HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Tiết nghĩa Đàm Thận Huy - Người hay thơ nổi tiếng trong thiên hạ

Phát sóng 21:30 ngày 23/03/2017
  • 662 lượt xem

Được vua Lê Thánh Tông ban khen là "Thiên hạ đệ nhất thi nhân"

Hơn thế nữa, Đàm Thận Huy nổi tiếng sánh ngang với Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận

Người đời thường suy tôn "Ông Mặc chi Đàm" (họ Đàm ở ông Mặc)...

Thực hiện: