TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Vốn cho DN mùa Covid – 19 (Phần 9) : Giảm lãi những khoản vay cũ

Phát sóng 21:15 ngày 31/08/2020

Theo khảo sát cho thấy, chi phí lãi vay hiện nay chiếm từ 50-80% trong tổng chi phí hoạt động của các DN. Trong khi doanh thu sụt giảm, lợi nhuận không có nhưng chi phí vẫn không giảm thì thật sự là gánh nặng không nhỏ cho các DN hiện nay. Mặc dù các NHTM cũng liên tục công bố giảm lãi suất cho vay thông qua các gói vay ưu đãi. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay thì nhu cầu vay mới cũng như khả năng hấp thụ tín dụng của các DN là không cao. Mong muốn của các DN chính là làm sao tiết giảm được chi phí những khoản vay cũ là những khoản vay mà mức lãi suất cao hơn nhiều so với thực tế hiện nay. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương, thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới để hỗ trợ DN. Vậy thực tế các DN đã được giảm hay chưa? Mức giảm có đạt kỳ vọng và hỗ trợ DN nhiều hay không?

Tất cả sẽ có trong chương trình TCNH tuần này với chủ đề Vốn cho DN mùa Covid– 19 (Phần 9) : Giảm lãi những khoản vay cũ. 

Thực hiện: