BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 30/5 ngày 31/5/2020

Phát sóng 17:55 ngày 30/05/2020