TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 7

Phát sóng 22:00 ngày 30/06/2016
  • 478 lượt xem

Thực hiện: