HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Lê Thái Tổ - Vị vua lập quốc (phần 1)

Phát sóng 21:30 ngày 21/04/2016

Thời hậu Lê bắt đầu với sự lên ngôi của Lê Thái Tổ - Lê Lợi. Vị anh hùng áo vải có công đầu cứu dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của quân Minh cũng là vị hoàng đế anh minh trong lịch sử dân tộc...

Thực hiện: