BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 29/5 ngày 30/5/2020

Phát sóng 17:55 ngày 29/05/2020

Thực hiện: