• Việt Nam
 • U.S
 • Europe
 • Asia
VN INDEX576.04-9.871.68%
HNX INDEX87.54-1.391.56%
AAA16,20-0.301,82%
AAM14,80-0.100,67%
ABT60,00-1.001,56%
ACB15,20-0.201,30%
ACC28,40-0.100,35%
ACL11,60-0.403,33%
ADC29,002.007,41%
AGC0,900.1012,50%
AGD35,80-2.606,77%
AGF21,400.100,47%
AGM11,70-0.201,68%
AGR6,40-0.101,54%
ALP4,200.000,00%
ALT11,500.504,55%
ALV6,000.000,00%
AMC20,000.100,50%
AME4,000.000,00%
AMV4,200.205,00%
ANV10,70-0.201,83%
APC17,80-0.301,66%
APG6,400.203,23%
API15,000.100,67%
APP13,400.100,75%
APS5,60-0.101,75%
ARM21,20-2.008,62%
ASA8,20-0.606,82%
ASIAGF10,600.000,00%
ASM10,60-0.100,93%
ASP7,50-0.202,60%
ATA4,500.102,27%
AVF3,30-0.102,94%
AVS5,600.203,70%
B8210,200.100,99%
BBC54,001.001,89%
BBS17,001.207,59%
BCC13,40-0.302,19%
BCE10,50-0.100,94%
BCI20,000.301,52%
BDB6,20-0.608,82%
BED14,501.309,85%
BGM5,00-0.203,85%
BHC1,400.107,69%
BHS11,10-0.100,89%
BHT4,600.000,00%
BHV3,70-0.409,76%
BIC13,90-0.201,42%
BID12,80-0.100,78%
BKC11,101.009,90%
BLF9,200.809,52%
BMC28,00-0.200,71%
BMI17,60-0.201,12%
BMP66,500.000,00%
BPC12,30-0.100,81%
BRC10,000.000,00%
BSC6,100.305,17%
BSI11,700.100,86%
BST13,500.000,00%
BT68,400.000,00%
BTH11,000.504,76%
BTP14,00-0.302,10%
BTS7,100.101,43%
BTT39,70-0.300,75%
BVG2,500.104,17%
BVH36,50-0.802,14%
BVS14,50-0.201,36%
BXH13,000.806,56%
C2118,50-0.402,12%
C3229,00-0.200,68%
C4716,800.100,60%
C9213,600.100,74%
CAD1,100.000,00%
CAN29,502.509,26%
CAP27,50-0.100,36%
CCI13,60-0.906,21%
CCL5,30-0.203,64%
CCM49,601.603,33%
CDC9,90-0.302,94%
CHP14,20-0.100,70%
CIC1,800.000,00%
CID4,700.204,44%
CIG3,00-0.103,23%
CII18,80-0.201,05%
CJC23,000.000,00%
CKV9,600.707,87%
CLC30,30-0.100,33%
CLG7,700.000,00%
CLP3,400.103,03%
CLW16,20-0.603,57%
CMC6,400.406,67%
CMG9,400.101,08%
CMI15,40-0.603,75%
CMS12,10-0.201,63%
CMT10,400.404,00%
CMV15,20-0.301,94%
CMX8,90-0.101,11%
CNG37,10-0.200,54%
CNT2,200.000,00%
COM35,00-1.002,78%
CPC23,300.502,19%
CSC14,401.309,92%
CSG12,200.504,27%
CSM44,00-0.400,90%
CT67,60-0.809,52%
CTA4,20-0.102,33%
CTB35,003.009,38%
CTC6,700.000,00%
CTD61,000.500,83%
CTG14,100.000,00%
CTI11,000.000,00%
CTM3,800.102,70%
CTN7,200.000,00%
CTS9,20-0.101,08%
CTV3,300.3010,00%
CTX10,20-0.201,92%
CVN3,500.000,00%
CVT23,60-0.903,67%
CX85,000.408,70%
CYC3,90-0.102,50%
D1112,300.000,00%
D2D34,800.802,35%
DAC9,000.809,76%
DAD17,500.000,00%
DAE16,50-0.704,07%
DAG12,70-0.201,55%
DBC27,30-0.702,50%
DBT18,501.005,71%
DC24,30-0.408,51%
DC47,90-0.202,47%
DCL53,501.001,90%
DCS5,50-0.101,79%
DCT2,400.000,00%
DDM0,60-0.1014,29%
DHA14,20-0.100,70%
DHC22,90-0.100,43%
DHG94,00-0.500,53%
DHI5,60-0.305,08%
DHL2,800.000,00%
DHM6,00-0.203,23%
DHP9,200.303,37%
DHT33,500.501,52%
DIC8,60-0.101,15%
DID5,000.000,00%
DIG14,500.604,32%
DIH9,400.000,00%
DL19,10-0.101,09%
DLG11,300.302,52%
DLR6,000.000,00%
DMC43,30-0.200,46%
DNC20,000.000,00%
DNM37,00-0.401,07%
DNP21,70-2.309,58%
DNY5,600.101,82%
DPC14,50-1.006,45%
DPM28,90-0.100,34%
DPR39,50-1.002,47%
DQC71,50-2.002,72%
DRC58,00-2.003,33%
DRH6,300.305,00%
DRL35,400.000,00%
DSN60,00-0.500,83%
DST6,100.101,67%
DTA6,300.000,00%
DTC3,000.207,14%
DTL8,200.506,49%
DTT9,50-0.706,86%
DVP46,800.000,00%
DXG14,300.302,14%
DXP42,000.000,00%
DXV4,600.102,22%
DZM4,900.408,89%
EBS8,40-0.101,18%
ECI18,901.508,62%
EFI6,600.101,54%
EIB11,200.000,00%
EID13,200.403,13%
ELC13,900.000,00%
EMC5,70-0.406,56%
EVE25,000.000,00%
FBT3,300.000,00%
FCM12,20-0.705,43%
FCN22,50-0.401,71%
FDC21,70-0.903,98%
FDG1,600.106,67%
FDT26,500.000,00%
FIT27,00-2.909,70%
FLC11,60-0.604,92%
FMC23,30-0.702,92%
FPT48,80-0.400,81%
GAS94,00-4.504,57%
GBS1,10-0.108,33%
GDT35,70-0.200,56%
GFC6,200.508,77%
GGG1,000.1011,11%
GHA6,500.304,84%
GIL29,600.200,68%
GLT18,70-0.100,53%
GMC38,60-2.305,62%
GMD32,00-0.501,54%
GMX12,800.504,07%
GSP12,90-0.100,77%
GTA13,600.100,74%
GTT4,50-0.102,17%
HAD40,00-1.503,61%
HAG24,20-0.401,63%
HAI21,601.356,67%
HAP9,100.000,00%
HAR11,200.000,00%
HAS5,80-0.101,69%
HAT55,90-1.001,76%
HAX9,200.202,22%
HBB5,200.000,00%
HBC15,800.100,64%
HBD7,100.202,90%
HBE4,100.307,89%
HBS5,000.000,00%
HCC11,700.201,74%
HCM35,500.000,00%
HCT10,100.202,02%
HDA10,00-0.201,96%
HDC23,600.803,51%
HDG28,700.501,77%
HDO3,300.000,00%
HEV13,40-0.100,74%
HGM48,001.002,13%
HHC31,001.605,44%
HHG8,000.000,00%
HHL0,90-0.1010,00%
HHS17,70-0.502,75%
HJS11,900.302,59%
HLA2,30-0.104,17%
HLC8,700.000,00%
HLD16,80-0.100,59%
HLG4,400.204,76%
HLY10,800.909,09%
HMC9,30-0.101,06%
HMH27,20-0.602,16%
HNM15,60-0.603,70%
HOM8,000.000,00%
HOT24,20-1.806,92%
HPB10,000.000,00%
HPC5,100.102,00%
HPG54,07-1.502,73%
HPR10,80-1.2010,00%
HPS5,600.000,00%
HQC7,80-0.101,27%
HRC38,80-2.105,13%
HSG49,70-0.100,20%
HSI2,700.103,85%
HST5,200.306,12%
HT116,30-0.502,98%
HTB21,30-2.309,75%
HTC35,001.805,42%
HTI11,300.000,00%
HTL25,50-0.100,39%
HTP10,000.000,00%
HTV18,500.000,00%
HU18,800.303,53%
HU39,70-0.101,02%
HUT15,300.100,66%
HVG31,10-0.100,32%
HVT18,20-1.306,67%
HVX6,300.000,00%
ICF6,400.000,00%
ICG8,50-0.202,30%
IDI12,80-0.302,50%
IDJ4,200.307,69%
IDV62,50-0.500,79%
IFS9,500.000,00%
IJC13,10-0.302,24%
ILC3,90-0.102,50%
IMP43,00-0.300,69%
INC5,500.5010,00%
INN32,900.200,61%
ITA8,70-0.101,14%
ITC7,80-0.101,27%
ITD8,800.101,15%
ITQ30,602.709,68%
IVS10,20-0.302,86%
JVC17,200.000,00%
KAC14,50-0.503,33%
KBC16,30-0.402,40%
KBT6,100.407,02%
KDC54,000.500,93%
KDH19,00-0.301,55%
KHA25,801.004,03%
KHB4,500.000,00%
KHL3,800.000,00%
KHP13,800.201,47%
KKC18,500.000,00%
KLF13,00-1.409,72%
KLS11,40-0.201,72%
KMR8,200.101,23%
KMT5,80-0.507,94%
KSA10,40-0.605,45%
KSB30,500.000,00%
KSD5,60-0.305,08%
KSH13,10-0.604,38%
KSS5,500.000,00%
KST4,50-0.306,25%
KTB5,30-0.101,85%
KTS13,701.209,60%
KTT4,000.000,00%
L1016,200.000,00%
L1424,402.209,91%
L1810,10-0.100,98%
L355,100.000,00%
L436,10-0.406,15%
L446,30-0.608,70%
L6110,900.000,00%
L625,000.204,17%
LAF14,100.000,00%
LAS31,40-0.200,63%
LBE14,30-0.201,38%
LBM12,50-0.503,85%
LCD10,90-1.209,92%
LCG9,000.202,27%
LCM5,60-0.203,45%
LCS5,00-0.509,09%
LDP48,601.904,07%
LGC28,001.405,26%
LGL6,90-0.101,43%
LHC63,500.100,16%
LHG11,000.100,92%
LIG7,20-0.304,00%
LIX33,200.000,00%
LM33,00-0.309,09%
LM74,200.102,44%
LM825,500.000,00%
LO54,10-0.408,89%
LSS9,800.202,08%
LTC7,50-0.101,32%
LUT5,500.5010,00%
MAC8,800.101,15%
MAFPF110,100.202,02%
MAS89,80-0.200,22%
MAX3,60-0.102,70%
MBB12,70-0.100,78%
MCC14,000.000,00%
MCF18,00-1.105,76%
MCG7,000.000,00%
MCL1,000.000,00%
MCO4,30-0.306,52%
MCP17,000.804,94%
MDC10,500.000,00%
MDG5,700.000,00%
MEC5,700.000,00%
MHC15,90-0.201,24%
MHL7,900.709,72%
MIC5,100.306,25%
MIH5,400.000,00%
MIM5,000.000,00%
MKP52,002.404,84%
MKV8,30-0.707,78%
MMC2,000.105,26%
MNC12,900.403,20%
MPC95,000.000,00%
MSN77,000.000,00%
MTG4,600.000,00%
MWG92,00-1.001,08%
NAG7,90-0.202,47%
NAV6,800.000,00%
NBB20,00-0.401,96%
NBC11,900.000,00%
NBP16,900.000,00%
NDN17,40-0.402,25%
NDX10,00-0.504,76%
NET24,300.000,00%
NFC33,900.000,00%
NGC22,90-0.602,55%
NHA4,40-0.408,33%
NHC25,000.000,00%
NHS10,800.000,00%
NHW11,400.201,79%
NIS9,500.101,06%
NKG13,50-0.906,34%
NLC27,40-0.401,44%
NLG17,40-0.100,57%
NNC77,00-1.501,91%
NPS15,100.100,67%
NSC76,00-3.003,80%
NSN2,50-0.207,41%
NST12,800.302,40%
NTB2,50-0.103,85%
NTL16,300.201,24%
NTP51,50-3.506,36%
NVB6,800.203,03%
NVC0,80-0.1011,11%
NVN3,00-0.206,25%
NVT5,500.101,85%
OCH22,600.000,00%
OGC8,40-0.202,33%
ONE8,80-0.101,12%
OPC39,00-0.200,51%
ORS3,80-0.102,56%
PAC23,50-0.100,42%
PAN40,90-0.100,24%
PCG7,20-0.304,00%
PCT7,20-0.304,00%
PDC3,90-0.102,50%
PDN34,50-0.501,43%
PDR17,10-0.201,16%
PET23,40-0.702,90%
PFL3,600.102,86%
PGC14,70-0.100,68%
PGD34,20-0.501,44%
PGI10,00-0.201,96%
PGS34,50-0.701,99%
PGT6,700.101,52%
PHC5,600.305,66%
PHH6,30-0.7010,00%
PHR25,201.204,44%
PHS2,200.000,00%
PHT5,600.101,82%
PID4,300.307,50%
PIT8,000.202,56%
PIV7,60-0.202,38%
PJC13,100.000,00%
PJT8,200.000,00%
PLC32,80-1.103,24%
PMC49,500.501,02%
PMS9,70-0.303,00%
PNC10,00-0.504,76%
PNJ41,40-0.100,24%
POM9,200.000,00%
POT14,00-0.100,71%
PPC25,100.200,80%
PPE7,20-0.8010,00%
PPG3,20-0.103,03%
PPI14,50-0.503,33%
PPP11,00-0.403,51%
PPS11,200.201,82%
PRC12,500.504,17%
PRUBF110,500.000,00%
PSC12,400.907,83%
PSD59,001.001,72%
PSG0,70-0.1012,50%
PSI7,00-0.202,78%
PTB55,50-0.500,89%
PTC7,90-0.404,82%
PTI15,800.603,95%
PTK4,600.000,00%
PTL3,30-0.102,94%
PTM6,600.203,13%
PTS5,700.203,64%
PV23,200.000,00%
PVA1,900.105,56%
PVB52,60-1.602,95%
PVC31,90-1.805,34%
PVD83,00-3.003,49%
PVE13,80-0.704,83%
PVF4,200.205,00%
PVG11,20-0.201,75%
PVI18,200.201,11%
PVL3,900.102,63%
PVR3,60-0.102,70%
PVS35,90-1.905,03%
PVT17,20-0.703,91%
PVV3,000.000,00%
PVX6,10-0.101,61%
PXA4,60-0.306,12%
PXI9,70-0.303,00%
PXL4,50-0.102,17%
PXM0,900.1012,50%
PXS31,60-1.203,66%
PXT5,80-0.203,33%
QCC2,700.208,00%
QCG10,30-0.100,96%
QHD18,400.100,55%
QNC8,000.000,00%
QST8,80-0.808,33%
QTC25,500.401,59%
RAL50,00-0.500,99%
RCL26,10-0.802,97%
RDP18,00-0.100,55%
REE26,20-0.200,72%
RHC19,800.201,02%
RIC16,500.000,00%
S125,500.5010,00%
S271,20-0.107,69%
S5585,00-2.002,30%
S646,300.305,00%
S7411,900.100,85%
S9112,800.806,67%
S963,50-0.307,89%
S9912,10-0.604,72%
SAF33,20-2.807,78%
SAM13,30-0.201,48%
SAP15,000.503,45%
SAV13,500.000,00%
SBA11,70-0.100,85%
SBC27,801.806,92%
SBS0,900.000,00%
SBT10,900.000,00%
SC526,00-0.401,52%
SCC3,60-0.4010,00%
SCD23,80-1.405,56%
SCJ10,20-0.100,97%
SCL17,50-0.402,23%
SCR10,000.000,00%
SD13,200.000,00%
SD28,50-0.202,30%
SD31,500.107,14%
SD410,800.000,00%
SD512,30-0.100,81%
SD614,50-0.302,03%
SD713,00-0.201,52%
SD80,800.1014,29%
SD914,40-0.100,69%
SDA9,70-0.202,02%
SDB1,200.000,00%
SDC15,601.309,09%
SDD4,10-0.102,38%
SDE5,500.101,85%
SDG26,402.4010,00%
SDH4,60-0.102,13%
SDJ1,00-0.109,09%
SDN27,00-1.404,93%
SDP11,30-1.209,60%
SDS4,10-0.306,82%
SDT16,40-0.201,20%
SDU13,300.302,31%
SDY3,800.205,56%
SEB24,00-1.004,00%
SEC10,500.000,00%
SED17,60-0.100,56%
SEL12,200.706,09%
SFC27,900.903,33%
SFI28,40-0.100,35%
SFN16,000.000,00%
SGC33,003.0010,00%
SGD10,800.100,93%
SGH63,00-2.003,08%
SGT5,000.000,00%
SHA7,90-0.101,25%
SHB8,80-0.101,12%
SHC1,60-0.105,88%
SHI8,90-0.303,26%
SHN4,30-0.204,44%
SHS11,50-0.201,71%
SIC8,000.202,56%
SII24,100.000,00%
SJ119,10-0.904,50%
SJC6,200.000,00%
SJD27,70-1.806,10%
SJE21,500.502,38%
SJM1,800.105,88%
SJS24,000.401,69%
SKG43,500.300,69%
SKS9,000.000,00%
SLS27,00-1.204,26%
SMA5,500.000,00%
SMC10,50-0.100,94%
SME0,300.1050,00%
SMT26,900.401,51%
SNG19,50-0.301,52%
SPI7,900.202,60%
SPM26,900.401,51%
SPP7,200.000,00%
SQC80,000.000,00%
SRA2,500.000,00%
SRB3,100.103,33%
SRC39,00-1.603,94%
SRF16,20-0.100,61%
SSC56,00-1.502,61%
SSG1,900.000,00%
SSI29,800.200,68%
SSM11,900.100,85%
SSS4,000.205,26%
ST821,60-0.200,92%
STB18,70-0.100,53%
STC17,20-0.201,15%
STG27,501.003,77%
STL2,900.000,00%
STP9,400.000,00%
STT5,400.203,85%
SVC17,00-0.402,30%
SVI37,00-1.002,63%
SVN10,200.909,68%
SVS3,500.000,00%
SVT6,600.000,00%
SZL17,60-0.402,22%
TAC45,000.000,00%
TAG22,10-2.409,80%
TAS0,900.1012,50%
TBC25,000.261,05%
TBX10,500.505,00%
TC614,60-0.302,01%
TCL31,500.100,32%
TCM34,20-0.100,29%
TCO12,40-0.100,80%
TCR5,600.000,00%
TCS11,000.000,00%
TCT78,40-1.602,00%
TDC10,50-0.100,94%
TDH19,500.000,00%
TDN10,100.202,02%
TDW20,00-0.502,44%
TET15,901.709,66%
TH120,900.100,48%
THB25,00-0.903,47%
THG14,00-0.100,71%
THS6,40-0.203,03%
THT14,800.402,78%
THV0,400.000,00%
TIC11,700.000,00%
TIE15,20-0.503,18%
TIG12,20-0.403,17%
TIX23,200.200,87%
TJC13,500.000,00%
TKC6,80-0.101,45%
TKU10,500.808,25%
TLC1,200.000,00%
TLG54,000.500,93%
TLH8,600.000,00%
TLT1,00-0.109,09%
TMC12,000.201,69%
TMP26,901.405,49%
TMS56,50-4.006,61%
TMT17,100.100,59%
TMX9,500.000,00%
TNA28,001.003,70%
TNC13,60-1.006,85%
TNG27,00-1.003,57%
TNT3,10-0.103,13%
TPC8,400.000,00%
TPH7,500.000,00%
TPP12,800.000,00%
TRA75,500.500,67%
TRC30,80-0.100,32%
TS411,60-0.403,33%
TSB9,200.000,00%
TSC43,90-3.306,99%
TSM3,000.207,14%
TST4,70-0.102,08%
TTC11,500.605,50%
TTF10,30-0.302,83%
TTP26,400.000,00%
TTZ5,30-0.508,62%
TV113,100.403,15%
TV229,000.000,00%
TV320,000.201,01%
TV414,90-0.100,67%
TVD13,000.403,17%
TXM8,00-0.404,76%
TYA8,90-0.101,11%
UDC5,80-0.101,69%
UIC17,200.201,18%
UNI8,600.000,00%
V111,100.1010,00%
V129,100.101,11%
V152,300.000,00%
V214,90-0.407,55%
VAT8,300.607,79%
VBC40,000.000,00%
VBH11,90-0.100,83%
VC119,801.206,45%
VC214,800.302,07%
VC316,00-0.503,03%
VC54,80-0.102,04%
VC67,80-0.101,27%
VC77,500.101,35%
VC98,60-0.808,51%
VCB27,00-0.602,17%
VCC15,800.100,64%
VCF197,00-13.006,19%
VCG13,000.100,78%
VCH1,00-0.109,09%
VCM13,90-1.509,74%
VCR3,000.000,00%
VCS27,20-0.200,73%
VCV1,20-0.107,69%
VDL25,900.000,00%
VDS10,70-0.201,83%
VE14,100.205,13%
VE210,400.000,00%
VE310,500.100,96%
VE49,800.202,08%
VE87,20-0.202,70%
VE911,200.706,67%
VES1,000.1011,11%
VFC5,600.203,70%
VFG45,00-0.400,88%
VFMVF117,300.402,37%
VFMVF47,700.000,00%
VFMVFA7,000.000,00%
VFR18,300.301,67%
VGP17,80-0.201,11%
VGS7,50-0.101,32%
VHC34,00-1.203,41%
VHG13,70-0.906,16%
VHH1,900.105,56%
VHL29,30-0.301,01%
VIC48,87-0.901,83%
VID3,90-0.102,50%
VIE2,70-0.206,90%
VIG4,700.000,00%
VIP14,30-0.604,03%
VIS8,900.000,00%
VIT16,100.100,63%
VIX35,60-3.609,18%
VKC7,100.304,41%
VKP0,900.000,00%
VLA11,200.000,00%
VLF6,800.203,03%
VMC17,001.509,68%
VMD17,90-0.100,56%
VNA3,500.102,94%
VNC19,200.201,05%
VND13,00-0.302,26%
VNE11,00-0.100,90%
VNF49,504.309,51%
VNG11,700.000,00%
VNH4,10-0.204,65%
VNI3,700.000,00%
VNL27,50-0.501,79%
VNM100,000.000,00%
VNN3,60-0.307,69%
VNR21,500.000,00%
VNS47,90-0.100,21%
VNT44,901.503,46%
VOS5,50-0.101,79%
VPC2,60-0.103,70%
VPH9,500.202,15%
VPK19,100.100,53%
VRC6,200.101,64%
VSC54,500.000,00%
VSG0,800.1014,29%
VSH14,20-0.201,39%
VSI12,00-0.806,25%
VSP1,800.000,00%
VST2,40-0.104,00%
VTB11,90-0.806,30%
VTC5,700.000,00%
VTF24,50-0.401,61%
VTL18,70-2.009,66%
VTO8,30-0.202,35%
VTS10,600.000,00%
VTV26,001.807,44%
VXB14,801.208,82%
WCS148,008.105,79%
WSS4,900.000,00%
XMC6,00-0.304,76%
YBC5,200.000,00%
YSC6,30-0.304,55%
DOW 17807.17 -5.89 -0.03%
NASDAQ 4773.40 15.15 0.32%
S&P 500 2068.63 1.60 0.08%
CAC 404373.42-8.89-0.20%
DAX9915.5654.350.55%
DJ STOXX 600346.280.000.00%
FTSE6729.17-1.97-0.03%
NIKKEI17383.58-24.04-0.14%
HSI24111.98268.071.12%
CSI 3002723.0237.461.39%
 • Vàng
 • USD Index
 • Dầu
 • Kim loại

Vàng Thế giới

GOLD1199.00-2.19-0.18%

Vàng Việt Nam

SJC 35280 35400 0.000.00%
SBJ 35300 35400 -30.00-0.08%
PNJ 31900 32100 0.000.00%
USD INDEX+87.64+-0.20%
NAT GAS4.48+0.07+1.68%
OIL74.10+0.01+0.01%
BRENT78.28-0.05-0.06%
RBOB GAS2.04+0.01+0.54%
SILVER16.61-0.09-0.51%
PLATINUM1229.00+7.50+0.61%
 • Tỷ giá / USD
 • Tỷ giá / VND
EUR/USD1.25030.003+0.22%
USD/JPY117.6050-0.370-0.31%
GBP/USD1.57810.007+0.46%
AUD/USD0.85330.0000.02%
USD/RUB47.11300.798+1.72%
USD/SGD1.2979-0.003-0.22%
USD/CNY6.13910.003+0.04%
USD/INR61.7950-0.070-0.11%
CNY/VND3,511.00-1.500-0.04%
HKD/VND2,777.001.000+0.04%
CHF/VND22,346.0076.500+0.35%
CAD/VND19,092.0046.000+0.24%
GBP/VND33,791.0032.000+0.10%
JPY/VND182.670.400+0.22%
SGD/VND16,544.0016.500+0.10%
THB/VND666.800.795+0.12%
USD/VND21,400.000.0000.00%
EUR/VND26,848.0075.000+0.28%
AUD/VND18,262.00-109.500-0.60%

Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88.

Lịch phát sóng:    
 • Tours Hạ Long
  Du thuyền 5 sao Aprodite
  Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao Aphrodite, quý khách sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự thoải mái trong những phòng nghỉ cao cấp. Với hàng trình hấp dẫn, các món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng và các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ làm thoải mãn sự mong đợi của quý khách
  Chi tiết>>
 • Công ty cổ phần chứng khoán VITSE
  Sàn giao dịch chứng khoán VITSE
  Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thành một định chế tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ, luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và "CÙNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG"
  Chi tiết >>
 • VIT TOWER
  Văn phòng cho thuê
  Toà nhà VIT Tower - 519 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
  Dịch vụ cho thuê văn phòng với các lợi thế vượt trội: Vị trí đắc địa, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết ngay thông tin.
  Chi tiết >>