HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Lý giải về tục - Dâng sao giải hạn

Phát sóng 21:30 ngày 25/02/2016
  • 20493 lượt xem

Dâng sao giải hạn, một phong tục truyền thống của người Việt. Hoạt động này thường diễn ra tại các chùa những công trình phật giáo

Thực hiện: