HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Danh nhân Phạm Thận Duật

Phát sóng 21:30 ngày 15/03/2018
  • 166 lượt xem

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống nối đời Nho học, ngay từ nhỏ, Phạm Thận Duật đã thể hiện sự thông minh hiếu học. Ông là học trò xuất sắc của hai danh sĩ Vũ Phạm Khải, Phạm Văn Nghị. Sau này, ông trở thành nhà sử học, nhà văn hóa lớn, danh nhân của thế kỷ XIX là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo...

Thực hiện: