HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Tiến sĩ Phạm Quý Thích

Phát sóng 21:40 ngày 30/05/2018
  • 585 lượt xem

Tiến sĩ Phạm Quý Thích: Người thầy của sĩ phu Bắc Hà Tiến sĩ Phạm Quý Thích nổi tiếng là bậc danh sĩ có học vấn uyên thâm, không màng danh lợi. Ông thường giao du nhiều với các trí thức lớn đương thời. Ông cũng tiếng với vai trò là người thầy đã đào tạo nên một lớp sĩ phu Bắc Hà vang danh như danh nhân Vũ Tông Phan, tiến sĩ Nguyễn Văn Lý hay Hoàng giáp Lê Đình Diên.Hành trình tri thức sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những dấu ấn trong cuộc đời tiến sĩ Phạm Quý Thích cũng như lý giải sức ảnh hưởng của ông tới hàng loạt các sĩ phu Bắc Hà thời bấy giờ. Chương trình lên sóng 21h40 ngày 30/6, phát lại vào 10h30 ngày kế tiếp kính mời quý vị theo dõi...

Thực hiện: