TÀI CHÍNH THUẾ

Đề xuất thuế thu nhập cá nhân mới: đã thực sự hợp lý?

Phát sóng 21:30 ngày 31/01/2018
  • 458 lượt xem

Bộ Tài chính vừa đưa ra 2 đềxuất thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương và tiền công trongDự thảo Luật sửa đổi.Theo đó, Bộ Tài chínhđề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân với 2 kịch bản đối với thunhập tiền lương, tiền công. Vớicả 2 phương án, số bậc tính thuế sẽ đều giảm từ 7 bậc hiện hành xuống 5 bậc,tuy nhiên bậc tính thuế và mức chịu thuế lại khác nhau. Vậy xung quanh đề xuấtnày người lao động và các chuyên gia nói gì? 

Thực hiện: