TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ tháng 10

Phát sóng 21:45 ngày 29/10/2015
  • 69 lượt xem

Thực hiện: