BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 29/7 ngày 30/7/2021

Phát sóng 17:55 ngày 29/07/2021