XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Khởi xướng phòng vệ thương mại với hàng hóa Việt Nam tăng dần qua từng năm

Phát sóng 20:35 ngày 29/08/2020

Tại sao gần đây số vụ khởi xướng phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam tăng cao? Những vụ việc khởi xướng phòng vệ thương mại ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động xuất khẩu và hình ảnh hàng hóa Việt Nam trên toàn cầu? Và làm thế nào để tránh những vụ khởi xướng phòng vệ thương mại

Thực hiện: