HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Lê Thái Tổ - Vị vua lập quốc (Phần 2)

Phát sóng 21:30 ngày 28/04/2016

Thực hiện: