• Việt Nam
 • U.S
 • Europe
 • Asia
VN INDEX636.654.620.73%
HNX INDEX87.040.250.29%
AAA16,70-0.100,60%
AAM14,30-0.201,38%
ABT50,000.501,01%
ACB15,500.201,31%
ACC28,000.000,00%
ACL9,800.101,03%
ADC22,000.000,00%
AGC0,900.1012,50%
AGD35,80-2.606,77%
AGF19,800.603,13%
AGM12,000.706,19%
AGR7,100.101,43%
ALP4,200.102,44%
ALT12,801.109,40%
ALV6,700.101,52%
AMC24,400.200,83%
AME4,100.102,50%
AMV5,200.101,96%
ANV9,900.101,02%
APC14,200.100,71%
APG6,200.000,00%
API10,20-0.100,97%
APP12,40-0.100,80%
APS6,500.000,00%
ARM19,00-0.100,52%
ASA17,50-0.100,57%
ASIAGF9,100.000,00%
ASM12,100.201,68%
ASP7,300.101,39%
ATA5,200.101,96%
AVF4,900.000,00%
AVS5,600.203,70%
B8211,20-0.100,88%
BBC58,002.003,57%
BBS16,700.000,00%
BCC8,600.000,00%
BCE10,900.000,00%
BCI21,401.306,47%
BDB6,30-0.608,70%
BED14,60-1.207,59%
BGM5,100.306,25%
BHC1,400.107,69%
BHS11,400.100,88%
BHT4,90-0.509,26%
BHV3,70-0.409,76%
BIC11,600.100,87%
BID14,900.906,43%
BKC9,800.808,89%
BLF7,400.000,00%
BMC32,500.200,62%
BMI16,300.301,88%
BMP71,501.001,42%
BPC12,400.100,81%
BRC10,000.101,01%
BSC5,70-0.609,52%
BSI8,800.000,00%
BST12,800.000,00%
BT66,700.101,52%
BTH6,000.101,69%
BTP12,600.000,00%
BTS5,200.000,00%
BTT31,600.200,64%
BVG2,800.103,70%
BVH44,300.000,00%
BVS15,600.000,00%
BXH9,20-1.009,80%
C2119,000.100,53%
C3231,80-0.200,63%
C4716,500.000,00%
C9211,500.000,00%
CAD1,100.000,00%
CAN31,002.508,77%
CAP25,400.100,40%
CCI11,200.201,82%
CCL6,000.305,26%
CCM13,50-1.409,40%
CDC7,700.101,32%
CHP11,400.000,00%
CIC1,800.000,00%
CID7,70-0.809,41%
CIG3,40-0.102,86%
CII22,300.602,76%
CJC22,70-2.509,92%
CKV10,900.909,00%
CLC29,600.501,72%
CLG8,20-0.101,20%
CLP3,400.103,03%
CLW16,000.000,00%
CMC5,20-0.407,14%
CMG7,20-0.202,70%
CMI17,300.502,98%
CMS10,80-0.201,82%
CMT11,000.000,00%
CMV13,70-0.100,72%
CMX6,900.406,15%
CNG41,201.002,49%
CNT2,200.000,00%
COM37,002.306,59%
CPC20,400.100,49%
CSC9,100.607,06%
CSG12,200.504,27%
CSM46,000.801,77%
CT69,200.809,52%
CTA4,000.102,56%
CTB33,000.501,54%
CTC8,300.506,41%
CTD62,000.000,00%
CTG14,800.201,37%
CTI13,200.000,00%
CTM3,200.206,67%
CTN7,400.202,78%
CTS10,800.605,88%
CTV3,300.3010,00%
CTX8,600.000,00%
CVN3,100.103,33%
CVT24,400.200,83%
CX84,30-0.204,44%
CYC4,800.306,67%
D1111,300.000,00%
D2D28,50-0.903,06%
DAC9,000.809,76%
DAD18,40-0.100,54%
DAE17,600.100,57%
DAG12,900.000,00%
DBC24,40-0.200,81%
DBT22,000.904,27%
DC24,100.205,13%
DC48,30-0.404,60%
DCL35,100.501,45%
DCS6,600.406,45%
DCT2,800.103,70%
DDM0,60-0.1014,29%
DHA11,10-0.100,89%
DHC18,100.100,56%
DHG94,000.500,53%
DHI5,60-0.305,08%
DHL2,800.000,00%
DHM7,600.405,56%
DHP9,500.303,26%
DHT33,500.601,82%
DIC8,700.202,35%
DID5,000.000,00%
DIG13,400.302,29%
DIH9,500.202,15%
DL18,800.000,00%
DLG10,80-0.201,82%
DLR6,900.609,52%
DMC45,00-0.901,96%
DNC18,00-2.0010,00%
DNM35,000.000,00%
DNP18,000.905,26%
DNY6,000.000,00%
DPC11,80-1.209,23%
DPM33,400.401,21%
DPR38,700.701,84%
DQC47,30-0.601,25%
DRC57,50-0.500,86%
DRH4,400.102,33%
DRL32,600.000,00%
DSN61,000.000,00%
DST4,90-0.509,26%
DTA3,40-0.205,56%
DTC3,000.207,14%
DTL9,400.000,00%
DTT5,50-0.305,17%
DVP43,20-0.300,69%
DXG16,360.201,23%
DXP40,900.400,99%
DXV4,500.000,00%
DZM4,50-0.408,16%
EBS8,000.000,00%
ECI20,401.709,09%
EFI6,700.203,08%
EIB12,800.302,40%
EID12,700.000,00%
ELC14,700.402,80%
EMC6,200.000,00%
EVE26,500.301,15%
FBT3,300.000,00%
FCM13,100.604,80%
FCN24,801.004,20%
FDC25,101.606,81%
FDG1,600.106,67%
FDT26,50-0.501,85%
FIT14,500.000,00%
FLC12,600.000,00%
FMC26,001.707,00%
FPT57,500.500,88%
GAS124,00-2.001,59%
GBS1,10-0.108,33%
GDT28,200.301,08%
GFC6,200.508,77%
GGG1,000.1011,11%
GHA6,500.304,84%
GIL23,10-0.200,86%
GLT17,400.000,00%
GMC30,300.000,00%
GMD35,40-0.401,12%
GMX10,80-1.109,24%
GSP12,400.000,00%
GTA12,200.504,27%
GTT5,200.101,96%
HAD38,000.000,00%
HAG25,00-0.200,79%
HAI21,600.100,47%
HAP8,800.000,00%
HAR10,200.202,00%
HAS6,200.000,00%
HAT49,803.006,41%
HAX7,900.303,95%
HBB5,200.000,00%
HBC15,900.503,25%
HBD7,100.202,90%
HBE6,000.509,09%
HBS5,20-0.101,89%
HCC10,000.000,00%
HCM39,00-0.100,26%
HCT11,00-0.403,51%
HDA11,000.302,80%
HDC20,000.000,00%
HDG28,000.000,00%
HDO3,600.000,00%
HEV13,600.100,74%
HGM51,500.500,98%
HHC29,50-0.401,34%
HHG6,400.000,00%
HHL0,90-0.1010,00%
HHS17,900.201,13%
HJS10,800.100,93%
HLA2,50-0.103,85%
HLC9,300.303,33%
HLD19,801.105,88%
HLG4,900.102,08%
HLY9,300.809,41%
HMC9,20-0.101,08%
HMH24,200.000,00%
HNM11,000.100,92%
HOM7,80-0.101,27%
HOT27,401.405,38%
HPB10,000.000,00%
HPC5,100.102,00%
HPG58,00-0.500,85%
HPR10,80-1.2010,00%
HPS4,900.306,52%
HQC8,300.101,22%
HRC40,300.000,00%
HSG45,20-0.801,74%
HSI3,100.103,33%
HST4,90-0.509,26%
HT116,400.603,80%
HTB21,30-2.309,75%
HTC28,60-0.401,38%
HTI10,400.302,97%
HTL17,000.000,00%
HTP7,700.7010,00%
HTV18,100.100,56%
HU18,400.101,20%
HU39,900.000,00%
HUT11,800.000,00%
HVG22,400.401,82%
HVT17,000.201,19%
HVX5,50-0.406,78%
ICF5,900.000,00%
ICG8,900.202,30%
IDI12,700.806,72%
IDJ4,300.000,00%
IDV36,500.000,00%
IFS9,500.000,00%
IJC15,000.201,35%
ILC3,90-0.102,50%
IMP45,80-0.400,87%
INC5,50-0.203,51%
INN30,600.000,00%
ITA9,200.404,55%
ITC8,400.303,70%
ITD8,100.000,00%
ITQ11,200.000,00%
IVS7,500.202,74%
JVC14,900.805,67%
KAC11,70-0.403,31%
KBC14,300.906,72%
KBT6,100.407,02%
KDC73,542.002,76%
KDH21,300.301,43%
KHA21,401.306,47%
KHB4,900.408,89%
KHL4,400.4010,00%
KHP14,000.000,00%
KKC18,90-0.100,53%
KLF12,90-0.201,53%
KLS12,400.100,81%
KMR8,600.303,61%
KMT7,000.406,06%
KSA8,700.506,10%
KSB28,50-0.100,35%
KSD4,900.102,08%
KSH13,100.806,50%
KSS6,300.406,78%
KST4,50-0.306,25%
KTB6,500.406,56%
KTS14,800.000,00%
KTT4,600.306,98%
L1014,400.100,70%
L149,100.607,06%
L1810,900.909,00%
L355,000.102,04%
L436,00-0.507,69%
L446,00-0.203,23%
L6110,00-0.100,99%
L624,30-0.102,27%
LAF13,900.000,00%
LAS36,700.000,00%
LBE12,800.302,40%
LBM13,900.000,00%
LCD11,000.504,76%
LCG8,500.202,41%
LCM6,500.406,56%
LCS5,200.000,00%
LDP51,901.001,96%
LGC21,200.000,00%
LGL6,500.101,56%
LHC62,801.602,61%
LHG9,300.000,00%
LIG7,000.000,00%
LIX29,20-0.100,34%
LM33,00-0.103,23%
LM74,10-0.204,65%
LM822,000.200,92%
LO53,900.102,63%
LSS10,300.100,98%
LTC8,900.202,30%
LUT4,800.000,00%
MAC6,70-0.101,47%
MAFPF110,100.202,02%
MAS82,001.101,36%
MAX4,100.307,89%
MBB14,000.100,72%
MCC14,500.100,69%
MCF16,301.107,24%
MCG7,600.304,11%
MCL1,000.000,00%
MCO4,100.102,50%
MCP16,200.201,25%
MDC10,000.000,00%
MDG5,700.305,56%
MEC6,30-0.101,56%
MHC14,300.906,72%
MHL7,000.000,00%
MIC5,100.306,25%
MIH5,400.000,00%
MIM5,000.000,00%
MKP52,002.404,84%
MKV9,200.000,00%
MMC2,000.105,26%
MNC13,100.000,00%
MPC74,00-1.001,33%
MSN85,001.501,80%
MTG4,700.102,17%
MWG135,00-2.001,46%
NAG5,200.000,00%
NAV7,000.101,45%
NBB21,800.301,40%
NBC11,600.100,87%
NBP17,10-0.100,58%
NDN12,00-0.201,64%
NDX6,300.000,00%
NET26,90-0.100,37%
NFC36,000.000,00%
NGC16,300.301,88%
NHA6,200.508,77%
NHC21,00-0.502,33%
NHS11,30-0.201,74%
NHW9,900.606,45%
NIS9,500.101,06%
NKG11,10-0.201,77%
NLC24,800.502,06%
NLG18,500.000,00%
NNC65,002.003,17%
NPS16,50-1.307,30%
NSC79,00-0.500,63%
NSN2,50-0.207,41%
NST11,700.201,74%
NTB2,50-0.103,85%
NTL15,800.402,60%
NTP46,00-1.503,16%
NVB6,30-0.405,97%
NVC0,80-0.1011,11%
NVN2,90-0.103,33%
NVT6,500.203,17%
OCH25,60-0.100,39%
OGC11,800.000,00%
ONE8,800.101,15%
OPC61,000.000,00%
ORS3,900.102,63%
PAC23,100.100,43%
PAN38,00-0.200,52%
PCG7,20-0.202,53%
PCT5,80-0.101,72%
PDC4,100.000,00%
PDN31,901.504,93%
PDR13,500.604,65%
PET23,800.100,42%
PFL3,600.000,00%
PGC14,50-0.100,68%
PGD36,80-0.802,13%
PGI9,400.000,00%
PGS38,800.100,26%
PGT6,000.101,69%
PHC5,20-0.305,45%
PHH6,80-0.101,45%
PHR30,500.000,00%
PHS2,200.000,00%
PHT5,600.101,82%
PID6,30-0.7010,00%
PIT8,10-0.101,22%
PIV10,300.909,57%
PJC15,00-0.100,66%
PJT8,000.202,56%
PLC23,00-0.401,71%
PMC49,00-0.300,61%
PMS9,200.404,55%
PNC8,100.506,58%
PNJ31,800.000,00%
POM12,000.100,84%
POT14,300.604,38%
PPC22,00-0.100,45%
PPE3,30-0.308,33%
PPG2,800.103,70%
PPI12,00-0.201,64%
PPP9,000.505,88%
PPS10,50-0.201,87%
PRC11,50-0.806,50%
PRUBF110,500.000,00%
PSC9,800.000,00%
PSD53,50-0.500,93%
PSG0,70-0.1012,50%
PSI7,500.202,74%
PTB49,30-0.100,20%
PTC6,000.000,00%
PTI11,400.403,64%
PTK5,000.204,17%
PTL4,000.000,00%
PTM7,100.000,00%
PTS5,200.000,00%
PV23,400.000,00%
PVA1,900.105,56%
PVB59,301.001,72%
PVC34,30-0.200,58%
PVD98,50-0.500,51%
PVE13,20-0.100,75%
PVF4,200.205,00%
PVG13,10-0.201,50%
PVI18,90-0.100,53%
PVL4,00-0.102,44%
PVR4,20-0.102,33%
PVS40,60-0.501,22%
PVT17,20-0.402,27%
PVV3,10-0.103,13%
PVX5,60-0.101,75%
PXA4,000.102,56%
PXI7,200.304,35%
PXL4,800.102,13%
PXM0,900.1012,50%
PXS28,00-0.802,78%
PXT3,900.205,41%
QCC2,700.208,00%
QCG8,700.506,10%
QHD13,50-1.308,78%
QNC6,50-0.101,52%
QST10,500.000,00%
QTC22,600.000,00%
RAL47,80-0.100,21%
RCL25,400.702,83%
RDP14,60-0.100,68%
REE29,400.200,68%
RHC19,800.201,02%
RIC10,000.101,01%
S128,400.303,70%
S271,20-0.107,69%
S5546,50-0.501,06%
S646,300.305,00%
S7412,60-0.604,55%
S9112,800.806,67%
S963,50-0.307,89%
S9912,30-0.403,15%
SAF42,003.007,69%
SAM12,000.504,35%
SAP16,500.000,00%
SAV14,000.705,26%
SBA10,700.000,00%
SBC12,600.806,78%
SBS0,900.000,00%
SBT12,000.000,00%
SC525,400.903,67%
SCC3,60-0.4010,00%
SCD26,40-0.100,38%
SCJ7,90-0.101,25%
SCL23,90-0.301,24%
SCR10,600.100,95%
SD14,300.102,38%
SD28,30-0.101,19%
SD31,500.107,14%
SD49,20-0.101,08%
SD512,80-0.100,78%
SD614,70-0.201,34%
SD711,90-0.201,65%
SD80,800.1014,29%
SD915,00-0.100,67%
SDA7,100.000,00%
SDB1,200.000,00%
SDC11,000.000,00%
SDD4,700.000,00%
SDE6,90-0.304,17%
SDG25,100.000,00%
SDH5,400.000,00%
SDJ1,00-0.109,09%
SDN32,000.000,00%
SDP7,000.000,00%
SDS4,10-0.306,82%
SDT15,50-0.100,64%
SDU10,700.100,94%
SDY3,70-0.102,63%
SEB32,501.003,17%
SEC11,400.000,00%
SED18,000.000,00%
SEL12,200.706,09%
SFC19,70-0.201,01%
SFI36,002.306,82%
SFN16,700.301,83%
SGC36,002.306,82%
SGD10,100.101,00%
SGH66,000.000,00%
SGT4,600.306,98%
SHA5,600.000,00%
SHB9,400.202,17%
SHC1,60-0.105,88%
SHI6,600.101,54%
SHN4,500.000,00%
SHS10,200.202,00%
SIC7,900.709,72%
SII18,300.000,00%
SJ117,500.502,94%
SJC9,600.000,00%
SJD28,200.200,71%
SJE22,300.000,00%
SJM1,800.105,88%
SJS26,00-0.200,76%
SKG44,900.000,00%
SKS8,20-0.101,20%
SLS27,501.606,18%
SMA5,300.000,00%
SMC9,800.000,00%
SME0,300.1050,00%
SMT19,90-1.105,24%
SNG18,20-0.100,55%
SPI6,500.101,56%
SPM24,50-0.200,81%
SPP7,000.000,00%
SQC80,000.000,00%
SRA2,70-0.103,57%
SRB3,300.000,00%
SRC22,500.100,45%
SRF15,900.100,63%
SSC58,500.000,00%
SSG2,500.000,00%
SSI29,000.000,00%
SSM12,600.100,80%
SSS4,000.205,26%
ST820,500.000,00%
STB19,400.402,11%
STC16,200.000,00%
STG21,10-0.301,40%
STL2,900.000,00%
STP9,400.101,08%
STT3,400.000,00%
SVC16,300.000,00%
SVI38,102.406,72%
SVN10,200.909,68%
SVS3,500.000,00%
SVT7,000.000,00%
SZL18,80-0.100,53%
TAC48,001.202,56%
TAG24,300.000,00%
TAS0,900.1012,50%
TBC21,800.000,00%
TBX10,000.000,00%
TC614,400.201,41%
TCL27,50-0.702,48%
TCM34,10-0.401,16%
TCO11,600.201,75%
TCR5,400.203,85%
TCS11,700.908,33%
TCT118,00-2.001,67%
TDC10,500.201,94%
TDH16,900.301,81%
TDN9,600.101,05%
TDW21,00-1.004,55%
TET13,801.209,52%
TH117,50-1.005,41%
THB23,90-0.100,42%
THG11,400.000,00%
THS6,80-0.304,23%
THT13,800.302,22%
THV0,400.000,00%
TIC12,000.706,19%
TIE15,90-0.100,63%
TIG8,50-0.101,16%
TIX21,000.200,96%
TJC10,300.808,42%
TKC5,200.000,00%
TKU8,800.000,00%
TLC1,200.000,00%
TLG46,400.400,87%
TLH9,500.101,06%
TLT1,00-0.109,09%
TMC10,400.000,00%
TMP21,600.000,00%
TMS36,001.002,86%
TMT12,900.806,61%
TMX9,200.809,52%
TNA27,300.200,74%
TNC11,60-0.201,69%
TNG16,90-0.301,74%
TNT4,100.205,13%
TPC9,000.000,00%
TPH7,00-0.506,67%
TPP13,500.000,00%
TRA73,00-1.001,35%
TRC34,300.200,59%
TS410,900.000,00%
TSB9,50-1.009,52%
TSC29,70-0.100,34%
TSM3,000.207,14%
TST4,700.000,00%
TTC10,200.000,00%
TTF10,400.000,00%
TTP19,900.502,58%
TTZ4,800.204,35%
TV112,500.403,31%
TV220,700.100,49%
TV316,701.509,87%
TV410,500.100,96%
TVD10,400.000,00%
TXM8,600.303,61%
TYA8,100.202,53%
UDC6,300.406,78%
UIC15,400.301,99%
UNI6,900.000,00%
V111,100.1010,00%
V129,500.101,06%
V152,300.000,00%
V217,100.609,23%
VAT6,500.000,00%
VBC35,20-3.909,97%
VBH11,500.000,00%
VC119,701.709,44%
VC215,20-0.100,65%
VC312,500.000,00%
VC56,60-0.101,49%
VC68,300.101,22%
VC76,900.000,00%
VC98,200.000,00%
VCB28,000.501,82%
VCC16,401.207,89%
VCF184,000.000,00%
VCG14,50-0.100,68%
VCH1,00-0.109,09%
VCM13,400.000,00%
VCR3,100.000,00%
VCS31,002.809,93%
VCV1,20-0.107,69%
VDL22,500.502,27%
VDS8,500.404,94%
VE13,600.000,00%
VE210,600.000,00%
VE39,800.303,16%
VE410,400.808,33%
VE87,300.202,82%
VE911,000.100,92%
VES1,000.1011,11%
VFC5,600.203,70%
VFG40,30-0.200,49%
VFMVF117,300.402,37%
VFMVF47,700.000,00%
VFMVFA7,000.000,00%
VFR8,40-0.606,67%
VGP18,000.000,00%
VGS8,200.101,23%
VHC51,00-1.001,92%
VHG10,400.606,12%
VHH1,900.105,56%
VHL38,50-1.503,75%
VIC58,502.504,46%
VID4,200.000,00%
VIE2,900.207,41%
VIG5,200.000,00%
VIP12,800.201,59%
VIS9,800.000,00%
VIT11,200.000,00%
VIX23,302.109,91%
VKC7,200.101,41%
VKP0,900.000,00%
VLA10,400.000,00%
VLF5,200.000,00%
VMC17,20-1.809,47%
VMD17,10-0.201,16%
VNA3,100.000,00%
VNC16,800.100,60%
VND17,200.301,78%
VNE7,50-0.101,32%
VNF32,001.003,23%
VNG8,900.000,00%
VNH4,600.204,55%
VNI3,600.102,86%
VNL21,501.406,97%
VNM118,000.000,00%
VNN3,80-0.409,52%
VNR21,000.000,00%
VNS45,000.000,00%
VNT39,002.005,41%
VOS4,10-0.102,38%
VPC2,700.000,00%
VPH8,600.000,00%
VPK22,80-0.401,72%
VRC5,800.203,57%
VSC58,500.000,00%
VSG0,800.1014,29%
VSH14,800.000,00%
VSI8,100.101,25%
VSP1,800.000,00%
VST2,600.000,00%
VTB10,700.000,00%
VTC4,600.102,22%
VTF20,200.100,50%
VTL22,901.306,02%
VTO7,900.000,00%
VTS13,300.000,00%
VTV17,00-0.402,30%
VXB11,000.000,00%
WCS120,000.000,00%
WSS5,00-0.101,96%
XMC6,00-0.304,76%
YBC5,200.000,00%
YSC6,30-0.304,55%
DOW 17095.36 18.88 0.11%
NASDAQ 4580.27 22.58 0.50%
S&P 500 2003.37 6.63 0.33%
CAC 404379.73-1.31-0.03%
DAX9479.038.860.09%
DJ STOXX 600342.860.860.25%
FTSE6825.315.560.08%
NIKKEI15476.6052.010.34%
HSI24752.0910.030.04%
CSI 3002355.3217.030.73%
 • Vàng
 • USD Index
 • Dầu
 • Kim loại

Vàng Thế giới

GOLD1287.10-0.47-0.04%

Vàng Việt Nam

SJC 36410 36530 0.000.00%
SBJ 36420 36520 -230.00-0.63%
PNJ 33820 34020 0.000.00%
USD INDEX+82.76+-0.01%
NAT GAS4.04-0.02-0.59%
OIL95.77-0.19-0.20%
BRENT102.60-0.59-0.57%
RBOB GAS2.620.00-0.11%
SILVER19.480.000.00%
PLATINUM1420.50-4.00-0.28%
 • Tỷ giá / USD
 • Tỷ giá / VND
EUR/USD1.31310.000-0.01%
USD/JPY104.31500.240+0.23%
GBP/USD1.66110.001+0.08%
AUD/USD0.93370.000-0.01%
USD/RUB37.28500.227+0.61%
USD/SGD1.24970.001+0.07%
USD/CNY6.1420-0.001-0.02%
USD/INR60.53000.010+0.02%
CNY/VND3,468.000.0000.00%
HKD/VND2,751.960.0000.00%
CHF/VND23,309.250.0000.00%
CAD/VND19,648.060.0000.00%
GBP/VND35,298.710.0000.00%
JPY/VND205.260.0000.00%
SGD/VND17,115.940.0000.00%
THB/VND677.710.0000.00%
USD/VND21,220.000.0000.00%
EUR/VND28,059.750.0000.00%
AUD/VND19,916.190.0000.00%

Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88.

Lịch phát sóng:    

  

0:00:00

Đối thoại

Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VN

1:00:00

Into Vietnam

 

1:30:00

Thế giới kỳ quan

 

1:45:00

 

100o fashion

 Những đường cut - out quyến rũ 

2:15:00

Tạp chí ngân hàng

Nợ xấu có xấu hơn không?

2:45:00

 

3:30:00

Art World

Mạch nguồn mới của điêu khắc

 Hành trình tri thức

Triệu Việt Vương 

4:00:00

Thế giới sự kiện

Hợp tác EU – Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu

4:30:00

 

05h:00

 

Chứng khoán cuối tuần

 

Tạp chí golf

Gậy golf – Công cụ chủ đạo của các tay golf 

05h : 30

Tiêu điểm kinh tế

Phân bón kém chất lượng và những tác động đến nền nông nghiệp Việt Nam

06h : 00

 Art World

Mạch nguồn mới của điêu khắc

06h : 30

Tạp chí ngân hàng

 Nợ xấu có xấu hơn không?

07h : 00

Chuyên mục XNK

 

07h : 30

 100o fashion

 Những đường cut - out quyến rũ 

08h : 15

Thế giới sự kiện

Hợp tác EU – Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu

08h : 45

Thư viện doanh nhân

 

09h : 00

Người nổi tiếng

 

09h : 15

Lăng kính VITV

 

10h : 00

Thế giới kì quan

 

10h :15

Chuyên đề Tài chính- thuế

Lương tối thiểu - Đừng chỉ tăng trên giấy 

10h : 30

Luật sư của doanh nghiệp

DN nhập khẩu thép kêu khó vì thông tư 44

11h :00

Tin mới

 

11h :30

 Art World

Mạch nguồn mới của điêu khắc

12h : 00

Chứng khoán cuối tuần

 

12h : 30

Đối thoại

Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VN

13h : 30

Into Vietnam

 

14h : 00

Chuyên mục Xuất nhập khẩu

 

14h : 30

Chuyên mục XD & BĐS

Xung quanh đề nghị được bán tài sản thế chấp BĐS

15h : 00

Thế giới kỳ quan

15h : 15

Tin mới

 

16h : 00

Tạp chí Ngân hàng

Nợ xấu có xấu hơn không?

16h : 30

100° Fashion

Những đường cut - out quyến rũ 

17h : 00

Tin mới

 

17h : 15

Thế giới sự kiện

Hợp tác EU – Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu

17h : 45

Lăng kính

 

18h : 00

Tin mới

18h : 15

 Luật sư của doanh nghiệp

DN nhập khẩu thép kêu khó vì thông tư 44

19h : 00

Art World

Mạch nguồn mới của điêu khắc

19h : 45

Đối thoại

 

21h : 00

Tin mới

 

 21h:15

 Chuyên mục XD & BĐS

Xung quanh đề nghị được bán tài sản thế chấp BĐS

 

22h : 00

Diễn đàn CEO

23h : 00

 

23h:30

 100o fashion

 Những đường cut - out quyến rũ 

Hành trình tri thức

 

 

 

 • Tours Hạ Long
  Du thuyền 5 sao Aprodite
  Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao Aphrodite, quý khách sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự thoải mái trong những phòng nghỉ cao cấp. Với hàng trình hấp dẫn, các món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng và các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ làm thoải mãn sự mong đợi của quý khách
  Chi tiết>>
 • Công ty cổ phần chứng khoán VITSE
  Sàn giao dịch chứng khoán VITSE
  Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thành một định chế tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ, luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và "CÙNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG"
  Chi tiết >>
 • VIT TOWER
  Văn phòng cho thuê
  Toà nhà VIT Tower - 519 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
  Dịch vụ cho thuê văn phòng với các lợi thế vượt trội: Vị trí đắc địa, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết ngay thông tin.
  Chi tiết >>