CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

HÀNH TRÌNH 20 NĂM MỞ CỬA ĐÓN VỐN NGOẠI

Phát sóng 21:15 ngày 30/11/2018
  • 254 lượt xem

Sau nhiều năm kiến nghị, nhà đầu tư ngoại đang đứng trước cơ hội được mở tung cánh cửa bước vào các công ty đại chúng theo đúng tinh thần các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam đã và đang tham gia. Sửa đổi Luật Chứng khoán lần này được coi là một bước ngoặt lớn, sau nhiều năm mở cửa đón vốn ngoại.

Thực hiện: