XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Để Việt Nam có nền nông nghiệp phát triển, tiên tiến: P4 - Ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa

Phát sóng 20:35 ngày 11/05/2019

Cần làm gì để Việt Nam có nền NN phát triển, tiên tiến ? (P4)

Thực hiện: