BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 31/3 ngày 01/04/2020

Phát sóng 17:55 ngày 31/03/2020