TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19

Phát sóng 21:15 ngày 30/08/2020

Vừa mới trở lại sản xuất ổn định được một thời gian ngắn trong tháng 5 và tháng 6, phần lớn doanh nghiệp chưa khắc phục hết khó khăn gặp phải trong thời gian trước đó, nay lại tiếp tục điêu đứng với sự trở lại của dịch Covid-19 với tác động mạnh, nhanh và nguy hiểm hơn. Theo đó, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và giải thể liên tục gia tăng. Trung bình mỗi tháng có 9 065 doanh nghiệp đóng cửa, tương đương mức bình quân hơn 300 doanh nghiệp đóng cửa mỗi ngày. 

Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp đang rất cần những chính sách toàn diện, cụ thể của Chính phủ để tiếp tục nỗ lực vươn lên, duy trì hoạt động trong bối cảnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Hỗ trợ doanh nghiệptrong bối cảnh COVID-19

Thực hiện: