TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Nợ xấu ngân hàng: (Phần 9) Giải quyết sở hữu chéo và lợi ích nhóm

Phát sóng 21:15 ngày 29/04/2019

Theo báo cáo của NHNN, tính đến tháng 9-2018, các TCTD đã cơ bản xử lý, khắc phục được một số vi phạm sở hữu cổ phần, SHC. Số cặp SHC trực tiếp lẫn nhau của các TCTD đã giảm từ 7 cặp trong năm 2012 xuống còn 1 cặp. Sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa NH và doanh nghiệp (DN) giảm từ 56 cặp tại thời điểm tháng 6-2012 xuống còn 4 cặp tại 4 NH. Theo đó, còn 4 NH có cổ đông là DNNN sở hữu cổ phần chiếm trên 15% VĐL; 3 NH có cổ đông là nhóm những người có liên quan với nhau sở hữu cổ phần chiếm trên 20% VĐL; 3 NH có cổ đông lớn và người có liên quan sở hữu cổ phần trên 5% tại TCTD khác; 2 NH nắm giữ cổ phần của hơn 2 TCTD khác, 1 TCTD có sở hữu trên 5% cổ phần của TCTD khác. Vậy tiến trình giải quyết sở hữ chéo và lợi ích nhóm của các NH đang đi đến đâu?

Tất cả sẽ có trong chương trinh Tạp chí Ngân hàng:

XỬ LÍ NỢ XẤU VÀ TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG (PHẦN 9)

GIẢI QUYẾT SỞ HỮU CHÉO VÀ LỢI ÍCH NHÓM: NGÂN HÀNG ĐANG ĐI ĐẾN ĐÂU?

Phát sóng: 21h15 thứ 2 ngày 29/4/2019

Phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh truyền hình VITV

Thực hiện: