BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 30/7 ngày 31/7/2020

Phát sóng 17:55 ngày 30/07/2020

Thực hiện: