TẠP CHÍ GOLF

Tạp chí Golf: 2019 – Những bước chuyển mình của làng golf

Phát sóng 21:40 ngày 30/12/2019

Mỗi năm trôi qua, làng golf trong nước và thế giới lại có không ít những thay đổi. Đó là những bước chuyển mình phát triển của các cá nhân, tổ chức và khu vực. Vậy tổng kết năm 2019, những bước chuyển mình đó là gì?Tất cả sẽ có trong chương trình Tạp chí golf số ra đặc biệt chào đón năm mới 2020. 

Thực hiện: