TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
10/02/2016
 • 0:01DIỄN ĐÀN CEO
 • 1:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 1:30INTO VIỆT NAM
 • 2:10TÀI CHÍNH THUẾ
 • 2:40HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 2:55LĂNG KÍNH
 • 3:15INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN
 • 3:30ĐỐI THOẠI
 • 4:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 4:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 5:00ART WORLD
 • 5:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 6:00ĐỐI THOẠI
 • 6:56100 ĐỘ FASHION
 • 7:56TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 8:41XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 8:55TIN MỚI 9H
 • 9:25CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 9:55TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:25TẠP CHÍ GOLF
 • 10:54TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 11:28XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 11:56TIN MỚI 9H: Bản tin Tin Mới 9H phát sóng 11:56 10/02/2016
 • 12:26DIỄN ĐÀN CEO
 • 12:56HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 13:25100 ĐỘ FASHION
 • 14:25TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 15:12TIN MỚI 9H
 • 15:25TẠP CHÍ GOLF
 • 15:55XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 16:25ART WORLD
 • 17:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 17:55TIN MỚI 17H: Bản tin Tin Mới 17H phát sóng 17:55 10/02/2016
 • 18:10TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 18:40ĐỐI THOẠI
 • 19:56XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 20:26THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 20:45GIỜ THỨ 9
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:26TÀI CHÍNH THUẾ
 • 21:56TIN MỚI 17H
 • 22:26TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 23:31CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
11/02/2016
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 1:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 1:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 2:00100 ĐỘ FASHION
 • 2:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 3:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 4:00ART WORLD
 • 4:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 6:00CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 6:50VITV & MORE
 • 7:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 8:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 8:45THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 9:40TẠP CHÍ GOLF
 • 10:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 10:35TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 12:15CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 12:30ĐỐI THOẠI
 • 13:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 14:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 14:30100 ĐỘ FASHION
 • 15:30TẠP CHÍ GOLF
 • 16:00ART WORLD
 • 16:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 17:20LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 17:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 18:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 19:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 20:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 20:45TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 21:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 22:00ĐỐI THOẠI
 • 22:50TẠP CHÍ GOLF
 • 23:15XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
12/02/2016
 • 0:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 0:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 1:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 1:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 2:00100 ĐỘ FASHION
 • 2:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 3:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 4:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 5:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:05ĐỐI THOẠI
 • 7:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 7:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 8:00ART WORLD
 • 8:15DIỄN ĐÀN CEO
 • 9:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 10:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 10:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 11:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 11:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 12:00TIN MỚI 9H: Bản tin Tin Mới 9H phát sóng 12:00 12/02/2016
 • 12:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 13:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 13:30100 ĐỘ FASHION
 • 14:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 15:15TIN MỚI 17H
 • 15:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:00TẠP CHÍ GOLF
 • 16:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 17:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 18:00TIN MỚI 17H: Bản tin Tin Mới 17H phát sóng 18:00 12/02/2016
 • 18:15TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 18:30ĐỐI THOẠI
 • 19:40HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 20:20XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 20:50TÀI CHÍNH THUẾ
 • 21:30ART WORLD
 • 22:00TIN MỚI 9H
 • 22:15LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 23:00ĐỐI THOẠI
13/02/2016
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 0:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00100 ĐỘ FASHION
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 7:00TẠP CHÍ GOLF
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 8:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 9:00INTO VIỆT NAM
 • 9:15THẾ GIỚI SỰ KIỆN: Nhìn lại 2 nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ Obama
 • 9:45LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 13:00100 ĐỘ FASHION
 • 13:30TẠP CHÍ GOLF
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 15:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 16:00ART WORLD
 • 16:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:30ART WORLD
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ: Vai trò của doanh nhân trong hội nhập
 • 19:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 19:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN: Lối thoát nào cho nhà ở xã hội ở TP HCM?
 • 20:00DIỄN ĐÀN CEO: Gây dựng niềm tin cho Đông trùng Hạ thảo Việt Nam
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN: Xuất khẩu năm 2016: kỳ vọng tăng trưởng 10%
 • 21:00CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN: Giao dịch trong ngày - bao giờ đến lượt?
 • 21:30INTO VIỆT NAM
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 23:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 23:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
14/02/2016
 • 0:00100 ĐỘ FASHION
 • 0:20TẠP CHÍ GOLF
 • 0:40ĐỐI THOẠI
 • 1:40LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 2:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 2:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 3:30100 ĐỘ FASHION
 • 4:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 5:00ART WORLD
 • 5:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 6:00TẠP CHÍ GOLF
 • 7:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 8:00INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 8:45GIỜ THỨ 9
 • 9:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 10:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 10:30TẠP CHÍ GOLF
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 12:00TIN MỚI 9H
 • 12:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 12:30ART WORLD
 • 12:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 13:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 14:00100 ĐỘ FASHION
 • 14:30TẠP CHÍ GOLF
 • 15:15HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 16:00INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN
 • 16:15TIN MỚI 9H
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 17:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 18:00TIN MỚI 17H
 • 18:15TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 19:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 19:15ART WORLD
 • 19:45ĐỐI THOẠI
 • 20:35TÂM CHẤN
 • 21:05100 ĐỘ FASHION
 • 21:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP: Cải cách thủ tục hành chính trong Luật DN và Luật Đầu tư 2014
 • 22:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 22:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
15/02/2016
 • 0:01HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 0:15TÀI CHÍNH THUẾ
 • 0:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00ART WORLD
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00100 ĐỘ FASHION
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:50VITV & MORE
 • 7:00100 ĐỘ FASHION
 • 7:30ĐỐI THOẠI
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:15INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN
 • 9:30ART WORLD
 • 9:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:00HOT STOCK
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 10:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 13:00TẠP CHÍ GOLF
 • 13:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:15GIỜ THỨ 9
 • 14:30INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 16:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 16:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15ART WORLD
 • 17:30VITV & MORE
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 18:45LĂNG KÍNH
 • 19:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 19:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 20:45TẠP CHÍ NGÂN HÀNG: Tái cơ cấu ngân hàng 2011 - 2015
 • 21:05TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:40XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30XUẤT NHẬP KHẨU
16/02/2016
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:25LĂNG KÍNH
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 7:00XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00ART WORLD
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 9:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:00HOT STOCK
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 10:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30ĐỐI THOẠI
 • 13:30INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:15GIỜ THỨ 9
 • 14:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30100 ĐỘ FASHION
 • 16:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:45CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 19:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 19:15LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 19:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 20:45GIỜ THỨ 9
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30TẠP CHÍ GOLF
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30XUẤT NHẬP KHẨU

Cáp Saigon Tourist

Kênh số 8

Cáp Trung ương

Kênh số 10

Cáp Hà Nội

Kênh số 19