STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 336: Sự phát triển của hệ sinh thái fintech tại Việt Nam

Phát sóng 21:40 ngày 31/12/2019

Hệ sinh thái công nghệ tài chính (fintech) của các nước trên thế giới đã góp phần thúc đẩy các phát minh công nghệ thông tin, phát triển thị trường tài chính, cải thiện các hệ thống tài chính - ngân hàng và tăng cường trải nghiệm khách hàng. Bằng việc thu hút nhân tài ở nhiều lĩnh vực và nguồn vốn đầu tư dồi dào, các hệ sinh thái fintech cho thấy khả năng kích thích nền kinh tế ở mức độ tổng thể. Vậy, hiện nay, ở Việt Nam, hệ sinh thái fintech đang phát triển ở giai đoạn nào? Những rào cản và giải pháp là gì? Đây chính là nội dung chúng tôi muốn đề cập trong chương trình Tạp chí Startup 360.

Thực hiện: