BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 29/6 ngày 30/6/2020

Phát sóng 17:55 ngày 29/06/2020