HÀNH TRÌNH TRI THỨC

NGHÌN NĂM DANH NHÂN ĐẤT VIỆT

Phát sóng 21:40 ngày 29/08/2018

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã sản sinh ra nhiều vị danh nhân tài ba được cả thế giới ghi nhận. Mỗi triều đại lịch sử, dân tộc ta đều tự hào vì có được các danh tướng đủ tài và đức để lãnh đạo nhân dân đánh bại hầu hết các thế lực ngoại xâm, bảo vệ yên bình cho dân tộc...