BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 30/10 ngày 31/10/2020

Phát sóng 17:55 ngày 30/10/2020