%
VCH1,00-0.109,09%
VCM15,500.704,73%
VCR3,00-0.103,23%
VCS28,20-1.806,00%
VCV1,20-0.107,69%
VDL25,00-0.401,57%
VDS10,200.303,03%
VE13,900.102,63%
VE210,40-0.100,95%
VE310,000.000,00%
VE410,200.404,08%
VE87,40-0.101,33%
VE912,801.109,40%
VES1,000.1011,11%
VFC5,600.203,70%
VFG45,000.000,00%
VFMVF117,300.402,37%
VFMVF47,700.000,00%
VFMVFA7,000.000,00%
VFR16,900.402,42%
VGP18,300.301,67%
VGS7,30-0.101,35%
VHC38,00-0.501,31%
VHG11,80-0.504,07%
VHH1,900.105,56%
VHL29,000.000,00%
VIC49,90-0.100,21%
VID4,000.102,56%
VIE2,900.207,41%
VIG4,30-0.102,27%
VIP12,70-0.705,22%
VIS8,00-0.505,88%
VIT16,200.000,00%
VIX20,20-1.105,16%
VKC7,20-0.304,00%
VKP0,900.000,00%
VLA13,700.000,00%
VLF5,600.203,70%
VMC16,00-0.201,23%
VMD19,50-0.201,02%
VNA3,500.102,94%
VNC19,200.000,00%
VND12,30-0.201,60%
VNE9,80-0.403,92%
VNF38,001.002,70%
VNG12,900.302,38%
VNH3,70-0.205,13%
VNI3,80-0.102,56%
VNL26,30-0.301,13%
VNM94,000.000,00%
VNN3,600.000,00%
VNR22,000.000,00%
VNS45,000.100,22%
VNT41,900.902,20%
VOS6,10-0.406,15%
VPC2,50-0.103,85%
VPH9,80-0.706,67%
VPK19,400.000,00%
VRC6,20-0.304,62%
VSC48,90-1.603,17%
VSG0,800.1014,29%
VSH12,70-0.906,62%
VSI11,000.000,00%
VSP1,800.000,00%
VST2,600.104,00%
VTB12,000.100,84%
VTC4,900.408,89%
VTF28,70-0.301,05%
VTL18,700.000,00%
VTO8,20-0.606,82%
VTS9,000.303,45%
VTV22,00-0.803,51%
VXB17,10-1.9010,00%
WCS136,90-2.001,44%
WSS5,30-0.101,85%
XMC6,00-0.304,76%
YBC5,200.000,00%
YSC6,30-0.304,55%
DOW 17804.80 26.65 0.15%
NASDAQ 4765.38 16.98 0.36%
S&P 500 2070.65 9.42 0.46%
CAC 404241.65-7.84-0.18%
DAX9786.96-24.10-0.25%
DJ STOXX 600340.301.250.37%
FTSE6545.2779.271.23%
NIKKEI17607.04-14.36-0.08%
HSI23116.63284.421.25%
CSI 3003383.170.000.00%
 • Vàng
 • USD Index
 • Dầu
 • Kim loại

Vàng Thế giới

GOLD1197.501.55+0.13%

Vàng Việt Nam

SJC 35110 35270 +10.00+0.03%
SBJ 35180 35280 -20.00-0.06%
PNJ 32150 32350 0.000.00%
USD INDEX+89.59+-0.03%
NAT GAS3.34-0.13-3.72%
OIL57.37+0.24+0.42%
BRENT61.71+0.33+0.54%
RBOB GAS1.57+0.01+0.58%
SILVER16.05-0.02-0.12%
PLATINUM1199.30+2.80+0.23%
 • Tỷ giá / USD
 • Tỷ giá / VND
EUR/USD1.22330.0000.04%
USD/JPY119.51000.005+0.00%
GBP/USD1.5625-0.001-0.04%
AUD/USD0.8135-0.001-0.11%
USD/RUB57.4530-0.802-1.38%
USD/SGD1.31650.002+0.12%
USD/CNY6.22000.0000.00%
USD/INR63.24500.0000.00%
CNY/VND3,456.00-15.500-0.45%
HKD/VND2,769.00-17.500-0.63%
CHF/VND21,826.00-83.000-0.38%
CAD/VND18,499.00-20.000-0.11%
GBP/VND33,538.00-93.500-0.28%
JPY/VND179.80-0.180-0.10%
SGD/VND16,313.004.500+0.03%
THB/VND663.58-1.510-0.23%
USD/VND21,405.000.0000.00%
EUR/VND26,251.00-128.000-0.49%
AUD/VND17,464.00-47.000-0.27%

Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88.

Lịch phát sóng:    
 • Tours Hạ Long
  Du thuyền 5 sao Aprodite
  Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao Aphrodite, quý khách sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự thoải mái trong những phòng nghỉ cao cấp. Với hàng trình hấp dẫn, các món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng và các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ làm thoải mãn sự mong đợi của quý khách
  Chi tiết>>
 • Công ty cổ phần chứng khoán VITSE
  Sàn giao dịch chứng khoán VITSE
  Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thành một định chế tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ, luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và "CÙNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG"
  Chi tiết >>
 • VIT TOWER
  Văn phòng cho thuê
  Toà nhà VIT Tower - 519 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
  Dịch vụ cho thuê văn phòng với các lợi thế vượt trội: Vị trí đắc địa, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết ngay thông tin.
  Chi tiết >>