• Việt Nam
 • U.S
 • Europe
 • Asia
VN INDEX592.242.790.47%
HNX INDEX78.280.610.79%
AAA18,40-0.100,54%
AAM15,100.000,00%
ABT49,000.200,41%
ACB15,300.000,00%
ACC28,10-0.100,35%
ACL9,500.000,00%
ADC21,80-0.200,91%
AGC0,900.1012,50%
AGD35,80-2.606,77%
AGF18,70-0.201,06%
AGM11,20-0.403,45%
AGR6,500.000,00%
ALP4,00-0.204,76%
ALT11,10-0.403,48%
ALV5,400.000,00%
AMC22,002.0010,00%
AME4,200.205,00%
AMV4,80-0.407,69%
ANV9,500.000,00%
APC15,400.000,00%
APG5,90-0.101,67%
API11,501.009,52%
APP12,50-0.100,79%
APS5,300.000,00%
ARM19,501.005,41%
ASA16,900.100,60%
ASIAGF10,700.605,94%
ASM10,50-0.100,94%
ASP7,300.304,29%
ATA5,00-0.101,96%
AVF4,600.102,22%
AVS5,600.203,70%
B8211,800.807,27%
BBC56,001.001,82%
BBS19,500.502,63%
BCC7,30-0.101,35%
BCE10,200.202,00%
BCI19,400.402,11%
BDB7,100.609,23%
BED12,70-1.208,63%
BGM4,500.102,27%
BHC1,400.107,69%
BHS11,500.000,00%
BHT5,700.000,00%
BHV3,70-0.409,76%
BIC10,700.000,00%
BID15,10-0.201,31%
BKC9,50-0.404,04%
BLF5,00-0.101,96%
BMC30,500.000,00%
BMI14,200.503,65%
BMP69,500.500,72%
BPC11,600.000,00%
BRC10,500.302,94%
BSC6,700.000,00%
BSI7,800.101,30%
BST13,000.403,17%
BT66,70-0.202,90%
BTH5,500.5010,00%
BTP12,20-0.100,81%
BTS5,100.102,00%
BTT32,00-0.902,74%
BVG2,900.000,00%
BVH42,000.902,19%
BVS12,200.000,00%
BXH10,300.303,00%
C2118,50-0.402,12%
C3233,200.802,47%
C4718,500.000,00%
C9211,500.504,55%
CAD1,100.000,00%
CAN34,10-3.709,79%
CAP25,100.100,40%
CCI11,80-0.806,35%
CCL4,90-0.102,00%
CCM13,001.008,33%
CDC6,300.000,00%
CHP11,000.000,00%
CIC1,800.000,00%
CID9,50-0.202,06%
CIG3,70-0.205,13%
CII20,700.000,00%
CJC23,90-2.609,81%
CKV9,50-1.009,52%
CLC28,800.100,35%
CLG7,600.101,33%
CLP3,400.103,03%
CLW15,20-0.805,00%
CMC5,20-0.508,77%
CMG6,90-0.101,43%
CMI17,50-0.301,69%
CMS10,600.000,00%
CMT11,000.302,80%
CMV13,00-0.604,41%
CMX5,200.000,00%
CNG36,900.401,10%
CNT2,200.000,00%
COM35,002.006,06%
CPC19,70-0.301,50%
CSC8,50-0.707,61%
CSG12,200.504,27%
CSM41,60-0.400,95%
CT69,80-1.009,26%
CTA3,20-0.103,03%
CTB32,00-0.300,93%
CTC7,100.405,97%
CTD62,500.000,00%
CTG14,600.000,00%
CTI13,10-0.201,50%
CTM3,00-0.103,23%
CTN7,500.000,00%
CTS8,300.000,00%
CTV3,300.3010,00%
CTX8,80-0.404,35%
CVN2,70-0.103,57%
CVT16,90-0.301,74%
CX84,500.102,27%
CYC5,000.000,00%
D1112,00-0.806,25%
D2D25,900.602,37%
DAC8,300.709,21%
DAD17,40-0.100,57%
DAE17,10-0.100,58%
DAG13,00-0.906,47%
DBC21,600.000,00%
DBT35,501.404,11%
DC23,900.000,00%
DC48,60-0.303,37%
DCL29,40-0.301,01%
DCS5,300.101,92%
DCT2,700.103,85%
DDM0,60-0.1014,29%
DHA10,20-0.100,97%
DHC16,10-0.100,62%
DHG95,001.001,06%
DHI5,60-0.305,08%
DHL2,800.000,00%
DHM6,800.101,49%
DHP8,600.202,38%
DHT27,20-1.304,56%
DIC8,400.303,70%
DID5,000.000,00%
DIG14,80-0.201,33%
DIH9,400.101,08%
DL19,000.303,45%
DLG9,200.000,00%
DLR6,50-0.709,72%
DMC41,700.000,00%
DNC12,000.000,00%
DNM32,201.003,21%
DNP16,100.000,00%
DNY5,70-0.406,56%
DPC13,90-0.100,71%
DPM30,900.000,00%
DPR38,900.300,78%
DQC36,800.000,00%
DRC52,000.500,97%
DRH3,900.000,00%
DRL30,000.000,00%
DSN59,000.000,00%
DST6,000.509,09%
DTA3,60-0.205,26%
DTC3,000.207,14%
DTL9,700.101,04%
DTT5,900.000,00%
DVP41,400.000,00%
DXG14,000.000,00%
DXP38,100.000,00%
DXV4,500.000,00%
DZM4,800.000,00%
EBS7,30-0.101,35%
ECI16,701.509,87%
EFI6,00-0.101,64%
EIB12,800.201,59%
EID11,70-0.100,85%
ELC14,70-0.704,55%
EMC5,700.101,79%
EVE27,100.000,00%
FBT3,300.000,00%
FCM12,400.100,81%
FCN23,100.000,00%
FDC18,00-0.301,64%
FDG1,600.106,67%
FDT26,500.000,00%
FIT13,500.201,50%
FLC12,500.000,00%
FMC17,90-0.301,65%
FPT49,70-0.300,60%
GAS111,000.000,00%
GBS1,10-0.108,33%
GDT27,50-0.100,36%
GFC6,200.508,77%
GGG1,000.1011,11%
GHA6,500.304,84%
GIL22,500.000,00%
GLT17,00-0.301,73%
GMC30,000.401,35%
GMD34,400.000,00%
GMX11,20-1.108,94%
GSP11,500.100,88%
GTA11,300.302,73%
GTT4,800.000,00%
HAD39,000.000,00%
HAG25,200.000,00%
HAI19,50-1.406,70%
HAP8,200.101,23%
HAR9,500.000,00%
HAS6,300.101,61%
HAT42,90-0.100,23%
HAX7,20-0.304,00%
HBB5,200.000,00%
HBC17,100.100,59%
HBD7,100.202,90%
HBE4,20-0.102,33%
HBS5,500.101,85%
HCC9,800.000,00%
HCM34,000.000,00%
HCT10,30-1.109,65%
HDA10,90-0.100,91%
HDC20,900.904,50%
HDG23,600.000,00%
HDO3,600.205,88%
HEV13,80-0.201,43%
HGM50,50-0.100,20%
HHC29,20-0.602,01%
HHG4,40-0.204,35%
HHL0,90-0.1010,00%
HHS15,900.100,63%
HJS10,800.302,86%
HLA2,600.104,00%
HLC8,700.202,35%
HLD16,600.100,61%
HLG4,900.306,52%
HLY8,100.000,00%
HMC9,000.000,00%
HMH21,300.703,40%
HNM9,50-0.202,06%
HOM7,300.000,00%
HOT26,00-1.003,70%
HPB10,000.000,00%
HPC4,400.102,33%
HPG55,000.000,00%
HPR10,80-1.2010,00%
HPS4,400.000,00%
HQC7,400.304,23%
HRC39,400.000,00%
HSG43,700.000,00%
HSI3,20-0.103,03%
HST4,90-0.509,26%
HT113,900.000,00%
HTB21,30-2.309,75%
HTC24,500.200,82%
HTI9,700.000,00%
HTL18,500.000,00%
HTP6,200.508,77%
HTV18,20-0.201,09%
HU17,900.000,00%
HU39,60-0.101,03%
HUT10,200.000,00%
HVG23,900.000,00%
HVT16,800.100,60%
HVX5,100.000,00%
ICF5,400.000,00%
ICG7,800.000,00%
IDI10,800.000,00%
IDJ3,900.102,63%
IDV34,40-0.100,29%
IFS9,500.000,00%
IJC13,000.201,56%
ILC3,90-0.102,50%
IMP62,000.000,00%
INC6,10-0.507,58%
INN29,80-0.200,67%
ITA7,700.101,32%
ITC7,700.202,67%
ITD6,500.101,56%
ITQ9,400.303,30%
IVS6,800.000,00%
JVC16,100.000,00%
KAC12,500.403,31%
KBC10,100.000,00%
KBT6,100.407,02%
KDC59,000.500,85%
KDH19,800.402,06%
KHA21,00-1.004,55%
KHB4,400.000,00%
KHL3,80-0.102,56%
KHP13,600.302,26%
KKC17,900.000,00%
KLF11,000.201,85%
KLS11,000.201,85%
KMR6,800.203,03%
KMT6,600.6010,00%
KSA8,100.101,25%
KSB27,600.200,73%
KSD4,200.000,00%
KSH5,50-0.101,79%
KSS5,700.203,64%
KST4,50-0.306,25%
KTB6,100.000,00%
KTS15,80-0.201,25%
KTT4,10-0.306,82%
L1013,900.302,21%
L149,500.505,56%
L189,90-0.101,00%
L354,800.000,00%
L437,000.406,06%
L446,300.305,00%
L619,500.000,00%
L623,50-0.205,41%
LAF11,500.000,00%
LAS33,700.000,00%
LBE12,500.504,17%
LBM13,60-0.201,45%
LCD8,700.000,00%
LCG7,30-0.101,35%
LCM5,900.000,00%
LCS5,200.101,96%
LDP54,804.508,95%
LGC33,501.504,69%
LGL5,00-0.305,66%
LHC62,10-0.300,48%
LHG10,000.202,04%
LIG6,50-0.101,52%
LIX26,60-0.100,37%
LM33,00-0.309,09%
LM74,000.205,26%
LM822,10-1.606,75%
LO53,50-0.205,41%
LSS10,600.000,00%
LTC8,900.708,54%
LUT4,40-0.102,22%
MAC6,200.101,64%
MAFPF19,800.000,00%
MAS70,000.000,00%
MAX3,700.102,78%
MBB13,600.000,00%
MCC12,600.000,00%
MCF14,80-0.201,33%
MCG6,400.101,59%
MCL1,000.000,00%
MCO4,000.000,00%
MCP16,00-0.704,19%
MDC9,500.000,00%
MDG5,300.000,00%
MEC5,900.101,72%
MHC11,300.201,80%
MHL7,000.000,00%
MIC5,100.306,25%
MIH5,400.000,00%
MIM6,600.6010,00%
MKP52,002.404,84%
MKV9,00-0.101,10%
MMC2,000.105,26%
MNC12,30-0.100,81%
MPC50,003.106,61%
MSN91,001.501,68%
MTG4,30-0.102,27%
MWG106,00-2.001,85%
NAG5,10-0.101,92%
NAV6,00-0.406,25%
NBB20,200.603,06%
NBC10,40-0.403,70%
NBP16,600.100,61%
NDN11,000.000,00%
NDX6,40-0.709,86%
NET27,000.803,05%
NFC36,000.000,00%
NGC14,301.3010,00%
NHA4,10-0.306,82%
NHC32,100.702,23%
NHS11,300.000,00%
NHW9,70-0.101,02%
NIS9,500.101,06%
NKG9,700.000,00%
NLC21,800.602,83%
NLG18,80-0.201,05%
NNC64,000.000,00%
NPS15,500.402,65%
NSC74,00-2.002,63%
NSN2,50-0.207,41%
NST10,700.201,90%
NTB2,50-0.103,85%
NTL14,400.000,00%
NTP47,50-3.607,05%
NVB6,70-0.101,47%
NVC0,80-0.1011,11%
NVN3,300.000,00%
NVT6,500.304,84%
OCH25,300.000,00%
OGC10,700.100,94%
ONE8,400.303,70%
OPC62,500.500,81%
ORS3,300.000,00%
PAC23,400.200,86%
PAN49,001.904,03%
PCG7,30-0.303,95%
PCT5,60-0.101,75%
PDC3,60-0.102,70%
PDN41,50-0.100,24%
PDR10,500.000,00%
PET17,900.100,56%
PFL3,000.000,00%
PGC12,900.201,57%
PGD36,00-0.501,37%
PGI9,00-0.202,17%
PGS31,60-0.200,63%
PGT6,000.000,00%
PHC5,300.000,00%
PHH6,200.000,00%
PHR28,700.401,41%
PHS2,200.000,00%
PHT5,600.101,82%
PID7,000.101,45%
PIT9,100.303,41%
PIV6,900.000,00%
PJC15,00-0.100,66%
PJT7,40-0.506,33%
PLC19,80-0.502,46%
PMC47,200.501,07%
PMS9,000.000,00%
PNC6,800.000,00%
PNJ30,00-0.300,99%
POM12,200.504,27%
POT13,00-0.302,26%
PPC21,90-0.200,90%
PPE3,100.000,00%
PPG2,900.103,57%
PPI9,800.000,00%
PPP8,50-0.505,56%
PPS10,300.000,00%
PRC9,900.000,00%
PRUBF110,500.000,00%
PSC9,800.000,00%
PSD44,10-4.9010,00%
PSG0,70-0.1012,50%
PSI6,40-0.507,25%
PTB46,900.000,00%
PTC6,100.203,39%
PTI9,80-0.403,92%
PTK4,500.102,27%
PTL3,300.000,00%
PTM6,80-0.304,23%
PTS5,00-0.101,96%
PV23,000.000,00%
PVA1,900.105,56%
PVB37,90-0.501,30%
PVC20,700.100,49%
PVD91,000.500,55%
PVE8,000.000,00%
PVF4,200.205,00%
PVG11,100.000,00%
PVI19,10-0.904,50%
PVL3,500.000,00%
PVR3,500.000,00%
PVS32,000.200,63%
PVT12,800.000,00%
PVV2,900.000,00%
PVX4,300.000,00%
PXA3,300.000,00%
PXI5,200.000,00%
PXL4,200.000,00%
PXM0,900.1012,50%
PXS21,400.000,00%
PXT3,100.000,00%
QCC2,700.208,00%
QCG7,70-0.101,28%
QHD13,50-1.107,53%
QNC6,500.000,00%
QST10,60-1.109,40%
QTC49,60-0.801,59%
RAL44,100.000,00%
RCL23,000.100,44%
RDP13,100.000,00%
REE27,100.100,37%
RHC19,800.201,02%
RIC8,300.000,00%
S1210,800.808,00%
S271,20-0.107,69%
S5547,000.200,43%
S646,300.305,00%
S7410,70-0.605,31%
S9112,800.806,67%
S963,50-0.307,89%
S9912,10-0.806,20%
SAF35,002.507,69%
SAM10,000.303,09%
SAP10,900.909,00%
SAV13,90-0.201,42%
SBA9,800.000,00%
SBC10,000.606,38%
SBS0,900.000,00%
SBT12,000.201,69%
SC526,30-0.301,13%
SCC3,60-0.4010,00%
SCD26,90-0.100,37%
SCJ16,00-0.804,76%
SCL17,600.100,57%
SCR8,300.101,22%
SD16,00-0.203,23%
SD27,700.101,32%
SD31,500.107,14%
SD48,50-0.303,41%
SD512,10-0.100,82%
SD613,100.000,00%
SD79,300.303,33%
SD80,800.1014,29%
SD912,10-0.100,82%
SDA6,000.101,69%
SDB1,200.000,00%
SDC11,100.000,00%
SDD4,20-0.102,33%
SDE8,000.608,11%
SDG25,000.000,00%
SDH5,000.000,00%
SDJ1,00-0.109,09%
SDN25,000.000,00%
SDP6,80-0.101,45%
SDS4,10-0.306,82%
SDT14,50-0.201,36%
SDU9,000.303,45%
SDY3,50-0.205,41%
SEB33,002.006,45%
SEC11,40-0.403,39%
SED18,00-0.804,26%
SEL12,200.706,09%
SFC20,300.402,01%
SFI29,101.706,20%
SFN15,00-0.100,66%
SGC34,500.501,47%
SGD10,100.000,00%
SGH57,00-1.502,56%
SGT5,000.204,17%
SHA4,800.000,00%
SHB8,600.000,00%
SHC1,60-0.105,88%
SHI5,400.000,00%
SHN4,100.102,50%
SHS8,300.202,47%
SIC6,700.609,84%
SII18,000.301,69%
SJ118,000.000,00%
SJC10,600.909,28%
SJD24,500.200,82%
SJE22,00-0.803,51%
SJM1,800.105,88%
SJS19,000.201,06%
SKG45,800.100,22%
SKS9,400.708,05%
SLS26,800.000,00%
SMA5,100.204,08%
SMC9,00-0.404,26%
SME0,300.1050,00%
SMT23,101.908,96%
SNG17,300.502,98%
SPI6,80-0.506,85%
SPM23,50-0.200,84%
SPP6,900.000,00%
SQC80,003.704,85%
SRA2,60-0.103,70%
SRB3,200.206,67%
SRC21,000.000,00%
SRF16,00-0.301,84%
SSC60,000.000,00%
SSG2,100.000,00%
SSI25,30-0.200,78%
SSM12,000.605,26%
SSS4,000.205,26%
ST818,80-0.904,57%
STB19,90-0.100,50%
STC15,60-0.100,64%
STG25,001.205,04%
STL2,900.000,00%
STP9,20-0.101,08%
STT3,80-0.205,00%
SVC15,100.100,67%
SVI37,000.401,09%
SVN10,200.909,68%
SVS3,500.000,00%
SVT6,700.203,08%
SZL17,50-0.301,69%
TAC46,800.801,74%
TAG21,00-0.602,78%
TAS0,900.1012,50%
TBC21,200.502,42%
TBX10,000.000,00%
TC612,50-0.201,57%
TCL26,100.401,56%
TCM26,500.100,38%
TCO11,600.000,00%
TCR5,700.000,00%
TCS10,500.302,94%
TCT114,004.003,64%
TDC10,000.101,01%
TDH15,500.000,00%
TDN9,200.000,00%
TDW21,00-0.200,94%
TET17,001.509,68%
TH119,000.000,00%
THB19,00-0.603,06%
THG10,800.302,86%
THS7,60-0.809,52%
THT12,10-0.403,20%
THV0,400.000,00%
TIC11,200.000,00%
TIE14,700.000,00%
TIG7,700.101,32%
TIX20,200.000,00%
TJC7,80-0.101,27%
TKC5,50-0.203,51%
TKU9,000.202,27%
TLC1,200.000,00%
TLG43,000.000,00%
TLH8,900.000,00%
TLT1,00-0.109,09%
TMC10,50-0.403,67%
TMP21,30-0.502,29%
TMS35,000.000,00%
TMT8,500.303,66%
TMX7,100.101,43%
TNA27,800.000,00%
TNC11,200.201,82%
TNG13,100.000,00%
TNT2,90-0.103,33%
TPC9,200.101,10%
TPH7,100.000,00%
TPP13,90-0.302,11%
TRA73,00-2.503,31%
TRC33,502.106,69%
TS49,90-0.403,88%
TSB9,200.708,24%
TSC24,20-0.301,22%
TSM2,70-0.3010,00%
TST5,000.408,70%
TTC10,80-0.403,57%
TTF10,10-0.100,98%
TTP17,60-0.904,86%
TTZ4,400.102,33%
TV113,500.000,00%
TV222,000.000,00%
TV316,500.301,85%
TV49,300.000,00%
TVD13,500.604,65%
TXM8,30-0.202,35%
TYA7,400.000,00%
UDC5,700.000,00%
UIC14,90-0.301,97%
UNI6,60-0.101,49%
V111,100.1010,00%
V129,000.101,12%
V152,30-0.104,17%
V216,300.305,00%
VAT5,800.509,43%
VBC30,001.204,17%
VBH10,80-1.2010,00%
VC119,00-0.100,52%
VC215,00-0.503,23%
VC312,90-0.100,77%
VC56,80-0.101,45%
VC68,20-0.202,38%
VC77,000.202,94%
VC97,700.304,05%
VCB25,800.200,78%
VCC15,200.000,00%
VCF178,0011.006,59%
VCG12,80-0.201,54%
VCH1,00-0.109,09%
VCM13,30-0.100,75%
VCR2,40-0.104,00%
VCS14,300.000,00%
VCV1,20-0.107,69%
VDL25,00-0.200,79%
VDS6,30-0.203,08%
VE14,100.102,50%
VE211,400.605,56%
VE39,900.202,06%
VE410,400.808,33%
VE87,200.202,86%
VE911,80-0.201,67%
VES1,000.1011,11%
VFC5,600.203,70%
VFG38,00-1.503,80%
VFMVF117,300.402,37%
VFMVF47,700.000,00%
VFMVFA7,000.000,00%
VFR9,00-0.606,25%
VGP18,000.402,27%
VGS7,400.101,37%
VHC43,802.806,83%
VHG9,00-0.202,17%
VHH1,900.105,56%
VHL31,501.003,28%
VIC73,001.001,39%
VID4,700.000,00%
VIE2,70-0.206,90%
VIG4,400.204,76%
VIP10,000.101,01%
VIS7,700.000,00%
VIT10,90-0.201,80%
VIX22,20-0.200,89%
VKC6,600.203,13%
VKP0,900.000,00%
VLA9,900.101,02%
VLF5,400.000,00%
VMC17,301.509,49%
VMD16,200.201,25%
VNA2,90-0.103,33%
VNC15,000.000,00%
VND15,10-0.100,66%
VNE5,900.101,72%
VNF30,100.100,33%
VNG9,200.101,10%
VNH4,100.000,00%
VNI3,600.000,00%
VNL19,80-1.205,71%
VNM136,001.000,74%
VNN5,20-0.508,77%
VNR19,900.000,00%
VNS46,300.000,00%
VNT36,003.009,09%
VOS4,00-0.102,44%
VPC2,600.104,00%
VPH7,200.202,86%
VPK21,400.200,94%
VRC5,500.000,00%
VSC52,50-0.500,94%
VSG0,800.1014,29%
VSH14,600.302,10%
VSI8,000.000,00%
VSP1,800.000,00%
VST2,500.104,17%
VTB10,20-0.100,97%
VTC5,000.102,04%
VTF18,500.000,00%
VTL21,60-2.4010,00%
VTO7,100.101,43%
VTS10,300.606,19%
VTV14,70-0.302,00%
VXB11,900.504,39%
WCS105,008.508,81%
WSS4,400.000,00%
XMC6,00-0.304,76%
YBC5,200.000,00%
YSC6,30-0.304,55%
DOW 17005.46 23.64 0.14%
NASDAQ 4459.13 14.23 0.32%
S&P 500 1979.62 0.71 0.04%
CAC 404365.5820.810.48%
DAX9653.6355.460.58%
DJ STOXX 600342.270.930.27%
FTSE6807.7519.680.29%
NIKKEI15618.0788.670.57%
HSI24640.53211.900.87%
CSI 3002331.377.470.32%
 • Vàng
 • USD Index
 • Dầu
 • Kim loại

Vàng Thế giới

GOLD1296.20-8.05-0.62%

Vàng Việt Nam

SJC 36620 36740 -10.00-0.03%
SBJ 36550 36850 -50.00-0.14%
PNJ 34200 34400 -50.00-0.15%
USD INDEX+81.23+0.23%
NAT GAS3.73-0.01-0.35%
OIL100.60-1.07-1.05%
BRENT107.39-0.18-0.17%
RBOB GAS2.86+0.01+0.43%
SILVER20.49-0.14-0.68%
PLATINUM1478.20-6.50-0.44%
 • Tỷ giá / USD
 • Tỷ giá / VND
EUR/USD1.3410-0.003-0.23%
USD/JPY102.13500.275+0.27%
GBP/USD1.6937-0.005-0.28%
AUD/USD0.9382-0.002-0.27%
USD/RUB35.56750.012+0.04%
USD/SGD1.24300.001+0.10%
USD/CNY6.1805-0.007-0.11%
USD/INR60.13000.040+0.07%
CNY/VND3,453.001.000+0.03%
HKD/VND2,757.330.780+0.03%
CHF/VND23,640.0120.830+0.09%
CAD/VND19,792.7131.430+0.16%
GBP/VND36,222.5827.277+0.08%
JPY/VND209.38-0.130-0.06%
SGD/VND17,257.432.609+0.02%
THB/VND681.980.560+0.09%
USD/VND21,255.005.000+0.02%
EUR/VND28,654.3519.311+0.07%
AUD/VND20,068.9238.260+0.19%

Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88.

Lịch phát sóng:    

  

0:00:00

Đối thoại

Tự chủ kinh tế trong điều kiện hội nhập (P.2)

0:45:00

Trên từng kinh tuyến

 

1:30:00

Tâm Chấn

 

2:25:00

 

100o fashion

2:45:00

Bản tin XNK

 

3:00:00

Hộp tin VN(tối)

 

3:30:00

Trên từng kinh tuyến

 

4:15:00

 

05h:00

 

Tâm Chấn

 

Tạp chí golf

05h : 30

Hôp tin Việt Nam

 

06h : 00

Bản tin XD & Bất động sản

 

06h : 15

Bản tin Xuất nhập khẩu

 

06h : 30

Bữa sáng doanh nhân

 

07h : 00

Chuyên mục XNK

 

07h : 30

Trên từng kinh tuyến

 

08h : 15

Art World

Kiến trúc đô thị phương tây p3.

08h : 45

Into Vietnam

 

09h : 00

Tin mới 1

 

09h : 15

1000 Fashion

 

10h : 00

Hot stock

 

10h :15

Giờ thứ 9

 

10h : 30

Luật sư của doanh nghiệp

Biện pháp hạn chế DN thương mại điện tử trốn thuế

 

11h :00

Hộp tin Việt Nam

 

11h :30

Hàn thử biểu

 

12h : 00

Kinh tế toàn cầu

 

12h : 30

Đối thoại

Tự chủ kinh tế trong điều kiện hội nhập (P.2)

13h : 30

Into Vietnam

 

14h : 00

Hộp tin Việt Nam

 

14h : 15

Lăng kính VITV

 

14h : 45

Chuyên đề tài chính – Thuế

 

15h : 00

Tin mới 2

 

15h : 30

Kinh tế toàn cầu

 

16h : 00

Tạp chí Ngân hàng

Dự trữ ngoại tệ 35 tỷ USD: Con số đạt chuẩn?

16h : 30

100° Fashion 

Tuần lễ thời trang Paris Haute Couture thu đông
 2015

17h : 00

Tin mới 3

 

17h : 15

Thế giới sự kiện

MH17 và các thiệt hại kinh tế nặng nề

17h : 45

Lăng kính

 

18h : 00

Hộp tin Việt Nam

 

18h : 30

Người nổi tiếng

 

18h : 45

Giờ thứ 9

 

19h : 00

Tiếp sóng TS Đài truyền hình Việt Nam

 

19h : 45

Bản tin XD & Bất động sản

 

20h : 00

Tâm chấn

 

20h :30

Bản tin Xuất nhập khẩu

 

21h : 00

Trên từng kinh tuyến

 

21h : 30

 

22h:00

Giờ thứ 9

 

Hộp tin Việt Nam

 

22h : 30

Into Vietnam

 

 

22h : 45

Giờ thứ 9

 

23h : 15

Tâm chấn

 

 

 

 

 

 • Tours Hạ Long
  Du thuyền 5 sao Aprodite
  Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao Aphrodite, quý khách sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự thoải mái trong những phòng nghỉ cao cấp. Với hàng trình hấp dẫn, các món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng và các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ làm thoải mãn sự mong đợi của quý khách
  Chi tiết>>
 • Công ty cổ phần chứng khoán VITSE
  Sàn giao dịch chứng khoán VITSE
  Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thành một định chế tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ, luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và "CÙNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG"
  Chi tiết >>
 • VIT TOWER
  Văn phòng cho thuê
  Toà nhà VIT Tower - 519 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
  Dịch vụ cho thuê văn phòng với các lợi thế vượt trội: Vị trí đắc địa, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết ngay thông tin.
  Chi tiết >>