TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
21/04/2018
22/04/2018
 • 0:00100 ĐỘ FASHION
 • 0:00100 ĐỘ FASHION
 • 0:00100 ĐỘ FASHION
 • 0:20TẠP CHÍ GOLF
 • 0:20TẠP CHÍ GOLF
 • 0:20TẠP CHÍ GOLF
 • 0:40ĐỐI THOẠI
 • 0:40ĐỐI THOẠI
 • 0:40ĐỐI THOẠI
 • 1:40LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 1:40LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 1:40LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 2:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 2:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 2:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00100 ĐỘ FASHION
 • 4:00100 ĐỘ FASHION
 • 4:00100 ĐỘ FASHION
 • 4:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 4:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 4:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10TẠP CHÍ GOLF
 • 6:10TẠP CHÍ GOLF
 • 6:10TẠP CHÍ GOLF
 • 7:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 7:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 7:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 7:30STARTUP 360
 • 7:30STARTUP 360
 • 7:30STARTUP 360
 • 8:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 8:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 8:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 8:45GIỜ THỨ 9
 • 8:45GIỜ THỨ 9
 • 8:45GIỜ THỨ 9
 • 9:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 9:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 9:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 10:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 10:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 10:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 10:30TẠP CHÍ GOLF
 • 10:30TẠP CHÍ GOLF
 • 10:30TẠP CHÍ GOLF
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 12:00TIN MỚI 9H: Bản tin Tin Mới 9H phát sóng 12:00 22/04/2018
 • 12:00TIN MỚI 9H
 • 12:00TIN MỚI 9H
 • 12:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 12:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 12:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 12:30ART WORLD
 • 12:30ART WORLD
 • 12:30ART WORLD
 • 12:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 12:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 12:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 13:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 14:00100 ĐỘ FASHION
 • 14:00100 ĐỘ FASHION
 • 14:00100 ĐỘ FASHION
 • 14:30TẠP CHÍ GOLF
 • 14:30TẠP CHÍ GOLF
 • 14:30TẠP CHÍ GOLF
 • 15:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 15:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 15:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 16:15TIN MỚI 9H
 • 16:15TIN MỚI 9H
 • 16:15TIN MỚI 9H
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 17:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 17:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 17:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 18:00TIN MỚI 17H
 • 18:00TIN MỚI 17H: Bản tin Tin Mới 17H phát sóng 18:00 22/04/2018
 • 18:00TIN MỚI 17H
 • 18:15STARTUP 360
 • 18:15STARTUP 360
 • 18:15STARTUP 360
 • 19:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 19:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 19:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 19:45ĐỐI THOẠI
 • 19:45ĐỐI THOẠI
 • 19:45ĐỐI THOẠI: Phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam? (phần 3)
 • 20:35TÂM CHẤN
 • 20:35TÂM CHẤN
 • 20:35TÂM CHẤN: Bản tin Tâm Chấn phát sóng 20:35 22/04/2018
 • 21:05100 ĐỘ FASHION
 • 21:05100 ĐỘ FASHION: Giải nhiệt mùa hè cùng chất liệu Linen
 • 21:05100 ĐỘ FASHION
 • 21:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 21:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 21:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP: Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Các Bộ vào cuộc” (P4)
 • 22:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 22:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 22:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 22:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 22:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 22:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 23:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 23:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
23/04/2018
24/04/2018
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 0:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN: Bản tin Bữa Sáng Doanh Nhân phát sóng 06:30 24/04/2018
 • 6:50VITV & MORE: Vitv And More ngày 24/04/2018
 • 7:00XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00ART WORLD
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H: Bản tin Tin Mới 9H phát sóng 09:00 24/04/2018
 • 9:15STARTUP 360
 • 9:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 9:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 10:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H: Bản tin Hộp Tin Việt Nam 11H phát sóng 11:00 24/04/2018
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30ĐỐI THOẠI
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:15GIỜ THỨ 9
 • 14:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30100 ĐỘ FASHION
 • 16:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:40CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 19:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 19:15LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 19:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 20:45GIỜ THỨ 9
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30TẠP CHÍ GOLF
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30XUẤT NHẬP KHẨU
25/04/2018
 • 0:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 0:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00TẠP CHÍ GOLF
 • 3:15GIỜ THỨ 9
 • 3:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 4:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:50VITV & MORE
 • 7:00100 ĐỘ FASHION
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 8:30STARTUP 360
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 9:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30TẠP CHÍ GOLF
 • 10:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 13:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 13:30100 ĐỘ FASHION
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:15GIỜ THỨ 9
 • 14:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30TẠP CHÍ GOLF
 • 16:00XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 16:30ART WORLD
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 19:00ĐỐI THOẠI
 • 19:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 20:45GIỜ THỨ 9
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30XUẤT NHẬP KHẨU
26/04/2018
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 0:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00100 ĐỘ FASHION
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00ART WORLD
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:50VITV & MORE
 • 7:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 8:40INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:30TẠP CHÍ GOLF
 • 9:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 10:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30ĐỐI THOẠI
 • 13:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:15GIỜ THỨ 9
 • 14:30100 ĐỘ FASHION
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 16:00ART WORLD
 • 16:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 17:40TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 18:45LĂNG KÍNH
 • 19:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 19:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 20:45GIỜ THỨ 9
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30XUẤT NHẬP KHẨU
27/04/2018
 • 0:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 0:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:50VITV & MORE
 • 7:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00ART WORLD
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 9:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:00HOT STOCK
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 10:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 13:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 13:30100 ĐỘ FASHION
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:15GIỜ THỨ 9
 • 14:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 14:45CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 15:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:00TẠP CHÍ GOLF
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 18:45ĐỐI THOẠI
 • 19:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 20:45GIỜ THỨ 9
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30ART WORLD
 • 21:45STARTUP 360
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30XUẤT NHẬP KHẨU

Kênh số 8

Kênh số 10

Kênh số 19

Kênh số 8