DIỄN ĐÀN CEO

"Nếu có thể, đã làm sớm hơn"

Phát sóng 20:00 ngày 27/08/2016