• Việt Nam
 • U.S
 • Europe
 • Asia
VN INDEX600.940.390.06%
HNX INDEX87.820.710.82%
AAA15,600.000,00%
AAM15,500.704,73%
ABT53,00-0.500,93%
ACB15,100.000,00%
ACC27,50-0.501,79%
ACL12,000.100,84%
ADC24,500.000,00%
AGC0,900.1012,50%
AGD35,80-2.606,77%
AGF22,500.703,21%
AGM12,900.000,00%
AGR6,70-0.101,47%
ALP4,200.000,00%
ALT11,80-0.201,67%
ALV7,200.000,00%
AMC24,500.000,00%
AME4,10-0.306,82%
AMV5,00-0.203,85%
ANV10,600.100,95%
APC17,200.000,00%
APG6,200.000,00%
API16,300.905,84%
APP13,00-1.007,14%
APS6,200.101,64%
ARM18,600.402,20%
ASA17,600.000,00%
ASIAGF10,20-0.100,97%
ASM11,700.100,86%
ASP8,000.101,27%
ATA4,500.000,00%
AVF3,60-0.102,70%
AVS5,600.203,70%
B8210,40-0.302,80%
BBC56,502.504,63%
BBS14,500.503,57%
BCC13,000.000,00%
BCE10,800.201,89%
BCI19,300.000,00%
BDB6,80-0.709,33%
BED13,20-0.302,22%
BGM5,500.203,77%
BHC1,400.107,69%
BHS11,400.100,88%
BHT4,300.307,50%
BHV3,70-0.409,76%
BIC14,300.604,38%
BID13,200.000,00%
BKC11,20-0.302,61%
BLF7,30-0.202,67%
BMC28,500.200,71%
BMI16,900.201,20%
BMP68,000.000,00%
BPC11,70-0.403,31%
BRC10,00-0.100,99%
BSC5,900.000,00%
BSI9,700.202,11%
BST13,100.100,77%
BT69,200.000,00%
BTH8,000.303,90%
BTP14,000.100,72%
BTS7,10-0.101,39%
BTT37,500.000,00%
BVG2,60-0.103,70%
BVH39,400.300,77%
BVS14,600.302,10%
BXH12,000.908,11%
C2119,300.904,89%
C3233,102.106,77%
C4716,200.000,00%
C9213,100.000,00%
CAD1,100.000,00%
CAN24,802.209,73%
CAP26,200.000,00%
CCI12,000.504,35%
CCL5,60-0.101,75%
CCM32,902.608,58%
CDC10,200.000,00%
CHP12,60-0.100,79%
CIC1,800.000,00%
CID4,700.306,82%
CIG3,30-0.205,71%
CII19,600.201,03%
CJC26,402.309,54%
CKV9,000.000,00%
CLC29,700.301,02%
CLG8,000.202,56%
CLP3,400.103,03%
CLW15,20-0.805,00%
CMC5,500.000,00%
CMG9,300.000,00%
CMI17,001.006,25%
CMS12,300.100,82%
CMT11,000.706,80%
CMV14,000.201,45%
CMX9,000.303,45%
CNG37,300.100,27%
CNT2,200.000,00%
COM36,000.000,00%
CPC25,901.104,44%
CSC14,500.906,62%
CSG12,200.504,27%
CSM45,00-0.501,10%
CT67,500.608,70%
CTA4,60-0.408,00%
CTB32,000.000,00%
CTC7,200.202,86%
CTD61,50-0.500,81%
CTG14,300.000,00%
CTI10,700.000,00%
CTM3,00-0.103,23%
CTN7,800.000,00%
CTS9,500.202,15%
CTV3,300.3010,00%
CTX8,400.000,00%
CVN2,80-0.206,67%
CVT35,50-0.501,39%
CX85,400.408,00%
CYC4,600.306,98%
D1112,201.109,91%
D2D34,500.000,00%
DAC8,20-0.808,89%
DAD18,50-0.402,12%
DAE17,700.201,14%
DAG13,000.000,00%
DBC28,600.401,42%
DBT17,300.502,98%
DC24,700.204,44%
DC48,00-0.101,23%
DCL36,90-0.100,27%
DCS5,700.101,79%
DCT2,600.000,00%
DDM0,60-0.1014,29%
DHA13,000.504,00%
DHC20,600.000,00%
DHG91,500.000,00%
DHI5,60-0.305,08%
DHL2,800.000,00%
DHM6,800.101,49%
DHP9,00-0.101,10%
DHT33,000.601,85%
DIC9,000.303,45%
DID5,800.407,41%
DIG14,100.100,71%
DIH9,400.303,30%
DL19,10-0.101,09%
DLG12,000.201,69%
DLR6,40-0.608,57%
DMC42,001.202,94%
DNC19,20-2.109,86%
DNM35,00-1.504,11%
DNP23,60-1.004,07%
DNY5,800.000,00%
DPC15,400.000,00%
DPM29,700.000,00%
DPR41,80-0.701,65%
DQC58,00-0.500,85%
DRC58,50-0.500,85%
DRH5,000.102,04%
DRL35,00-0.300,85%
DSN61,001.001,67%
DST5,00-0.407,41%
DTA5,10-0.101,92%
DTC3,000.207,14%
DTL9,00-0.202,17%
DTT9,300.000,00%
DVP46,000.400,88%
DXG14,100.000,00%
DXP38,700.000,00%
DXV4,600.000,00%
DZM4,800.409,09%
EBS8,50-0.101,16%
ECI20,80-0.401,89%
EFI6,400.000,00%
EIB12,000.100,84%
EID13,10-0.100,76%
ELC14,200.000,00%
EMC6,800.101,49%
EVE24,301.305,65%
FBT3,300.000,00%
FCM12,600.201,61%
FCN23,800.200,85%
FDC23,80-0.100,42%
FDG1,600.106,67%
FDT26,100.100,38%
FIT26,900.301,13%
FLC11,300.000,00%
FMC24,000.100,42%
FPT50,500.501,00%
GAS108,00-1.000,92%
GBS1,10-0.108,33%
GDT30,300.100,33%
GFC6,200.508,77%
GGG1,000.1011,11%
GHA6,500.304,84%
GIL25,900.702,78%
GLT19,001.005,56%
GMC33,801.304,00%
GMD34,300.300,88%
GMX9,400.809,30%
GSP13,00-0.100,76%
GTA15,000.704,90%
GTT4,500.000,00%
HAD38,80-0.200,51%
HAG25,100.301,21%
HAI53,00-1.001,85%
HAP9,400.101,08%
HAR10,600.100,95%
HAS6,10-0.101,61%
HAT53,504.509,18%
HAX7,800.000,00%
HBB5,200.000,00%
HBC16,400.100,61%
HBD7,100.202,90%
HBE4,00-0.204,76%
HBS5,900.000,00%
HCC11,400.302,70%
HCM37,300.601,63%
HCT9,40-0.908,74%
HDA11,001.0010,00%
HDC21,10-0.502,31%
HDG27,900.301,09%
HDO3,40-0.102,86%
HEV13,50-0.201,46%
HGM50,50-0.500,98%
HHC28,20-0.802,76%
HHG7,300.101,39%
HHL0,90-0.1010,00%
HHS17,400.000,00%
HJS11,000.100,92%
HLA2,600.000,00%
HLC8,700.101,16%
HLD17,40-0.100,57%
HLG4,700.306,82%
HLY9,80-0.101,01%
HMC9,400.000,00%
HMH25,700.301,18%
HNM16,30-1.005,78%
HOM8,700.000,00%
HOT24,500.502,08%
HPB10,000.000,00%
HPC5,500.000,00%
HPG55,500.500,91%
HPR10,80-1.2010,00%
HPS5,200.306,12%
HQC7,900.101,28%
HRC39,00-0.100,26%
HSG49,90-0.601,19%
HSI2,900.103,57%
HST4,90-0.509,26%
HT116,20-0.100,61%
HTB21,30-2.309,75%
HTC36,000.100,28%
HTI11,900.000,00%
HTL18,901.206,78%
HTP10,100.000,00%
HTV18,40-0.201,08%
HU18,80-0.101,12%
HU39,90-0.504,81%
HUT11,200.100,90%
HVG30,300.501,68%
HVT18,00-0.402,17%
HVX5,40-0.203,57%
ICF6,60-0.101,49%
ICG8,400.101,20%
IDI12,900.201,57%
IDJ4,200.000,00%
IDV61,605.6010,00%
IFS9,500.000,00%
IJC13,400.201,52%
ILC3,90-0.102,50%
IMP37,900.000,00%
INC4,90-0.305,77%
INN32,20-1.604,73%
ITA8,700.101,16%
ITC8,100.101,25%
ITD10,500.000,00%
ITQ10,500.000,00%
IVS11,800.908,26%
JVC17,20-0.100,58%
KAC11,500.000,00%
KBC16,200.301,89%
KBT6,100.407,02%
KDC61,001.502,52%
KDH19,900.100,51%
KHA24,201.506,61%
KHB4,700.000,00%
KHL4,000.000,00%
KHP14,100.000,00%
KKC19,30-0.100,52%
KLF11,700.201,74%
KLS11,700.201,74%
KMR8,400.100,00%
KMT5,80-0.507,94%
KSA12,500.806,84%
KSB29,100.301,04%
KSD6,300.101,61%
KSH18,60-0.100,53%
KSS6,100.203,39%
KST4,50-0.306,25%
KTB6,100.000,00%
KTS15,00-0.201,32%
KTT4,200.307,69%
L1014,60-0.201,35%
L1411,101.009,90%
L189,30-1.009,71%
L354,80-0.305,88%
L436,000.101,69%
L446,000.000,00%
L6111,000.000,00%
L624,50-0.408,16%
LAF15,500.100,65%
LAS31,500.000,00%
LBE14,801.309,63%
LBM13,10-0.503,68%
LCD11,50-0.907,26%
LCG9,200.101,10%
LCM6,000.101,69%
LCS5,500.000,00%
LDP49,00-0.901,80%
LGC26,40-0.100,38%
LGL6,500.000,00%
LHC63,000.000,00%
LHG9,300.000,00%
LIG7,000.000,00%
LIX29,90-0.100,33%
LM32,900.000,00%
LM74,100.000,00%
LM824,600.401,65%
LO53,900.000,00%
LSS9,900.000,00%
LTC9,00-0.101,10%
LUT5,000.000,00%
MAC7,400.000,00%
MAFPF110,100.202,02%
MAS88,00-1.001,12%
MAX3,70-0.102,63%
MBB14,000.100,72%
MCC13,20-1.409,59%
MCF17,90-0.402,19%
MCG7,300.101,39%
MCL1,000.000,00%
MCO4,10-0.408,89%
MCP16,800.201,20%
MDC10,500.000,00%
MDG6,10-0.304,69%
MEC5,600.000,00%
MHC16,700.201,21%
MHL7,900.709,72%
MIC5,100.306,25%
MIH5,400.000,00%
MIM5,200.000,00%
MKP52,002.404,84%
MKV9,600.202,13%
MMC2,000.105,26%
MNC13,20-0.201,49%
MPC73,000.500,69%
MSN79,50-0.500,63%
MTG4,900.000,00%
MWG108,000.000,00%
NAG5,700.509,62%
NAV7,600.000,00%
NBB21,900.000,00%
NBC12,10-0.201,63%
NBP17,10-1.809,52%
NDN15,800.100,64%
NDX8,100.101,25%
NET24,300.602,53%
NFC33,900.100,30%
NGC21,801.909,55%
NHA6,700.609,84%
NHC32,001.003,23%
NHS11,200.000,00%
NHW12,400.201,64%
NIS9,500.101,06%
NKG12,600.705,88%
NLC27,10-0.802,87%
NLG17,900.301,70%
NNC69,000.000,00%
NPS16,500.000,00%
NSC77,50-0.500,64%
NSN2,50-0.207,41%
NST13,50-0.402,88%
NTB2,50-0.103,85%
NTL15,300.000,00%
NTP49,002.505,38%
NVB6,50-0.101,52%
NVC0,80-0.1011,11%
NVN3,10-0.206,06%
NVT6,10-0.101,61%
OCH25,300.000,00%
OGC12,200.000,00%
ONE8,70-0.202,25%
OPC60,000.000,00%
ORS4,100.102,50%
PAC24,00-0.301,23%
PAN41,40-0.100,24%
PCG8,000.000,00%
PCT6,500.101,56%
PDC4,100.000,00%
PDN35,70-0.200,56%
PDR15,400.100,65%
PET23,000.000,00%
PFL3,500.000,00%
PGC14,600.100,69%
PGD35,900.100,28%
PGI10,200.000,00%
PGS34,200.501,48%
PGT6,200.000,00%
PHC5,100.102,00%
PHH6,70-0.304,29%
PHR29,00-0.501,69%
PHS2,200.000,00%
PHT5,600.101,82%
PID5,800.509,43%
PIT8,10-0.303,57%
PIV9,700.707,78%
PJC13,500.302,27%
PJT8,200.303,80%
PLC25,500.602,41%
PMC50,000.801,63%
PMS8,800.000,00%
PNC9,600.606,67%
PNJ37,70-0.300,79%
POM9,600.101,05%
POT14,10-0.604,08%
PPC24,100.502,12%
PPE4,800.409,09%
PPG3,700.205,71%
PPI13,700.403,01%
PPP9,200.606,98%
PPS10,90-0.100,91%
PRC9,90-0.908,33%
PRUBF110,500.000,00%
PSC10,10-0.403,81%
PSD58,000.000,00%
PSG0,70-0.1012,50%
PSI7,400.000,00%
PTB59,00-0.500,84%
PTC8,80-0.101,12%
PTI12,70-0.805,93%
PTK5,10-0.101,92%
PTL3,900.205,41%
PTM6,40-0.709,86%
PTS5,400.408,00%
PV23,20-0.103,03%
PVA1,900.105,56%
PVB55,300.901,65%
PVC30,900.601,98%
PVD93,001.001,09%
PVE15,000.805,63%
PVF4,200.205,00%
PVG12,000.403,45%
PVI18,200.100,55%
PVL4,100.102,50%
PVR3,60-0.205,26%
PVS41,201.102,74%
PVT17,200.201,18%
PVV3,200.103,23%
PVX6,100.203,39%
PXA5,000.306,38%
PXI9,400.101,08%
PXL4,500.102,27%
PXM0,900.1012,50%
PXS31,900.300,95%
PXT5,600.203,70%
QCC2,700.208,00%
QCG9,800.303,16%
QHD15,100.604,14%
QNC6,80-0.101,45%
QST9,60-0.908,57%
QTC23,60-0.401,67%
RAL45,500.000,00%
RCL25,00-1.003,85%
RDP16,60-1.206,74%
REE28,600.100,35%
RHC19,800.201,02%
RIC15,00-1.106,83%
S126,00-0.406,25%
S271,20-0.107,69%
S5580,000.000,00%
S646,300.305,00%
S7416,000.402,56%
S9112,800.806,67%
S963,50-0.307,89%
S9911,500.000,00%
SAF35,000.000,00%
SAM12,800.100,79%
SAP11,50-1.108,73%
SAV12,60-0.805,97%
SBA12,100.201,68%
SBC14,50-0.100,68%
SBS0,900.000,00%
SBT11,10-0.100,89%
SC526,900.401,51%
SCC3,60-0.4010,00%
SCD24,20-1.806,92%
SCJ10,20-0.100,97%
SCL18,000.000,00%
SCR9,900.202,06%
SD13,80-0.102,56%
SD28,100.000,00%
SD31,500.107,14%
SD411,300.100,89%
SD512,700.201,60%
SD615,300.100,66%
SD713,400.000,00%
SD80,800.1014,29%
SD914,700.100,68%
SDA9,500.000,00%
SDB1,200.000,00%
SDC11,50-0.504,17%
SDD4,60-0.102,13%
SDE6,000.000,00%
SDG25,302.3010,00%
SDH4,900.000,00%
SDJ1,00-0.109,09%
SDN28,80-3.2010,00%
SDP9,200.606,98%
SDS4,10-0.306,82%
SDT16,900.100,60%
SDU10,600.000,00%
SDY3,700.000,00%
SEB23,00-1.004,17%
SEC11,500.201,77%
SED17,90-0.100,56%
SEL12,200.706,09%
SFC28,500.501,79%
SFI30,100.301,01%
SFN15,500.100,65%
SGC38,703.509,94%
SGD10,600.403,92%
SGH64,705.809,85%
SGT4,600.204,55%
SHA6,10-0.507,58%
SHB8,800.000,00%
SHC1,60-0.105,88%
SHI7,900.506,76%
SHN4,300.000,00%
SHS11,700.201,74%
SIC8,800.000,00%
SII24,901.004,18%
SJ120,000.201,01%
SJC6,20-0.608,82%
SJD31,20-0.200,64%
SJE20,00-0.100,50%
SJM1,800.105,88%
SJS24,900.100,40%
SKG48,00-0.901,84%
SKS9,500.707,95%
SLS26,200.301,16%
SMA5,700.101,79%
SMC11,000.605,77%
SME0,300.1050,00%
SMT21,00-2.309,87%
SNG19,50-0.301,52%
SPI5,500.000,00%
SPM27,001.003,85%
SPP6,80-0.405,56%
SQC80,000.000,00%
SRA2,600.000,00%
SRB3,200.000,00%
SRC29,40-0.401,34%
SRF15,800.503,27%
SSC59,00-1.502,48%
SSG2,10-0.208,70%
SSI29,500.602,08%
SSM12,50-0.201,57%
SSS4,000.205,26%
ST821,50-1.205,29%
STB18,20-0.100,55%
STC17,20-0.100,58%
STG24,300.000,00%
STL2,900.000,00%
STP9,600.000,00%
STT4,800.000,00%
SVC16,700.000,00%
SVI40,000.000,00%
SVN10,200.909,68%
SVS3,500.000,00%
SVT6,30-0.405,97%
SZL18,200.402,25%
TAC46,000.000,00%
TAG23,70-0.301,25%
TAS0,900.1012,50%
TBC24,50-1.003,92%
TBX10,800.000,00%
TC614,50-0.603,97%
TCL27,400.000,00%
TCM34,400.401,18%
TCO12,700.000,00%
TCR5,000.306,38%
TCS10,50-0.807,08%
TCT84,002.002,44%
TDC10,100.101,00%
TDH20,50-0.100,49%
TDN10,100.909,78%
TDW21,80-1.606,84%
TET21,60-2.4010,00%
TH121,000.502,44%
THB25,002.008,70%
THG13,50-0.402,88%
THS7,000.000,00%
THT14,900.000,00%
THV0,400.000,00%
TIC11,600.000,00%
TIE16,50-0.502,94%
TIG13,300.302,31%
TIX22,601.406,60%
TJC13,90-0.100,71%
TKC5,70-0.101,72%
TKU8,400.709,09%
TLC1,200.000,00%
TLG55,00-2.003,51%
TLH8,600.000,00%
TLT1,00-0.109,09%
TMC11,500.201,77%
TMP23,701.205,33%
TMS39,502.205,90%
TMT13,800.000,00%
TMX9,200.101,10%
TNA27,000.501,89%
TNC11,60-0.100,85%
TNG22,80-0.401,72%
TNT3,400.000,00%
TPC8,300.000,00%
TPH7,200.101,41%
TPP12,80-0.100,78%
TRA75,000.000,00%
TRC32,100.200,63%
TS411,400.201,79%
TSB8,500.202,41%
TSC44,100.000,00%
TSM3,000.207,14%
TST4,60-0.204,17%
TTC11,500.706,48%
TTF9,800.101,03%
TTP23,901.506,70%
TTZ5,10-0.101,92%
TV112,600.100,80%
TV224,50-0.502,00%
TV321,001.507,69%
TV412,00-1.007,69%
TVD12,401.109,73%
TXM9,000.607,14%
TYA9,000.000,00%
UDC6,400.000,00%
UIC17,50-0.201,13%
UNI8,10-0.101,22%
V111,100.1010,00%
V129,600.101,05%
V152,400.000,00%
V215,400.000,00%
VAT8,300.607,79%
VBC40,000.000,00%
VBH11,900.504,39%
VC120,701.105,61%
VC215,800.000,00%
VC313,600.000,00%
VC55,900.101,72%
VC68,000.000,00%
VC77,30-0.303,95%
VC98,90-0.909,18%
VCB26,800.100,37%
VCC15,300.000,00%
VCF200,000.000,00%
VCG12,700.100,79%
VCH1,00-0.109,09%
VCM13,00-0.302,26%
VCR3,200.000,00%
VCS30,300.200,66%
VCV1,20-0.107,69%
VDL26,400.000,00%
VDS10,700.100,94%
VE13,900.000,00%
VE210,200.202,00%
VE39,400.000,00%
VE49,800.202,08%
VE87,000.202,94%
VE910,40-0.100,95%
VES1,000.1011,11%
VFC5,600.203,70%
VFG45,40-0.601,30%
VFMVF117,300.402,37%
VFMVF47,700.000,00%
VFMVFA7,000.000,00%
VFR13,70-0.906,16%
VGP17,700.603,51%
VGS7,600.000,00%
VHC51,000.500,99%
VHG17,200.402,38%
VHH1,900.105,56%
VHL45,901.904,32%
VIC48,50-0.400,82%
VID4,400.102,33%
VIE2,70-0.206,90%
VIG5,000.102,04%
VIP14,600.100,69%
VIS9,200.101,10%
VIT12,800.302,40%
VIX35,601.705,01%
VKC7,10-0.101,39%
VKP0,900.000,00%
VLA12,201.008,93%
VLF6,50-0.405,80%
VMC16,20-1.8010,00%
VMD18,100.804,71%
VNA3,50-0.102,78%
VNC19,000.502,70%
VND16,000.301,91%
VNE9,300.303,33%
VNF35,800.000,00%
VNG8,20-0.202,38%
VNH4,800.102,13%
VNI3,600.000,00%
VNL26,501.506,00%
VNM107,000.000,00%
VNN3,40-0.308,11%
VNR21,500.100,47%
VNS45,000.801,81%
VNT33,00-2.908,08%
VOS5,500.305,77%
VPC2,800.000,00%
VPH8,400.000,00%
VPK19,10-0.100,52%
VRC5,80-0.203,33%
VSC57,501.001,77%
VSG0,800.1014,29%
VSH14,500.302,11%
VSI8,200.000,00%
VSP1,800.000,00%
VST2,60-0.103,70%
VTB13,000.806,56%
VTC4,800.409,09%
VTF22,001.606,93%
VTL18,70-2.009,66%
VTO7,90-0.101,25%
VTS10,30-1.008,85%
VTV17,800.000,00%
VXB11,00-0.403,51%
WCS142,001.000,71%
WSS4,800.000,00%
XMC6,00-0.304,76%
YBC5,200.000,00%
YSC6,30-0.304,55%
DOW 16610.57 215.14 1.31%
NASDAQ 4419.48 103.40 2.40%
S&P 500 1941.28 37.27 1.96%
CAC 404081.2490.002.25%
DAX8886.96169.201.94%
DJ STOXX 600323.746.732.12%
FTSE6372.33105.261.68%
NIKKEI15195.77391.492.64%
HSI23362.29273.711.19%
CSI 3002429.97-3.42-0.14%
 • Vàng
 • USD Index
 • Dầu
 • Kim loại

Vàng Thế giới

GOLD1248.25-1.15-0.09%

Vàng Việt Nam

SJC 35750 35870 -10.00-0.03%
SBJ 35750 36250 +280.00+0.78%
PNJ 32800 33000 -20.00-0.06%
USD INDEX+85.33+-0.06%
NAT GAS3.69-0.02-0.57%
OIL82.57+0.08+0.10%
BRENT86.30+0.08+0.09%
RBOB GAS2.21-0.01-0.38%
SILVER17.45-0.07-0.37%
PLATINUM1277.74-0.26-0.02%
 • Tỷ giá / USD
 • Tỷ giá / VND
EUR/USD1.27370.002+0.17%
USD/JPY106.8650-0.130-0.12%
GBP/USD1.61270.001+0.09%
AUD/USD0.87960.002+0.20%
USD/RUB40.9065-0.046-0.11%
USD/SGD1.2696-0.002-0.15%
USD/CNY6.1177-0.003-0.05%
USD/INR61.21500.065+0.11%
CNY/VND3,480.001.000+0.03%
HKD/VND2,761.00-3.500-0.13%
CHF/VND22,554.00-137.000-0.61%
CAD/VND19,005.0015.500+0.08%
GBP/VND34,418.00-138.000-0.40%
JPY/VND199.57-0.655-0.33%
SGD/VND16,812.00-9.500-0.06%
THB/VND672.00-0.455-0.07%
USD/VND21,280.00-10.000-0.05%
EUR/VND27,189.00-155.500-0.57%
AUD/VND18,799.00-66.500-0.36%

Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88.

Lịch phát sóng:    

  

0:00:00

Diễn đàn CEO

Kênh đầu tư dài hạn mới”

1:00:00

Trên từng kinh tuyến

 

1:30:00

Into Vietnam

 

1:45:00

 

Art World

Mỹ thuật thủ đô

2:15:00

Tâm chấn

 

2:45:00

Hành trình tri thức

Hà Nội những mùa hoa

3:15:00

Giờ thứ 9

 

3:30:00

Hộp tin VN(tối)

 

4:00:00

Trên từng kinh tuyến

 

4:30:00

 

05h:00

 

Tâm Chấn

 

Art World

Mỹ thuật thủ đô

05h : 30

Hôp tin Việt Nam

 

06h : 00

Bản tin XD & Bất động sản

 

06h : 15

Bản tin Xuất nhập khẩu

 

06h : 30

Bữa sáng doanh nhân

 

07h : 00

100° Fashion

Hà Nội thu với áo dài

07h : 30

Trên từng kinh tuyến

 

08h : 15

Tạp chí Ngân hàng

Nợ xấu kìm chân tái cơ cấu 

08h : 45

Into Vietnam

 

09h : 00

Tin mới 1

 

09h : 15

Lăng kính VITV

 

09h:30:

Art World

Mỹ thuật thủ đô

10h : 00

Hot stock

 

10h : 30

Tạp chí Golf

11h :00

Hộp tin Việt Nam

 

11h :30

Hàn thử biểu

 

12h : 00

Kinh tế toàn cầu

 

12h : 30

Diễn đàn Ceo

Kênh đầu tư dài hạn mới

13h : 30

Luật sư của doanh nghiệp

Phần sở hữu chung trong nhà chung cư: quy định và chế tài giải quyết tranh chấp
 

14h : 00

Hộp tin Việt Nam

 

14h : 30

Tiêu điểm kinh tế

Cá thát lát: Bài toán điều tiết nguồn cung vào thị trường tiêu thụ 

15h : 00

Into Vietnam

15h : 15

Kinh tế toàn cầu

 

16h : 00

Chuyên mục Xuất nhập khẩu

16h : 30

Hành trình tri thức

Hà Nội những mùa hoa

17h : 00

Tin mới

 

17h : 15

Chuyên mục XD & BĐS

Xử lý biệt thự bỏ hoang – vẫn dừng lại ở những đề xuất

17h : 45

Lăng kính

 

18h : 00

Hộp tin Việt Nam

 

18h : 30

Giờ thứ 9

 

18h : 45

Đối thoại

Năng lực cạnh tranh quốc gia?

19h : 45

Bản tin XD & Bất động sản

 

20h : 00

Tâm chấn

 

20h :30

Bản tin Xuất nhập khẩu

 

21h : 00

Trên từng kinh tuyến

 

 22h:00

 Hộp tin Việt Nam

 

22h : 30

Into Vietnam

23h : 00

Tâm chấn

 

 

 

 

 

 • Tours Hạ Long
  Du thuyền 5 sao Aprodite
  Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao Aphrodite, quý khách sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự thoải mái trong những phòng nghỉ cao cấp. Với hàng trình hấp dẫn, các món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng và các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ làm thoải mãn sự mong đợi của quý khách
  Chi tiết>>
 • Công ty cổ phần chứng khoán VITSE
  Sàn giao dịch chứng khoán VITSE
  Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thành một định chế tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ, luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và "CÙNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG"
  Chi tiết >>
 • VIT TOWER
  Văn phòng cho thuê
  Toà nhà VIT Tower - 519 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
  Dịch vụ cho thuê văn phòng với các lợi thế vượt trội: Vị trí đắc địa, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết ngay thông tin.
  Chi tiết >>