TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Chính sách tiền tệ 2017

Phát sóng 20:40 ngày 30/01/2017
  • 3622 lượt xem

Những mục tiêu của điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2017

Đâu là điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ

Kiểm soát lạm phát, ổn định lãi suất, kìm cương tỷ giá – có phải là thách thức đối với chính sách tiền tệ trong năm 2017 hay không?

Các chuyên gia quốc tế có khuyến nghị gì đối với điều hành chính sách tiền tệ

Thực hiện: