• Việt Nam
 • U.S
 • Europe
 • Asia
VN INDEX565.33-14.982.58%
HNX INDEX80.50-3.063.66%
AAA20,40-1.105,12%
AAM14,80-0.905,73%
ABT52,501.502,94%
ACB16,60-0.100,60%
ACC29,00-1.003,33%
ACL10,00-0.403,92%
ADC19,900.000,00%
AGC0,900.1012,50%
AGD35,80-2.606,77%
AGF20,60-1.105,07%
AGM14,60-0.100,68%
AGR8,30-0.202,35%
ALP4,500.204,65%
ALT13,00-0.604,41%
ALV5,60-0.305,08%
AMC30,002.007,14%
AME5,200.101,96%
AMV5,50-0.305,17%
ANV10,40-0.302,80%
APC13,50-0.402,88%
APG5,10-0.508,93%
API13,50-0.503,57%
APP12,900.000,00%
APS6,60-0.608,33%
ARM19,90-0.100,50%
ASA16,60-0.603,49%
ASIAGF8,90-0.202,20%
ASM11,10-0.806,72%
ASP7,50-0.506,25%
ATA5,10-0.203,77%
AVF6,90-0.506,76%
AVS5,600.203,70%
B8213,600.000,00%
BBC42,90-0.601,38%
BBS14,50-0.201,36%
BCC7,30-0.607,59%
BCE10,60-0.504,50%
BCI21,30-1.506,58%
BDB6,000.509,09%
BED14,900.100,68%
BGM5,00-0.305,66%
BHC2,20-0.104,35%
BHS12,000.000,00%
BHT6,100.407,02%
BHV8,100.000,00%
BIC12,20-0.503,94%
BKC10,90-1.209,92%
BLF6,80-0.304,23%
BMC31,40-2.306,82%
BMI15,30-0.905,56%
BMP79,50-0.500,63%
BPC10,90-0.403,54%
BRC10,20-0.504,67%
BSC7,300.608,96%
BSI7,40-0.506,33%
BST12,90-0.100,77%
BT67,40-0.405,13%
BTH4,300.000,00%
BTP13,60-1.006,85%
BTS5,50-0.508,33%
BTT34,000.000,00%
BVG3,30-0.308,33%
BVH39,60-1.503,65%
BVS13,80-1.006,76%
BXH9,40-0.908,74%
C2119,200.904,92%
C3230,10-0.902,90%
C4721,000.301,45%
C9212,800.000,00%
CAD1,100.000,00%
CAN25,001.004,17%
CAP29,20-0.301,02%
CCI11,900.100,85%
CCL6,10-0.406,15%
CCM12,000.000,00%
CDC8,00-0.606,98%
CIC1,800.000,00%
CID14,50-0.503,33%
CIG4,40-0.306,38%
CII25,30-1.906,99%
CJC24,002.009,09%
CKV10,900.807,92%
CLC27,80-0.200,71%
CLG9,70-0.303,00%
CLP4,50-0.204,26%
CLW16,400.000,00%
CMC6,60-0.101,49%
CMG6,30-0.405,97%
CMI17,70-1.005,35%
CMS11,60-0.705,69%
CMT10,100.000,00%
CMV13,200.000,00%
CMX5,60-0.406,67%
CNG43,300.300,70%
CNT3,50-0.205,41%
COM33,00-1.002,94%
CPC19,20-0.100,52%
CSC18,60-0.904,62%
CSG12,200.504,27%
CSM38,30-0.802,05%
CT611,200.403,70%
CTA3,90-0.409,30%
CTB24,202.2010,00%
CTC8,40-0.101,18%
CTD63,00-1.001,56%
CTG15,80-0.301,86%
CTI11,90-0.403,57%
CTM4,600.204,55%
CTN9,100.000,00%
CTS9,90-0.706,60%
CTV3,300.3010,00%
CTX8,600.708,86%
CVN3,40-0.308,11%
CVT16,50-0.301,79%
CX85,10-0.305,56%
CYC7,00-0.101,41%
D1112,700.000,00%
D2D24,200.000,00%
DAC9,000.809,76%
DAD16,70-0.502,91%
DAE18,80-0.201,05%
DAG13,80-0.402,82%
DBC21,80-0.803,54%
DBT29,00-2.909,09%
DC24,800.102,13%
DC48,20-0.707,87%
DCL27,10-1.404,91%
DCS5,60-0.406,67%
DCT2,70-0.206,90%
DDM0,60-0.1014,29%
DHA9,20-0.606,12%
DHC14,900.100,68%
DHG141,000.000,00%
DHI5,60-0.305,08%
DHL2,800.000,00%
DHM8,30-0.606,74%
DHP8,60-0.505,49%
DHT29,80-0.200,67%
DIC8,50-0.606,59%
DID6,200.203,33%
DIG16,50-1.106,25%
DIH11,100.302,78%
DL18,300.303,75%
DLG9,20-0.606,12%
DLR7,900.101,28%
DMC44,200.000,00%
DNC9,90-1.1010,00%
DNM29,90-0.100,33%
DNP22,001.909,45%
DNY7,300.101,39%
DPC13,101.109,17%
DPM35,10-1.704,62%
DPR40,60-1.002,40%
DQC38,50-0.902,28%
DRC41,00-1.804,21%
DRH3,90-0.204,88%
DRL32,000.000,00%
DSN58,00-0.500,85%
DST5,900.203,51%
DTA3,80-0.205,00%
DTC3,000.207,14%
DTL9,90-0.302,94%
DTT6,50-0.202,99%
DVP42,000.000,00%
DXG15,20-0.805,00%
DXP46,60-2.905,86%
DXV5,00-0.305,66%
DZM6,00-0.304,76%
EBS8,90-0.202,20%
ECI19,40-0.502,51%
EFI8,00-0.101,23%
EIB13,50-0.201,46%
EID12,50-0.201,57%
ELC17,901.005,92%
EMC6,000.000,00%
EVE23,50-1.706,75%
FBT3,300.000,00%
FCM12,40-0.906,77%
FCN23,60-1.405,60%
FDC21,80-1.004,39%
FDG2,70-0.206,90%
FDT26,100.100,38%
FLC5,500.000,00%
FMC17,000.201,19%
FPT67,50-2.503,57%
GAS91,00-1.001,09%
GBS1,10-0.108,33%
GDT25,000.100,40%
GFC6,200.508,77%
GGG2,60-0.103,70%
GHA6,500.304,84%
GIL24,50-1.405,41%
GLT16,900.000,00%
GMC32,20-0.300,92%
GMD28,50-2.106,86%
GMX14,901.007,19%
GSP13,20-0.201,49%
GTA11,20-0.201,75%
GTT6,70-0.405,63%
HAD52,504.609,60%
HAG26,30-0.602,23%
HAI22,000.000,00%
HAP9,00-0.606,25%
HAR8,60-0.606,52%
HAS6,40-0.101,54%
HAT42,30-4.7010,00%
HAX6,60-0.405,71%
HBB5,200.000,00%
HBC18,50-1.206,09%
HBD7,100.202,90%
HBE5,40-0.508,47%
HBS5,50-0.508,33%
HCC9,90-1.1010,00%
HCM34,60-2.506,74%
HCT11,800.000,00%
HDA12,200.000,00%
HDC25,90-0.602,26%
HDG26,70-1.204,30%
HDO4,50-0.5010,00%
HEV13,500.503,85%
HGM54,50-0.300,55%
HHC31,00-0.702,21%
HHG4,00-0.204,76%
HHL2,00-0.209,09%
HHS31,30-0.100,32%
HJS11,30-0.302,59%
HLA4,40-0.306,38%
HLC11,10-0.100,89%
HLD18,50-1.005,13%
HLG5,500.203,77%
HLY10,90-1.109,17%
HMC10,10-0.201,94%
HMH21,50-1.004,44%
HNM9,30-0.606,06%
HOM7,700.000,00%
HOT28,000.000,00%
HPB10,000.000,00%
HPC5,40-0.508,47%
HPG52,00-2.003,70%
HPR10,80-1.2010,00%
HPS4,400.000,00%
HQC7,40-0.506,33%
HRC46,000.000,00%
HSG50,00-3.506,54%
HSI3,90-0.204,88%
HST9,00-0.808,16%
HT19,50-0.706,86%
HTB21,30-2.309,75%
HTC25,000.502,04%
HTI10,00-0.201,96%
HTL15,400.906,21%
HTP6,40-0.203,03%
HTV17,50-0.201,13%
HU18,800.202,33%
HU39,500.000,00%
HUT11,90-0.907,03%
HVG25,30-1.104,17%
HVT17,400.000,00%
HVX5,30-0.203,64%
ICF5,700.101,79%
ICG9,10-0.909,00%
IDI12,50-0.906,72%
IDJ4,40-0.204,35%
IDV27,001.003,85%
IFS9,500.000,00%
IJC11,70-0.806,40%
ILC5,000.102,04%
IMP59,50-1.502,46%
INC5,300.408,16%
INN31,500.000,00%
ITA8,70-0.606,45%
ITC9,30-0.606,06%
ITD6,80-0.304,23%
ITQ8,00-0.101,23%
IVS8,90-0.404,30%
JVC14,90-0.402,61%
KAC12,400.806,90%
KBC11,10-0.806,72%
KBT6,100.407,02%
KDC54,50-4.006,84%
KDH15,80-0.100,63%
KHA23,30-0.200,85%
KHB3,80-0.307,32%
KHL3,10-0.206,06%
KHP14,00-0.906,04%
KKC14,70-0.201,34%
KLS12,10-0.705,47%
KMR7,10-0.506,58%
KMT5,900.305,36%
KSA9,60-0.706,80%
KSB28,20-0.301,05%
KSD4,50-0.204,26%
KSH7,40-0.506,33%
KSS6,50-0.405,80%
KST10,50-0.201,87%
KTB6,80-0.202,86%
KTS17,001.006,25%
KTT4,20-0.408,70%
L1015,10-0.100,66%
L149,600.809,09%
L189,70-0.706,73%
L355,40-0.305,26%
L437,300.608,96%
L446,70-0.101,47%
L619,900.404,21%
L626,50-0.405,80%
LAF9,60-0.706,80%
LAS40,50-2.104,93%
LBE13,000.100,78%
LBM14,80-0.100,67%
LCD8,700.101,16%
LCG7,20-0.506,49%
LCM7,20-0.506,49%
LCS6,00-0.304,76%
LDP54,902.805,37%
LGC17,700.704,12%
LGL4,80-0.305,88%
LHC65,10-1.402,11%
LHG11,900.000,00%
LIG6,60-0.304,35%
LIX30,500.000,00%
LM33,90-0.204,88%
LM76,700.508,06%
LM821,00-1.506,67%
LO54,70-0.306,00%
LSS11,00-0.302,65%
LTC9,30-0.505,10%
LUT5,50-0.406,78%
MAC6,60-0.405,71%
MAFPF110,000.000,00%
MAX4,10-0.408,89%
MBB13,90-0.704,79%
MCC13,000.504,00%
MCF15,400.503,36%
MCG7,40-0.506,33%
MCL1,000.000,00%
MCO3,80-0.307,32%
MCP18,700.000,00%
MDC13,101.008,26%
MDG5,70-0.406,56%
MEC7,60-0.506,17%
MHC11,600.000,00%
MHL7,00-0.405,41%
MIC8,90-0.404,30%
MIH5,400.000,00%
MIM5,200.204,00%
MKP52,002.404,84%
MKV12,60-1.309,35%
MMC2,60-0.207,14%
MNC12,00-0.201,64%
MPC29,900.100,34%
MSN89,50-6.006,28%
MTG6,20-0.406,06%
NAG6,40-0.608,57%
NAV6,50-0.405,80%
NBB24,50-1.606,13%
NBC11,10-1.209,76%
NBP17,80-0.201,11%
NDN10,50-0.706,25%
NET63,60-0.400,63%
NGC17,000.905,59%
NHA5,500.000,00%
NHC31,00-0.100,32%
NHS11,00-0.403,51%
NHW12,000.100,84%
NIS9,500.101,06%
NKG12,80-0.705,19%
NLC24,00-0.502,04%
NLG18,90-1.205,97%
NNC55,50-0.500,89%
NPS13,80-1.409,21%
NSC82,001.001,23%
NSN2,50-0.207,41%
NST10,30-0.201,90%
NTB2,50-0.103,85%
NTL15,40-1.006,10%
NTP70,10-1.902,64%
NVB6,30-0.507,35%
NVC2,00-0.209,09%
NVN3,50-0.102,78%
NVT7,50-0.506,25%
OCH25,40-0.301,17%
OGC10,90-0.806,84%
ONE8,00-0.202,44%
OPC66,00-1.001,49%
ORS4,00-0.409,09%
PAC21,20-1.406,19%
PAN41,00-0.501,20%
PCG8,30-0.101,19%
PCT5,10-0.508,93%
PDC4,30-0.306,52%
PDN40,501.002,53%
PDR11,00-0.806,78%
PET18,00-0.703,74%
PFL3,50-0.205,41%
PGC12,20-0.403,17%
PGD44,50-0.501,11%
PGI9,50-0.404,04%
PGS30,40-1.003,18%
PGT5,700.305,56%
PHC5,70-0.305,00%
PHH6,50-0.709,72%
PHR28,00-1.003,45%
PHS2,200.000,00%
PHT5,600.101,82%
PID7,000.101,45%
PIT8,50-0.101,16%
PIV3,50-0.307,89%
PJC13,90-0.704,79%
PJT9,00-0.303,23%
PLC22,50-1.004,26%
PMC48,300.100,21%
PMS8,90-0.909,18%
PNC6,500.406,56%
PNJ31,000.000,00%
POM12,800.000,00%
POT12,20-0.604,69%
PPC21,00-1.104,98%
PPE4,200.102,44%
PPG3,10-0.206,06%
PPI10,50-0.706,25%
PPP8,70-0.808,42%
PPS12,300.806,96%
PRC12,601.008,62%
PRUBF110,500.000,00%
PSC11,50-0.604,96%
PSG2,80-0.103,45%
PSI8,10-0.101,22%
PTB42,10-0.400,94%
PTC5,80-0.203,33%
PTI11,000.000,00%
PTK5,80-0.406,45%
PTL3,50-0.205,41%
PTM7,600.000,00%
PTS6,90-0.405,48%
PV23,50-0.307,89%
PVA4,30-0.306,52%
PVC16,00-1.005,88%
PVD80,50-2.503,01%
PVE7,90-0.303,66%
PVF4,200.205,00%
PVG12,90-0.805,84%
PVI18,60-0.804,12%
PVL3,90-0.307,14%
PVR4,10-0.102,38%
PVS26,80-0.903,25%
PVT14,20-0.604,05%
PVV3,40-0.308,11%
PVX4,80-0.509,43%
PXA4,10-0.408,89%
PXI6,20-0.304,62%
PXL4,40-0.306,38%
PXM2,20-0.104,35%
PXS20,10-1.406,51%
PXT4,90-0.305,77%
QCC5,300.306,00%
QCG12,70-0.503,94%
QHD12,000.000,00%
QNC6,30-0.507,35%
QST15,80-1.709,71%
QTC45,00-4.909,82%
RAL54,000.000,00%
RCL24,30-0.200,82%
RDP13,00-0.805,80%
REE28,00-0.903,11%
RHC19,800.201,02%
RIC8,00-0.606,98%
S126,20-0.507,46%
S271,20-0.107,69%
S5542,900.000,00%
S646,300.305,00%
S7412,80-0.201,54%
S9112,800.806,67%
S963,50-0.307,89%
S9910,000.606,38%
SAF44,000.000,00%
SAM9,40-0.706,93%
SAP10,30-1.008,85%
SAV17,300.301,76%
SBA10,900.000,00%
SBC9,90-0.403,88%
SBS0,900.000,00%
SBT12,00-0.201,64%
SC525,50-0.200,78%
SCC3,60-0.4010,00%
SCD26,80-2.006,94%
SCJ12,00-1.007,69%
SCL18,70-1.105,56%
SCR8,90-0.909,18%
SD14,20-0.102,33%
SD28,80-0.808,33%
SD31,500.107,14%
SD48,20-0.404,65%
SD517,30-0.805,06%
SD614,00-0.704,76%
SD710,90-1.008,40%
SD80,800.1014,29%
SD915,50-1.408,28%
SDA7,00-0.304,11%
SDB3,000.103,45%
SDC11,201.009,80%
SDD4,70-0.306,00%
SDE9,300.505,68%
SDG26,402.4010,00%
SDH5,80-0.507,94%
SDJ1,00-0.109,09%
SDN26,000.000,00%
SDP7,40-0.202,63%
SDS4,10-0.306,82%
SDT16,00-0.905,33%
SDU9,20-0.202,13%
SDY3,50-0.307,89%
SEB25,302.3010,00%
SEC12,20-0.100,81%
SED19,30-0.703,50%
SEL12,200.706,09%
SFC19,501.105,98%
SFI34,000.000,00%
SFN14,700.201,38%
SGC28,500.200,71%
SGD10,80-0.302,70%
SGH97,000.000,00%
SGT3,90-0.102,50%
SHA5,50-0.305,17%
SHB10,10-0.807,34%
SHC1,60-0.105,88%
SHI6,300.101,61%
SHN5,00-0.509,09%
SHS10,20-0.908,11%
SIC7,500.000,00%
SII17,70-0.100,56%
SJ112,20-0.806,15%
SJC10,40-1.109,57%
SJD23,000.100,44%
SJE20,501.507,89%
SJM2,000.105,26%
SJS23,20-0.602,52%
SKS10,200.606,25%
SLS28,200.000,00%
SMA6,00-0.304,76%
SMC11,80-0.201,67%
SME0,300.1050,00%
SMT19,400.000,00%
SNG21,70-0.301,36%
SPI4,900.407,41%
SPM20,00-0.602,91%
SPP9,20-0.101,08%
SQC78,200.000,00%
SRA3,60-0.205,26%
SRB3,60-0.307,69%
SRC23,20-1.104,53%
SRF21,500.000,00%
SSC48,801.904,05%
SSG2,900.000,00%
SSI27,50-1.505,17%
SSM11,80-0.201,67%
SSS4,000.205,26%
ST820,50-0.301,44%
STB19,10-0.301,55%
STC13,70-0.503,52%
STG29,601.806,47%
STL2,900.000,00%
STP9,600.000,00%
STT4,200.205,00%
SVC15,10-0.704,43%
SVI41,00-3.006,82%
SVN16,00-1.508,57%
SVS3,500.000,00%
SVT7,000.000,00%
SZL21,701.004,83%
TAC43,700.701,63%
TAG25,50-1.003,77%
TAS0,900.1012,50%
TBC19,30-0.402,03%
TBX10,100.000,00%
TC615,60-1.106,59%
TCL24,30-0.200,82%
TCM28,50-0.702,40%
TCO12,40-0.604,62%
TCR5,800.305,45%
TCS13,20-0.402,94%
TCT98,20-0.800,81%
TDC11,80-0.705,60%
TDH16,50-1.106,25%
TDN11,80-0.907,09%
TDW19,60-1.406,67%
TET17,700.000,00%
TH136,00-1.905,01%
THB21,40-0.401,83%
THG10,400.505,05%
THT14,00-0.906,04%
THV0,400.000,00%
TIC11,30-0.806,61%
TIE20,00-0.200,99%
TIG8,00-0.404,76%
TIX20,00-1.004,76%
TJC6,70-0.101,47%
TKC6,40-0.101,54%
TKU12,400.000,00%
TLC1,200.000,00%
TLG46,001.002,22%
TLH9,30-0.404,12%
TLT1,00-0.109,09%
TMC11,000.000,00%
TMP18,80-1.105,53%
TMS37,000.000,00%
TMT7,500.000,00%
TMX8,20-0.101,20%
TNA25,50-0.501,92%
TNC14,50-0.402,68%
TNG13,00-0.604,41%
TNT2,80-0.103,45%
TPC10,20-0.100,97%
TPH7,700.000,00%
TPP14,90-0.402,61%
TRA84,00-2.002,33%
TRC34,20-1.303,66%
TS49,90-0.605,71%
TSB7,000.000,00%
TSC15,30-0.201,29%
TSM4,000.308,11%
TST5,40-0.406,90%
TTC11,40-0.302,56%
TTF10,50-0.201,87%
TTP29,900.000,00%
TTZ6,30-0.507,35%
TV112,80-0.604,48%
TV221,20-0.401,85%
TV316,501.409,27%
TV49,000.000,00%
TVD15,60-0.603,70%
TXM9,500.707,95%
TYA7,50-0.405,06%
UDC6,60-0.405,71%
UIC15,90-0.503,05%
UNI8,40-0.404,55%
V111,100.1010,00%
V129,90-0.706,60%
V152,80-0.103,45%
V215,80-0.507,94%
VAT5,40-0.101,82%
VBC36,501.504,29%
VBH11,50-0.302,54%
VC116,90-1.809,63%
VC215,60-1.207,14%
VC313,600.000,00%
VC57,30-0.101,35%
VC68,400.101,20%
VC76,30-0.304,55%
VC99,40-0.101,05%
VCB28,90-0.501,70%
VCC14,80-0.100,67%
VCF144,00-4.002,70%
VCG13,80-1.208,00%
VCH1,00-0.109,09%
VCM16,00-0.100,62%
VCR2,80-0.309,68%
VCS15,50-1.006,06%
VCV2,900.000,00%
VDL33,50-0.501,47%
VDS4,80-0.305,88%
VE13,80-0.409,52%
VE211,30-0.705,83%
VE310,60-0.403,64%
VE410,400.808,33%
VE85,200.408,33%
VE98,10-0.707,95%
VES1,000.1011,11%
VFC5,600.203,70%
VFG44,900.501,13%
VFMVF117,300.402,37%
VFMVF47,700.000,00%
VFMVFA7,000.000,00%
VFR7,50-0.101,32%
VGP20,00-1.306,10%
VGS7,40-0.506,33%
VHC32,00-0.300,93%
VHG8,70-0.606,45%
VHH3,700.308,82%
VHL28,100.000,00%
VIC65,00-1.502,26%
VID5,30-0.101,85%
VIE5,100.306,25%
VIG5,10-0.508,93%
VIP14,10-1.006,62%
VIS8,80-0.606,38%
VIT8,70-0.909,38%
VIX12,100.000,00%
VKC9,20-0.505,15%
VKP0,900.000,00%
VLA12,20-0.604,69%
VLF6,00-0.406,25%
VMC19,00-2.009,52%
VMD15,90-1.005,92%
VNA3,30-0.205,71%
VNC15,200.604,11%
VND16,10-1.106,40%
VNE6,70-0.506,94%
VNF24,70-2.609,52%
VNG11,300.403,67%
VNH5,40-0.406,90%
VNI4,100.000,00%
VNL19,00-1.005,00%
VNM140,00-1.000,71%
VNN4,500.409,76%
VNR28,900.000,00%
VNS49,00-1.502,97%
VNT32,702.809,36%
VOS4,20-0.204,55%
VPC2,90-0.309,38%
VPH8,70-0.606,45%
VPK32,10-1.905,59%
VRC6,10-0.406,15%
VSC67,50-2.002,88%
VSG0,800.1014,29%
VSH16,20-0.402,41%
VSI8,90-0.505,32%
VSP1,800.000,00%
VST3,00-0.206,25%
VTB10,90-0.806,84%
VTC5,200.000,00%
VTF18,70-0.603,11%
VTL15,401.4010,00%
VTO7,80-0.506,02%
VTS13,000.000,00%
VTV15,00-0.704,46%
VXB13,000.201,56%
WCS82,000.000,00%
WSS5,90-0.507,81%
XMC6,00-0.304,76%
YBC6,600.000,00%
YSC6,30-0.304,55%
DOW 16409.11 -16.31 -0.10%
NASDAQ 4095.52 9.29 0.23%
S&P 500 1864.85 2.54 0.14%
CAC 404431.8126.150.59%
DAX9409.7191.890.99%
DJ STOXX 600332.431.610.49%
FTSE6625.2541.080.62%
NIKKEI14516.2798.740.68%
HSI22760.2464.230.28%
CSI 3002224.48-0.32-0.01%
 • Vàng
 • USD Index
 • Dầu
 • Kim loại

Vàng Thế giới

GOLD1294.550.000.00%
GOLD COMEX94.650.62+0.66%

Vàng Việt Nam

ACBGOLD 35410 35450 -10000.00-0.03%
SJC= 35400 35500 0.000.00%
USD INDEX+79.85+0.00%
NAT GAS4.74+0.21+4.53%
OIL104.59+0.83+0.80%
BRENT109.76+0.16+0.15%
RBOB GAS3.06+0.02+0.54%
SILVER19.590.000.00%
PLATINUM1410.620.000.00%
 • Tỷ giá / USD
 • Tỷ giá / VND
EUR/USD1.38150.0000.00%
USD/JPY102.4100-0.0050.00%
GBP/USD1.68080.0000.00%
AUD/USD0.93350.0000.02%
USD/RUB35.61500.0000.00%
USD/SGD1.25270.0000.00%
USD/CNY6.22430.0000.00%
INR/USD60.29500.0000.00%
CNY/VND3,407.000.0000.00%
HKD/VND2,743.740.0000.00%
CHF/VND24,043.020.0000.00%
CAD/VND19,291.650.0000.00%
GBP/VND35,562.200.0000.00%
JPY/VND207.000.0000.00%
SGD/VND16,982.120.0000.00%
THB/VND669.850.0000.00%
USD/VND21,120.000.0000.00%
EUR/VND29,268.950.0000.00%
AUD/VND19,778.810.0000.00%

Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88. Mọi thông tin quảng cáo xin liên hệ: Hotline 0935 15 15 11 / 0906 17 57 88.

Lịch phát sóng:    

 

00:00:00

100 Fashion

 

00:30:00

Tạp chí golf

 

01:00:00

Đối Thoại

Hiệu quả gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ?

 

02:00:00

Luật sư của doanh nghiệp

 

02:30:00

 

Tiêu điểm kinh tế

Phát triển ngành CN phụ trợ nội địa –
Câu chuyện dài chưa có hồi kết

 

03:00:00

Hộp tin Việt Nam

 

03:30:00

Art World

 

04:00:00

Chuyên mục BĐS

Tranh cãi xung quanh đề xuất ngưng cấp phép
dự án mới

 

04:30:00

Hành trình tri thức

 

05:00:00

Thế giới sự kiện

 

05:30:00

Hành trình tri thức

 

06:00:00

Tạp chí golf

 

06:30:00

Luật sư của doanh nghiệp

Nghĩa vụ tài chính và định giá trong giao dịch M&A

 

07:00:00

Diễn đàn  CEO

Tân chủ tịch Eurocharm: Một khởi đầu mới cho hợp tác giữa Doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam.  

 

07:45:00

Lăng kính VITV

 

08:00:00

Into Vietnam

 

08:30:00

Chứng khoán cuối tuần

 

09:00:00

Tạp chí ngân hàng

Nâng cao công tác bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt

 

09:30:00

Chuyên mục Xuất nhập khẩu

 

10:00:00

Thế giới sự kiện

Tổng thống Nga Putin & buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình

 

 

10:30:00

Tạp chí golf

 

 

11:00:00

Đối thoại

Số liệu tại Việt Nam có đáng tin cậy?

 

 

 

12:00:00

Chuyên mục XD & BĐS

Tranh cãi xung quanh đề xuất ngưng cấp phép
dự án mới

 

 

12:30:00

Art World

 

 

13:00:00

Luật sư của doanh nghiệp

Nghĩa vụ tài chính và định giá trong giao dịch M&A

 

 

 

13:30:00

Tiêu điểm linh tế

Phát triển ngành CN phụ trợ nội địa – Câu chuyện dài chưa có hồi kết

 

 

 

14:00:00

100 fashion

Xu hướng thời trang Croptop

 

 

14:30:00

Dấu ấn thời gian

 

 

15:00:00

Hành trình tri thức

Huyền diệu ngọc bích

 

 

15:30:00

Chuyên mục xuất nhập khẩu

 

 

16:00:00

Into Vietnam

 

 

16:30:00

Tạp chí ngân hàng

 

 

17:00:00

Chuyên đề Tài chính – Thuế

 

 

17:15:00

Lăng kính VITV

 

 

17:30:00

Chứng khoán cuối tuần

 

 

18:00:00

Tiêu điểm kinh tế

Phát triển ngành CN phụ trợ nội địa – Câu chuyện dài chưa có hồi kết

 

 

18:30:00

Tin mới

 

 

 

 

 

19:00:00

Tiếp sóng TS Đài truyền hình Việt Nam

 

 

19:45:00

Đối thoại

Số liệu tại Việt Nam có đáng tin cậy?

 

 

 

20:45:00

Tâm chấn

 

 

21:30:00

Tạp chí golf

 

 

22:00:00

Thế giới sự kiện

Tổng thống Nga Putin & buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình

 

22:50:09

 

Tin mới

 

 

23:00:00

 

 

23:30:00

 

 

 

 

Tâm chấn

 

 

100 Fashion

 

 

 

 

       

 

 

 • Tours Hạ Long
  Du thuyền 5 sao Aprodite
  Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao Aphrodite, quý khách sẽ có những giây phút nghỉ ngơi thực sự thoải mái trong những phòng nghỉ cao cấp. Với hàng trình hấp dẫn, các món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng và các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ làm thoải mãn sự mong đợi của quý khách
  Chi tiết>>
 • Công ty cổ phần chứng khoán VITSE
  Sàn giao dịch chứng khoán VITSE
  Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thành một định chế tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ, luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và "CÙNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG"
  Chi tiết >>
 • VIT TOWER
  Văn phòng cho thuê
  Toà nhà VIT Tower - 519 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
  Dịch vụ cho thuê văn phòng với các lợi thế vượt trội: Vị trí đắc địa, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết ngay thông tin.
  Chi tiết >>